Trygg verksamhet i ständig utveckling får socionomer att välja Lidköping

Publicerad 7 september 2016

Haris Kajevic, Maud Landelius, Anna Lennartsson-Andersson och Petronella Andersson hos Lidköpings kommun. Foto: Martin Frick
Haris Kajevic, Maud Landelius, Anna Lennartsson-Andersson och Petronella Andersson hos Lidköpings kommun. Foto: Martin Frick
– Fungerande arbetsformer och tillgången till en arbetsgrupp där man känner varandra väl är en förutsättning för att stanna kvar i yrket, säger Maud Landelius, socialsekreterare i Lidköping, som har över 30 års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten.

Maud Landelius tog sin socionomexamen 1985. Efter två år med arbete på olika håll började hon som socialsekreterare i Lidköping. Sedan dess har det hänt en hel. Verksamheten har gått från att vara indelad i distrikt och omfatta alla arbetsområden, till att 1992 bli en funktionsindelad socialtjänst.
– Vi medarbetare var med och utvecklade den nya organisationen och fick sedan söka tjänster utefter intresse. Jag valde Vuxenenheten, den var och är jag fortfarande mest intresserad av. Under de gångna åren har enheten fortsatt att utvecklas, ett arbete som vi medarbetare varit starkt delaktiga i.
Även Anna Lennartsson-Andersson har många år i yrket.
– Jag började arbeta i Lidköping som nyutexaminerad socionom 1984. Jag var här ett par år och arbetade sedan på en annan ort fram till 1990 då jag återvände hit, sedan 1992 är jag på Vuxenenheten. Det är en bra kommun att jobba i. Liten nog för att du ska kunna bygga ett bra nätverk och ha överblick, samtidigt som kommunen är tillräckligt stor för att kunna tillhandahålla egna resurser.

God samverkan
Både Maud och Anna lyfter fram det goda kollegiala samarbetet som en viktig anledning till att de stannat kvar i alla år.
– Vi jobbar tight i gruppen både i utredning och verkställighet av våra beslut. Det är en stor styrka att ha stöd av varandra och inte minst att kunna skratta ihop. Vi känner oss trygga i vår grupp som också har fördelen av att många i gruppen har jobbat länge, personalomsättningen är låg.
Maud påpekar att tryggheten i arbetet också är en god plattform för det utvecklingsarbete som bedrivs på enheten.
– Att vi trivs ihop gör att vi även klarar av att förändra och utveckla verksamheten på ett smidigt sätt. Den ständiga utvecklingen har inneburit att jag inte behövt byta jobb eftersom jobbet i sig har förändrats så mycket. Tillgången till en arbetsgrupp där man känner varandra och har smidiga arbetsformer är också viktiga förutsättningar för att man som socionom ska stanna kvar i yrket.

Viktigt utvecklingsområde
På ledningsnivå insåg man tidigt att förmågan att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens är en grundförutsättning för att bedriva en verksamhet med god kvalitet.
– Vi inom förvaltningsledningen har sett detta som ett strategiskt viktigt och prioriterat utvecklingsområde där det inte finns några snabba eller enskilda lösningar. Ett resultat av den strävan är den personalförsörjningsplan som bland annat omfattar en ettårig introduktionsutbildning, ett administrativt stöd och nära arbetsledning i det dagliga yrkesutövandet, systematiska planer för kompetensutveckling, återkommande arbetstyngdsmätningar och en strategisk lönebildning, säger Anna-Karin Folger, utvecklingschef.
Andra delar är under utarbetande tillsammans med fackliga företrädare, medarbetare och chefer. Här ingår bl.a. olika typer av utvecklingsmöjligheter, tid för reflektion och återhämtning samt chefsutveckling och -stöd. Förvaltningen har även påbörjat en satsning för att utveckla ”medarbetarskapet” utifrån ett salutogent förhållningssätt och där verksamhetens värdegrund och nyttan för medborgaren/brukaren står i fokus.

Valde Lidköping
Petronella Andersson och Haris Kajevic är båda nyutexaminerade från högskolan och arbetar sedan tre månader tillbaka på Enheten för ekonomiskt bistånd. Båda hade flera olika jobberbjudanden från socialtjänster runt om i landet.
– Jag valde Lidköping mycket för att jag under anställningsintervjun fick intrycket av att det var en bra organisation med strukturerad verksamhet. Faktum är att mina förväntningar infriats med råge, jag är en del av ett gott gäng som jobbar tillsammans och möter dagens sysslor med gemensam kraft. Det är verkligen inspirerande att gå till jobbet, säger Petronella.
Haris nickar instämmande.
– Här finns en bra mix av nya och mer erfarna medarbetare där de som arbetat länge ger trygghet till verksamheten. Vi nya bidrar med vårt, utbildningen har ju förändrats sedan många av våra kollegor läste på högskolan och det uppskattas att vi för fram nya idéer. Jag känner att jag blir lyssnad på även fast jag är ny i yrket och kan verkligen rekommendera andra nyutexaminerade att söka sig hit, säger han.

Lidköpings kommun
Den senaste medarbetarundersökningen, som genomfördes i början av 2016 visade att Socialtjänsten i Lidköping, för tredje mätningen i rad sedan 2012, har ett högre värde på HME (hållbart medarbetarengagemang) än rikssnittet för liknande verksamheter, vilket givetvis är glädjande men ingen anledning att slå sig till ro. Arbetet med att bedriva en verksamhet med god kvalitet på alla plan fortsätter med oförminskad kraft.

Lidköpings kommun
531 88 Lidköping
Tel: 0510-77 00 00
E-post: kommun@lidkoping.se
www.lidkoping.se

www.lidkoping.se