Bred introduktion för social­sekreterare i Östra Göteborg

Publicerad 7 september 2016

Birgitta Harberg och Jessica Svanström hos Östra Göteborg.
Birgitta Harberg och Jessica Svanström hos Östra Göteborg.
Östra Göteborg består av en mångfald nationaliteter och kulturer. Utmaningarna är stora – men också möjligheterna att skapa förändring. Socialkontoret rekryterar nu socialsekreterare genom särskilda introduktionssatsningar.

Med spårvagn från centrala Göteborg tar det cirka 20 minuter till Kortedala torg. Här ligger ett av socialkontoren Östra Göteborg där cirka 240 socialsekreterare arbetar.
– Vi är en mångkulturell stadsdel, större delen av invånarna är födda utanför Sverige. Det är både utvecklande och spännande att arbeta här, man får arbeta med kärnan i socialt arbete och med de som verkligen har behov av samhällets stöd och insatser, säger Jessica Svanström, socionom och kvalitetsutvecklare.
Över hela landet råder brist på socialsekreterare – även i Östra Göteborg. Stora flyktingströmmar och många ensamkommande barn har ytterligare förstärkt behovet av rekrytering. Även om det finns stora utmaningar, finns det också stora påverkansmöjligheter.
– Vi har fått utökade resurser för att kunna möta behoven och vi har ett nära samarbete med skola, kultur och fritid, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och vårdgrannar som BUP och vårdcentraler, säger Birgitta Harberg, områdeschef Bistånd och försörjningsstöd.

Bred introduktion
För att skapa en bra introduktion för nya medarbetare prövar nu socialkontoret en ny modell som ska testas i höst. Nyanställda socionomer får en 16 veckor lång introduktion med möjlighet att pröva tre olika enheter inom försörjningsstöd, vuxenärenden och funktionshinder samt barn och unga.
– Det ger en god möjlighet till nätverkande och att lära känna organisationen, men också att känna sig för innan man bestämmer var man vill arbeta, säger Birgitta Harberg.
Under den breda introduktionen finns utbildare som stöttar socialsekreteraren och ute på de olika enheterna finns även handledare för stöd i det praktiska arbetet.
Östra Göteborg erbjuder även socionomstudenter i slutet av sin utbildning en utökad yrkesintroduktion.
– De får timanställning och möjlighet att gå bredvid erfarna socialsekreterare. Det har varit en lyckad satsning då många valt att stanna kvar efter examen, säger Birgitta Harberg.
Satsningarna är ett led i att säkerställa rekrytering av nya socialsekreterare, men också att förbättra arbetsmiljön och minska arbetsbelastningen för enhetscheferna. Målet är också att personalomsättningen och sjuktalen ska minska.
– Det yttersta målet är förstås att skapa en rättssäker och god myndighetsutövning som hjälper våra brukare till ett självständigt liv. Jag har arbetat här i sju år och upplever varje dag att det går att göra skillnad och att det är ett meningsfullt arbete, säger Jessica Svanström.

Göteborgs stad, Östra Göteborg
Område Bistånd och försörjningsstöd
Besöksadress: Förstamajgatan 2A
Göteborgs Stad Östra Göteborg
Postadress: Box 47 107, 402 58 Göteborg

Kontakt:
Birgitta Harberg, områdeschef, 031-365 34 85,
E-post: birgitta.harberg@ostra.goteborg.se
Jessica Svanström, kvalitetsutvecklare, 031-365 42 42,
E-post: jessica.svanstrom@ostra.goteborg.se
www.goteborg.se

www.goteborg.se