Socialtjänsten i Kristianstad utvecklar för framtiden

Publicerad 20 januari 2016

Ing-Marie Jönsson, Mats Viking, Kajsa Jordevik och Ajdina Begovic hos Kristianstad kommun. Foto: Daniel Larsson
Ing-Marie Jönsson, Mats Viking, Kajsa Jordevik och Ajdina Begovic hos Kristianstad kommun. Foto: Daniel Larsson
I Kristianstads kommun satsar man långsiktigt på sina medarbetare. Det finns ett flertal vägar att gå för att kompetensutvecklas och göra karriär, och teamledare finns tillgängliga för att erbjuda ett nära stöd och handledning i vardagen.

Arbete och välfärdsförvaltningen i Kristianstads kommun har fem större verksamheter som inkluderar bland annat öppenvård, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsenhet och ungdomsboende. Kajsa Jordevik är socionom och arbetar idag som utvecklare i Kristianstad.
– Jag har hunnit prova på många roller. Det är spännande att arbeta övergripande i en så bred verksamhet som vi har i Kristianstad. Den som vill har möjlighet att prova olika typer av tjänster inom förvaltningen och det har gjort att jag ständigt har utvecklats.

Etablerar ny verksamhet
Förutsättningarna för socialtjänstarbetet har de senaste månaderna förändrats drastiskt i hela landet. I Kristianstad etablerar man en helt ny verksamhet under våren 2016 som ska handlägga ärenden med ensamkommande, Verksamhet boende för ensamkommande barn.
– Vi går en mycket utmanande men spännande utveckling till mötes. Vi har ett stort behov av engagerade socionomer idag och framöver. Förutom relevant utbildning är det viktigt att ha en viss flexibilitet för att kunna samarbeta både inom och mellan avdelningar. Och vi uppmuntrar medarbetare som vill utveckla verksamheten, säger kollegan Ing-Marie Jönsson som är teamledare inom Mottagningsenheten.

Teamledare ger stöd
Ing-Marie har arbetat i Kristianstad sedan 1997 och har sedan 2010 arbetat som chef. I september 2015 gjordes en omorganisering av ledningsstrukturen och Ing-Marie gick in i rollen som teamledare inom Mottagningsenheten på Barn och ungdom. I hennes team ingår familjerätten och mottagningsteamet som också hanterar de ensamkommande barnens första tid i kommunen, fram tills dess att den nya verksamheten startar.
– Teamledarrollen är en nyligen introducerad nivå som ska ge medarbetarna inom de olika teamen nära stöd och handledning i arbetsvardagen så att enhetschefen istället kan fokusera på ledarskap, organisering, ekonomi och personalansvar.
Någon som märkt av nyttan av den nya ledningsstrukturen i praktiken är Ajdina Begović, socialsekreterare på enheten för ekonomiskt bistånd, som utexaminerades som socionom i Lund 2014 och som sedan i februari arbetar i Kristianstad.
– Sedan rollen som teamledare infördes har kommunikationsvägarna blivit snabbare och chanserna till utveckling för oss medarbetare i organisationen har ökat med ytterligare en nivå. Det är positivt att ha den nära handledningen, kunna lufta sina tankar och få gehör för dem.

Satsar mycket på utbildning
Kristianstad satsar mycket på utbildning och kompetensutveckling och uppmuntrar sina medarbetare att både genomgå högskolekurser, gå Steg 1-utbildningar och att engagera sig i olika projekt. För studentmedarbetare finns det ett sexmånaders mentorskapsprogram och nyanställda socionomer får genomgå ett introduktionsår för att hjälpa dem att hitta sin plats inom verksamheten. Det finns även möjlighet att gå en ledarskapsutbildning för att tillgodose verksamhetens framtida behov av ledare och därutöver ett ledarutvecklingsprogram för de i kommunen som idag arbetar som chefer.

Behov av självständiga socionomer
Mats Viking är socionom och enhetschef och ansvarar för ett brett område: Ungdomsbasens HVB och öppenvård, sociala jouren, ungdomstjänsten och medlingen samt Maria Skåne Nordost. Han framhäver att det finns ett generellt behov av självständiga och engagerade socionomer inom hela nordöstra Skåne.
– Till exempel den sociala jouren här i Kristianstad utgör om kvällar och helger socialtjänsten för sex kommuner i Skåne Nordost. Tjänsten omfattar allt från samtal och rekvisitioner till skyddsbedömningar och omedelbara omhändertaganden.
Mats nämner introduktionsåret som en positiv aspekt för nya medarbetare inom Kristianstads kommun men han understryker att det i huvudsak handlar om att lägga grunden för en positiv och stöttande miljö under hela anställningsperioden.
– Man ska alltid kunna tala både med medarbetare och chefer för att komma vidare i sitt arbete. Det finns en förståelse för många perspektiv här i Kristianstad – få frågor är svartvita och det går alltid att resonera sig fram till lösningar och framsteg, avslutar han.

Kristianstads kommun
Kristianstads kommun har drygt 81 000 invånare och av dem bor omkring 37 000 i centralorten Kristianstad. Till ytan är kommunen den största i Skåne med sina 1 346 km2 och kommunikationsmöjligheterna är utmärkta – det tar bara drygt en timme med tåg till Kristianstad från Öresunds storstäder och den internationella flygplatsen.

Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad
Tel: 044–135 000
E-post: kommun@kristianstad.se
www.kristianstad.se

www.kristianstad.se