Klippan – en kommun med hopp och framtidstro

Publicerad 7 september 2016

Josefine Mangbo hos Klippans kommun. Foto: Kristian Karlsson
Josefine Mangbo hos Klippans kommun. Foto: Kristian Karlsson
Gott bemötande, gott samarbete, ansvar och engagemang. Det är essensen av det kollektiva värdegrundsarbete som socialtjänsten i Klippan genomfört under senare tid. Och arbetet börjar ge resultat. Socialtjänsten i Klippan andas framtidstro och hopp.

Socialtjänsten i Klippan har under det senaste året genomgått en omfattande verksamhetsutveckling. Det aktiva värdegrundsarbetet, som involverat samtliga medarbetare, har resulterat i en värdestyrd organisation med medarbetare och ledare som tar ansvar för helheten och stöttar varandra.
– Vi har identifierat fyra grundstenar som ska genomsyra verksamheten. Vår vardag och allt vi gör ska präglas av gott bemötande, gott samarbete, ansvar och engagemang. Vi vill vara en öppen och transparent organisation. För mig som ansvarig chef är det oerhört viktigt att medarbetarna är delaktiga i verksamhetens utveckling. Känner man sig delaktig tar man också ansvar, säger Josefine Mangbo, avdelningschef för Individ- och familjeomsorg och LSS.

På rätt väg
Arbetsbelastningen är, liksom i de flesta kommuner, hög och socialsekreterarna inom Individ- och familjeomsorgen kämpar dagligen med att hinna med sitt uppdrag. Genom åren har personalomsättningen varit hög och sjukskrivningarna många. Men Josefine Mangbo ser ljust på framtiden.
– Kommunen har fortfarande utmaningar, men vi är definitivt på rätt väg. Personalomsättningen är betydligt lägre och vi märker att fler och fler söker sig hit, vilket är oerhört positivt. Även sjukskrivningarna har sjunkit med flera procent det senaste året.
För att säkerställa att värdegrunden omsätts i praktiken, har verksamheten utsett ambassadörer bland medarbetarna.
Kira Ljungdahl, förste socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen, är en av dem.
– Min uppgift är att hjälpa mina kollegor att hålla värdegrunden levande, så att den inte bara blir tomma ord.
Det finns goda exempel på att värdegrunden lever i vardagen. Det senaste exemplet är socialsekreterare som, trots hög arbetsbelastning, på eget initiativ avlastade kollegor i en annan arbetsgrupp. Resultatet blev att hela verksamheten klarade sitt uppdrag.
– Jag är stolt över att vi tillsammans skapat en sådan kultur, säger Josefine Mangbo. En engagerande, positiv och stöttande vardag är en avgörande del i vårt pågående utvecklingsarbete för att nå en ännu mer attraktiv arbetsplats.
Gott bemötande, gott samarbete, ansvar och engagemang lever i Klippan.

Klippans kommun
Klippans kommun ligger i det attraktiva och expansiva nordvästra Skåne. Kommunen har under en följd år haft en jämn befolkningstillväxt och har ca 16 700 invånare.
Socialförvaltningen har ca 550 medarbetare och består av två delar: Avdelningen för IFO/LSS och avdelningen för Äldreomsorg. Visionen för Individ- och familjeomsorgen och LSS är ”Vi bryr oss!”. Det innebär att alla våra möten präglas av respekt och tolerans, men också tron på den enskildes egen förmåga.

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12
264 80 Klippan
Tel: 0435-280 00
www.klippan.se

www.klippan.se