Dedicare sätter konsulternas förutsättningar främst

Publicerad 7 september 2016

Gabriella Bager, Armin Fejzi, Inger Olsson och Magnus Hägglund hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Gabriella Bager, Armin Fejzi, Inger Olsson och Magnus Hägglund hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Vårdbemanningsföretaget Dedicares verksamhet för socionomkonsulter har under det senaste året utvecklats enormt. Nu satsar företaget på att ytterligare expandera inom området och söker än fler engagerade konsulter.

Det senaste året har kundernas behov av socionomer stigit markant och uppdragen fortsätter att komma in, vilket har medfört att Dedicare rekryterat en stor mängd socionomer.
– Vi har haft en väldigt positiv utveckling och det är roligt att få hjälpa konsulterna att upptäcka ett helt nytt sätt och nya förutsättningar för sitt arbete. Många som kommer till oss tycker att det är mer givande att arbeta som konsult och det medför naturligtvis att även jag som teamledare har en fantastiskt rolig arbetssituation. Det finns en hunger och ett driv hos socionomerna som vi kan förvalta på ett bra sätt genom att erbjuda mycket goda löne- och anställningsvillkor, stor variation och bra möjligheter till utveckling, säger Armin Fejzić, teamledare inom Dedicare Socionom.
Fejzić började sin bana hos Dedicare som konsultchef; han ville utvecklas inom ledarskap och affärstänk efter att i flera år ha arbetat inom socialtjänsten som barn och ungdomsutredare.
– Våra konsulter utvecklas på ett annat sätt än de skulle ha gjort på en kommunal arbetsplats. Många har stor potential och vill komma långt, något vi kan hjälpa dem att göra.

Ökad bredd och djup
Bland de konsulter som Armin Fejzić ansvarar för finns Magnus Hägglund, i nuläget socialsekreterare på ekonomiskt bistånd på socialtjänsten och Inger Olsson och Gabriella Bager, i nuläget båda socialsekreterare på barn och ungdom på socialtjänsten.
– Jag har arbetat inom social kommunaltjänst sedan början av 80-talet. De senaste 15 åren har jag innehaft chefspositioner, men jag kände mig klar med att arbeta som chef och ville pröva att gå tillbaka till att vara handläggare. Att börja arbeta för Dedicare var ett sätt att våga ta det steget.
För både Gabriella och Magnus var det framför allt möjligheten att bredda sig och fördjupa sina kunskaper som lockade.
– Man får en helt annan insikt i hur socialt arbete bedrivs inom olika kommuner och det är väldigt utvecklande. Hos Dedicare kan jag bygga väldigt stor erfarenhet på relativt kort tid och jag fick en väldigt bra känsla av företaget redan vid första kontakten. Det fällde avgörandet för mig, konstaterar Magnus.

Förtroende är centralt
Även för Gabriella spelade personkemin stor roll då hon valde att ansluta sig till Dedicare, men en annan faktor var säkerheten som ett så väletablerat företag kan erbjuda.
– Förtroende för sin konsultchef är oerhört viktigt och för mig klickade det direkt. Om man vill utvecklas som socionom och ta sig an de utmaningar man stöter på ute hos kommunerna är det skönt att ha den tryggheten i ryggen. En stor fördel är dessutom att man som konsult har möjlighet att arbeta självständigt, att äga sin egen tid så att säga. Man blir effektiv och fokuserad och kan ägna sig helt åt klientarbetet.

Har konsulterna i fokus
Alla tre är överens om att den stora flexibiliteten och Dedicares öppna och omhändertagande klimat är två höjdpunkter vad gäller att arbeta som konsult. Förutom den mycket konkurrenskraftiga lönen framhåller de också företagets kollektivavtal med tjänstepension, omfattande försäkring och företagshälsovård som exempel på hur Dedicare har sina konsulter i fokus.
– Man känner sig alltid uppskattad och det finns ständigt en vilja att tillgodose och tillmötesgå våra behov. Dessutom kan man lita på att man får nödvändig feedback och återkoppling, vilket betyder mycket. Det gör att man känner sig sporrad att ge det där lilla extra, säger Magnus.
För Inger har arbetsformen inneburit att hon fått lättare att inte ta på sig för mycket.
– Jag har vare sig mer eller mindre på agendan än vad jag borde ha och att vara konsult har gett mig en känsla av frihet. Jag känner dessutom en väldig trygghet i att jag kan lita på att Dedicare finns där för mig när det behövs.
Gabriella poängterar att alla har olika förutsättningar och det som är viktigt för den ena kanske inte är det för det andra, men att företaget satsar på att ge var och en de individuella villkor som behövs för att de ska fortsätta utvecklas.
– Jag känner att jag själv får sätta värdet på min egen kompetens och det jag bidrar med. Det är verkligen ett jättestort plus, avslutar hon.

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kurator eller familjehemskonsulent.

Dedicare Socionom
Sankt Eriksgatan 44, 5 tr
112 34 Stockholm
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom

www.dedicare.se/socionom