Därför vill socionomer arbeta för bemanningsföretag

Publicerad 7 september 2016
Text: Hanna Engström

Två tredjedelar av socionomerna kan tänka sig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag på grund av högre lön. Den andra främsta anledningen är friheten och flexibiliteten som jobbet medför. Bättre arbetsvillkor och möjligheten att slippa verksamhetsanknutna problem och istället kunna fokusera på kärnverksamheten är andra orsaker.

Framtidens Karriär – Socionom har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer, där de som svarade ja på frågan om de skulle kunna tänka sig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag fick följdfrågan ”Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag?”
Enligt svaren är olika ekonomiska kompensationer mycket relevanta. En högre lön är den i särklass främsta orsaken och nämns dessutom som en viktig del i bättre arbetsvillkor.

Kontrollera sin arbetssituation
Efter högre lön prioriterar man friheten och flexibiliteten som konsultjobbet erbjuder. Många betonar möjligheten att kunna kontrollera sin egen arbetssituation, både tidsmässigt och var man vill arbeta. Att kunna jobba hemifrån och själv planera sin ledighet värdesätter många högt. Självständighet och ”för att jag själv styr mina förutsättningar” framhålls som argument. Det finns även en frihet i att byta arbetsplats och samtidigt ha tryggheten i en anställning.

Bättre villkor
Därefter kommer aspekten ”bättre arbetsvillkor” som givetvis syftar på flera faktorer. Många nämner förmåner och arbetsförhållanden såsom lön, arbetstider, arbetsmiljö och arbetsbelastning. Man ser också möjligheten att själv i högre utsträckning kunna påverka sina arbetsvillkor.

Fokus på klientarbetet
Vidare är ett starkt argument att vara fristående och ”kunna verka utan att vara knuten till en organisation”. Flera menar att uppdragen blir tydligare och mer avgränsade. Man är tacksam att slippa omorganisationer, personalkonflikter, omfattande möten samt processer som man upplever tar tid från kärnverksamheten. Man behöver inte bli involverad i problem som rör själva organisationen och kan istället fokusera på klientarbetet.

Variation ger erfarenhet
Det femte största argumentet för att arbeta som konsult är att få variation i såväl arbetsuppgifter som miljö. Någon säger att ”man erfar mycket genom att vara på olika ställen och man slipper den vardagliga rutinen”. Konsultrollen erbjuder en bredd och omväxling vilket ger värdefull erfarenhet.

Fem viktigaste skälen:
1. Högre lön
2. Frihet och flexibilitet
3. Bra arbetsvillkor
4. Mer fokus på klientarbetet, inte vara bunden till en organisation
5. Variation och omväxling