Nytänkande i Staffanstorp

Publicerad 7 september 2016

Claudia Ladic och Petra Lilja  i Staffanstorp. Foto: Freddy Billqvist
Claudia Ladic och Petra Lilja i Staffanstorp. Foto: Freddy Billqvist
I Staffanstorp tänker socialtjänsten nytt. Nära samverkan mellan kompetenser ger en helhetsyn och sätter klienten i fokus. Samtidigt minskar arbetsbelastningen och det kollegiala stödet ökar.
Här finns spännande karriärmöjligheter för dig som vill arbeta integrerat och med nya idéer.

Det nya arbetssättet i Staffanstorp sjösattes i april och innebär att de tre enheterna Barn, Ungdom och Vuxen arbetar i nära samverkan och att varje enhet har bred och djup kompetens inom olika områden. Exempelvis arbetar familjehandläggare tillsammans med ekonomihandläggare, fältassistenter och behandlare av olika slag för att skapa en helhet kring varje insats. Arbetet med ensamkommande och integration är organiserat i en egen arbetsgrupp.
– Tidigare hade vi mer av en beställarorganisation inom Individ- och familjeomsorgen. Nu finns olika yrkesroller representerade inom varje enhet och de bildar en kedja från det förebyggande arbetet till utredning och behandling. Kompetenserna kompletterar och tar hjälp av varandra, berättar socionomen Claudia Ladic, som är enhetschef.
Petra Lilja, också hon socionom, arbetar i Kompassen som är kommunens missbruksteam. Det ingår i Vuxenenheten och arbetar med insatser riktade till missbrukare och deras anhöriga. Där har man under flera år jobbat enligt den här modellen.
– Det är ett otroligt bra arbetssätt. Vi får ett brett familjeperspektiv och kan bolla idéer och frågor med varandra. Det ger både trygghet i yrkesrollen och avlastning, säger hon.
– Vi kan dessutom gå in med snabba insatser gällande vård till vuxna, eftersom enhetschefen har delegation. Vi är väldigt stolta över vår behandlingsgaranti, vilken är politiskt förankrad och innebär att vi tar kontakt med klienten inom 2–3 dagar och har en vårdplan inom 4 veckor.

Otraditionellt
För socionomer som vill arbeta dynamiskt, med ett mer otraditionellt sätt att se de olika rollerna, erbjuder Staffanstorps kommun många spännande karriärmöjligheter. Claudia och Petra menar att det närmare samarbetet mellan yrkesrollerna gör arbetet ännu mer intressant.
– Arbetssättet kring vuxna uppskattas mycket av både medarbetarna och klienterna. Det breda perspektivet har visat sig väldigt framgångsrikt, säger de.
Båda framhåller också att Staffanstorp är en kommun där man verkligen kan göra skillnad som socionom. Petra har arbetat här ända sedan sin examen 2002 och Claudia började för drygt två år sedan, efter att ha arbetat i en utpräglad storstadsmiljö.
– Det är perfekt storlek på kommunen, med närhet till kolleger och korta beslutsvägar. Man kan verkligen göra avtryck och omsätta goda ideér till verklighet.

Staffanstorps kommun
Staffanstorp, med drygt 23 000 invånare, ligger centralt beläget i Skåne, med Lund, Malmö och Köpenhamn på pendlingsavstånd. Socialtjänsten arbetar enligt nya idéer och erbjuder ett flertal karriärmöjligheter för utbildade socionomer. Det finns ett utvecklat introduktions- och mentorprogram för nyanställda, som ger en trygg start på karriären.
www.staffanstorp.se

www.staffanstorp.se