Chef inte ett självklart val

Publicerad 7 september 2016
Text: Hanna Engström

Vad skulle krävas för att du ska kunna tänka dig att arbeta som chef inom socialtjänsten med myndighetsutövning? Så många som en fjärdedel skulle på inga villkor intressera sig för ett chefskap. De övriga kunde tänka sig att bli chef för högre lön, lägre arbetsbelastning och vid tillgång till en rimlig budget.

Frågan ställdes till de socionomer som svarat nej på frågan om de kunde tänka sig att arbeta som chef inom socialtjänsten med myndighetsutövning.
Påtagligt många är enligt undersökningen inte intresserade av ett chefsskap inom socialtjänsten med myndighetsutövning. De flesta vill helt enkelt inte, medan andra menade att rollen inte var intressant på grund av arbetsvillkoren och en del upplevde att de inte hade tillräcklig kompetens.

Högre lön och lägre belastning
För att en chefsposition skulle vara intressant var det många som framhöll hög lön, i flera fall ”en avsevärt högre lön”. Samtidigt spelar arbetsvillkoren in. Nästan lika många som betonade lön ville ha en lägre eller rimlig arbetsbelastning. Arbetsmiljön var av avgörande betydelse och man efterfrågade stöd, handledning, ett kunnigt ledarskap och utvecklingsmöjligheter. En lägre arbetsbelastning syftade både på chefsrollen och de anställda.

Budget som kan göra skillnad
Vidare var den ekonomiska aspekten, och här avsågs budget, viktig. Många betonade att de ville ha goda ekonomiska förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Personerna var angelägna om ekonomin utifrån arbetsvillkor och resultat, man ville ha en budget som ”tillåter en rimlig arbetsbelastning för de anställda” och man nämnde ”högre budget för att åstadkomma långsiktiga och hållbara lösningar”. Många sätter klienten i fokus och vill kunna fatta beslut utifrån behov och inte vad ekonomin tillåter.

Stabilitet och struktur
Den femte aspekten som framkom var behovet av en stabil arbetsgrupp. Man eftersökte tydlighet, struktur och riktlinjer. För att vilja gå in i chefsrollen ville man få bättre resurser och möjlighet att kunna påverka arbetsmiljön. Det märks tydligt att det finns en omsorg om arbetsgruppen. Om man skulle ta arbetet som chef vill man först försäkra sig om mandat att kunna skapa så bra arbetsvillkor som möjligt för sina anställda.

Fem-i-topp:
1. Inte intresserad av en chefsposition
2. Högre lön
3. Lägre arbetsbelastning
4. Goda ekonomiska förutsättningar
5. Stabilitet, struktur och bra arbetsvillkor för sig själv och arbetsgruppen