Kortare arbetstid för socialsekreterare i Sundsvall

Publicerad 7 september 2016

Helena Silfvernagel och Ulricha Gatugård hos socialtjänsten i Sundsvall. Foto: Olle Melkerhed
Helena Silfvernagel och Ulricha Gatugård hos socialtjänsten i Sundsvall. Foto: Olle Melkerhed
I dagarna rullar socialtjänsten i Sundsvall ut ett försök med förkortad arbetstid för socialsekreterare. Tanken är att medarbetarna ska ha mera tid för återhämtning och på så vis vara effektivare och orka mer när de är på jobbet.

Just nu pågår ett försök med förkortad arbetstid inom socialtjänsten i Sundsvall. Under ett år ska en grupp socialsekreterare inom vuxenstöd och inom två barnutredargrupper arbeta sex timmar om dagen, totalt 30 timmar i veckan. Förutom de sex timmarna arbetsplatsförlagd arbetstid finns även 30 minuter per dag för kompetensutveckling, totalt 2,5 timmar/vecka. Idén lades fram av en grupp medarbetare i december förra året. Ledningen tog till sig argumenten och i våras klubbades förslaget igenom.
Helena Silfvernagel, utredare på vuxenstöd, ser fram emot den kortare arbetstiden.
– Grundtanken är att medarbetarna ska må bättre och få en bättre arbetsmiljö samtidigt som socialtjänsten ska få ut lika mycket produktion på kortare tid. Försöket ska pågå i ett år och utvärderas löpande. Nu är det upp till oss att visa hur vi kan effektivisera jobbet.
Ulricha Gatugård, specialistsocionom inom barnutredning, är övertygad om att försöket med kortare arbetstid kommer att slå väl ut.
– Eftersom vi arbetar färre timmar och har mer tid för återhämtning hemma kommer vi att orka mer under de timmar vi är i tjänst. Det känns spännande att få vara med om den här satsningen, roligt är också att ledningen verkligen lyssnat och tror på vårt förslag.

Trygg organisation
Den förkortade arbetstiden, menar de, ger ännu bättre förutsättningar för att göra ett bra jobb.
– Jag har arbetat här i 15 år, för den som gillar fart och utmaningar och samtidigt vill göra en insats och hjälpa sina medmänniskor är detta ett fantastiskt jobb. Visst, det är tufft och krävande med stort ansvar, men det gör att man blir väldigt tight som arbetsgrupp, säger Helena.
Ulricha, som arbetat inom förvaltningen i nästan 13 år, nickar instämmande.
– Jag har bytt arbetsgrupp några gånger men återkommit till barnutredningar eftersom jag trivs här och tycker det är ett utmanande arbete med stora utvecklingsmöjligheter.
På frågan om de kan rekommendera andra socionomer att arbeta inom socialtjänsten Sundsvall svarar båda ett tveklöst ”ja”!
– Här finns alla arbetsuppgifter som en socionom kan önska sig i kombination med goda utvecklingsmöjligheter och en trygg organisation. Dessutom är Sundsvalls kommun en bra plats att leva och bo på.

Sundsvalls kommun
Socialförvaltningen i Sundsvall är uppdelad i två delar: en som ansvarar för myndighetsutövningen och en som ansvarar för utförandet av insatserna.
• Socialtjänstens myndighetsutövning med ca 250 medarbetare har uppgiften att utreda och besluta om insatser på individnivå samt även att utveckla välfärdstjänster på längre sikt. Social­tjänsten är indelad i tre områden: Barn och unga, Vuxen (bl.a. missbruk och beroende och ekonomiskt bistånd) samt Äldre och funktionsnedsatta.
• Socialtjänstens utförardel består av ca 3 000 medarbetare som utför de tjänster som beviljats.

Sundsvalls kommun

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall
Tel: 060-19 10 00
www.sundsvall.se

www.sundsvall.se