Värmdö skapar framtidens socialtjänst

Publicerad 20 januari 2016

Birgitta Zaar, avdelningschef, Li Eklundh, förste socialsekreterare, och Caroline Aspell, socialsekreterare.
Birgitta Zaar, avdelningschef, Li Eklundh, förste socialsekreterare, och Caroline Aspell, socialsekreterare.
Rekryteringar, mentorskap och löneöversyn ingår i åtgärdspaketet som ska lyfta arbetssituationen inom individ- och familjeomsorgen i Värmdö kommun till en ny nivå. Ambitionen är att utveckla framtidens socialtjänst.

– Vi vill erbjuda en arbetsplats med stort engagemang och utrymme för medarbetarna att vara med och påverka. Nu när den nya organisationen börjar sätta sig på plats växer det fram en annorlunda och positiv syn på framtiden. Samtidigt har vi ett gott stöd hos politikerna i kommunen, förklarar Birgitta Zaar, avdelningschef inom individ- och familje­omsorgen (IFO) i Värmdö kommun.

Nya processer ger ökad trivsel
– Det märks att ledningen månar om personalen. Vi får komma med idéer och förslag till förbättringar gällande verksamheten som dels effektiviserar arbetet dels bidrar till att få våra medarbetare att trivas och känna sig delaktiga, kommenterar förste socialsekreterare Li Eklundh.
Socialsekreterare Caroline Aspell upplever det pågående förändringsarbetet som roligt och spännande.
– Det handlar bland annat om vilka processer vi socialsekreterare ska fokusera på. Kraven på dokumentation till exempel, har ju ökat över tid vilket gör att vi ägnar mycket tid åt att jobba i dokumentationssystemen där andra kan hjälpa till att stödja och avlasta.

Utvecklings- och karriärmöjligheter
Att arbeta inom kommunen ska ge möjligheter till både professionell och personlig utveckling samt yrkesmässig karriär, framhåller Birgitta Zaar.
– Vi vill skapa en flexibilitet mellan de olika enheterna så att man ska kunna känna att det är lätt att flytta på sig och prova någonting annat.
En uppskattad förändring är införandet av ett års introduktionsprogram för nyanställda socionomutbildade medarbetare.
– Vi vill ge nyutexaminerade en ordentlig plattform. Du behöver till exempel inte gå in som huvudhandläggare under första året utan följer med som medhandläggare och får stöd i de arbetsmetoder vi använder oss av, förklarar Birgitta Zaar.

Traineeprogram
För blivande socionomer finns möjlighet att söka till det traineeprogram som Värmdö kommun är anslutet till. Efter avslutad praktiktermin får man en anställning på 20% under de sista två terminerna på utbildningen, med möjlighet till fast anställning efter examen.
– Vi har fått flera duktiga och uppskattade medarbetare genom traineeprogrammet, berättar Caroline Aspell.

Värmdö kommun
Värmdö kommun med drygt 40 000 invånare är en av landets snabbast växande kommuner. I centralorten Gustavsberg bor ungefär 10 000 invånare. Värmdö är Stockholms läns näst största kommun sett till ytan och många söker sig hit för att bo nära natur, skärgård och storstad. Här finns mer än 10 000 öar och omkring 14 000 fritidshus. Sommartid ökar antalet boende i Värmdö kommun till uppåt 100 000 personer.

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Tel: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se
www.varmdo.se

www.varmdo.se