Myndighetsutövande chefer har nyckel­uppdrag på socialförvaltningen

Publicerad 7 september 2016
Text: Annika Wihlborg

Hanna Broberg, chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR (Foto: Linus Meyer) och Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna kommun (Foto: Per Groth).
Hanna Broberg, chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR (Foto: Linus Meyer) och Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna kommun (Foto: Per Groth).
35 procent av socionomerna kan tänka sig att arbeta som chef inom myndighetsutövande socialtjänst. Det är viktigt att intressera fler socionomer för det myndighetsutövande chefsyrket, men minst lika viktigt att få dem att trivas och vilja bli långsiktiga i sin chefsroll.

– Att bara 35 procent av socionomerna kan tänka sig att bli myndighetsutövande chef inom socialtjänsten är en oroande låg siffra och en varningsklocka för socialtjänsten. Det rör sig om ett utmanande och komplext chefsuppdrag, vilket kräver ett administrativt stöd samt handledning och mentorer, säger Hanna Broberg, chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR.
Hon tillägger att den höga personalomsättning som råder i många myndighetsutövande funktioner inom socialtjänsten gör att många chefer tvingas lägga mycket tid på rekryteringsarbete, vilket förstås innebär att de får mindre tid till andra chefsuppgifter. Hanna Broberg efterlyser därför mer rekryteringsstöd från kommunernas HR-avdelningar.

Nationell chefsutbildning
Många chefer behöver också stärka sin kompetens i chefsrollen för att känna sig trygga i sitt uppdrag. Akademikerförbundet SSR har därför föreslagit en avancerad nationell chefsutbildning för socialtjänsten.
– En nära dialog mellan politiker och socialtjänsten, ett fullt chefsmandat som verkligen ger chefen möjlighet att fatta beslut om exempelvis lönesättning samt stöd i form av handledning och egen kompetensutveckling är ytterligare viktiga faktorer som kan öka chefsrollens attraktivitet, säger Hanna Broberg.
– Med tanke på att socionom är ett brett yrke så är det inte förvånande att 35 procent kan tänka sig att bli myndighetsutövande chef inom socialtjänsten. 35 procent är ingen dålig siffra, men självklart önskar jag att den vore högre, säger Pär Eriksson, som är socionom och har arbetat som socialsekreterare och socialchef i många år. Numera är han kommundirektör i Eskilstuna kommun.

Långsiktiga i sin chefsroll
Han understryker vikten av att inte bara intressera fler socionomer för det myndighetsutövande chefsyrket. En minst lika viktig utmaning är att få dem att trivas och vilja bli långsiktiga i sin chefsroll.
– Flera faktorer kan stärka den myndighetsutövande chefsrollens attraktivitet. Arbetet kan stundtals kännas otacksamt, det här är en yrkesgrupp som sällan får beröm. Kommunledningen och socialcheferna bör tydligt betona att det här är en viktig yrkesgrupp som är en grundstomme i det sociala arbetet. Ett utökat chefsstöd, tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling och mer teamarbete med andra professioner kan göra chefsuppdraget intressant för fler, säger Pär Eriksson.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta som chef inom socialtjänsten med myndighetsutövning?
Chef_graf
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde den 23–27 juni 2016 en trendundersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.