Signs of Safety centralt för Falun

Publicerad 20 januari 2016

Principerna inom Signs of Safety och barnperspektivet vägleder arbetet för Josefine Malmberg, Linda Eriksson och Emelie Fahlstedt.
Principerna inom Signs of Safety och barnperspektivet vägleder arbetet för Josefine Malmberg, Linda Eriksson och Emelie Fahlstedt.
Morgonsolen glimmar i den vinterlugna Faluån. Från mötesrummets fönster på andra våningen kan socialsekreterarna Josefine Malmberg, Linda Eriksson och Emelie Fahlstedt se världsarvsstaden vakna. Snabbt och självklart listar de flera starka skäl till varför de väljer att jobba och leva här, i hjärtat av Dalarna.

• Möjlighet till kompetensutveckling och skiftande arbetsuppgifter.
• Stöttning från, och samarbete med, kollegor och chefer.
• Flexibla arbetstider och kompetensutveckling.
Falu kommun söker ett antal socionomer. De rekryteras till en kommun med en stabil ekonomi och en barn- och familjesektion som fick en modernare organisation för 1,5 år sedan.
Magnus Nordahl, sektionschef, ger en kort bakgrund till satsningen:
– Vi har åtta enheter som jobbar med familj, barn och unga och vi behöver fler socionomer på många poster. Vi är väldigt flexibla när det gäller individens önskemål om specifika arbetsuppgifter, både i ansökandefasen och senare.
– Vi utvecklar en kompetenstrappa för att säkerställa att personalen och organisationen utvecklas som önskat. Hit hör möjligheter att coacha andra och aktivt påverka sin löneutveckling, konstaterar Magnus Nordahl.

Magnus Nordahl, sektionschef.
Magnus Nordahl, sektionschef.
Snabba dagar
Josefine Malmberg, som ägnar fritiden åt familjen och hästgården utanför Falun, har jobbat lite drygt ett år inom barn- och ungdomsgrupp 1. Falu kommun är hennes första arbetsplats som socionom och hon beskriver arbetsdagar som alltid går mycket snabbt, låt vara att de inte alltid är lätta.
– Det kan låta friserat, men jag går glad till jobbet och innan jag vet ordet av är klockan halv fem och det är dags att gå hem. Ingen dag är den andra lik. Uppstår en tung situation, exempelvis i samband med omplacering av barn, kan jag ta stöd av en chef eller en kollega när jag behöver. Att vi jobbar i par med varje ärende ger ett bättre läge redan från start i den aspekten också, säger Josefine

Signs of Safety
Efter fem år i yrket och tre olika tjänster inom socialtjänsten är Emelie Fahlstedt tillbaka inom barn- och familjesektionen, gruppen barn och ungdom 3. Där arbetar hon och kollegorna enligt Signs of Safety. Med barnen i centrum skapas åtgärder de inblandade ska komma överens om. Från mor och far till lärare, släktingar, vänner och olika myndighetspersoner. Syftet är att forma en säkrare och tryggare vardagsmiljö för barnet, utan omplacering.
– Metoden fungerar. Ett konkret exempel kan vara att vi identifierar missbruksproblematik, ett beteende som kanske inte kan upphöra omedelbart men som snabbt kan justeras så att barnet får en tryggare vardag, berättar Emelie som valt att bo i centrala Falun och enkelt kan cykla eller gå till jobbet.
Signs of Safety innehåller en rad moment och redskap. Emelies grupp är den som använder flest. Det är bland annat skattningsskalor, berättelser i ord och bild och den viktiga säkerhetsplaneringen.
– Signs of Safety är bra för våra klienter, men också för oss i yrket. Det är ett strukturerat och beprövat arbetssätt. Det gör att den oro vi har på socialtjänsten, och som kanske finns hos andra i familjens omgivning, blir tydlig. Tydligt blir också vad som fungerar bra i familjen. Detta ger familjen chansen att komma med sina lösningar, utan att vi på socialtjänsten tummar på barnets trygghet och säkerhet. Modellen bidrar till att vi får återkoppling och bekräftelse på att vårt jobb för barn och ungdomar gör positiv skillnad, konstaterar Emelie.

Mappning viktigt verktyg
Ett av momenten är mappning. Det innebär att personalen och familjen, plus andra i deras omgivning, tillsammans gör tre tabeller. I en tabell listas oönskat beteende. I en annan önskat beteende. I en tredje tabell listas vad som ska göras.
– Alla som kommer till oss kan inte formulera, eller inse, vad som är skadligt i deras eller andras beteende. Mappning är ett verktyg alla förstår, problem och lösningar blir mer konkreta, och alla deltar i processen. Dessutom är framstegen då synligare. Och att känna att man börjar färdas åt rätt håll är väldigt, väldigt viktigt för alla inblandade, säger Linda Eriksson som jobbar i gruppen barn och ungdom 2.

Bred verksamhet
Linda jobbade tidigare i en något större stad och tycker att hon nu kommit till en arbetsplats och region som ger henne mer både som yrkesperson och privatperson. Det är 20 minuters pendling från hemmet och familjen i grannstaden Borlänge och den flexibla arbetstiden gör vardagen lättare att få ihop.
– Naturligtvis är jobbet svårt ibland, konstigt vore det annars eftersom våra beslut påverkar människor i så hög grad. Men vi tillhör en större samhällsstruktur och kan enbart uppfylla vår roll och fokusera på de vi faktiskt kan hjälpa. Vi måste fokusera på det vi kan göra, inte det som är omöjligt för oss. Och det räcker långt, det kommer varje dag någon form av bekräftelse på att vi gör en positiv skillnad i människors liv. Jag kan ärligt talat inte tänka mig ett bättre jobb.

Fakta Falu kommun
Invånare: Cirka 57 000.
Del av FalunBorlängeregionen: 165 000 invånare.
Budget: Cirka 3 miljarder kronor.
Socialtjänsten: 600 anställda.
Barn- och familjesektionen: 104 anställda.
Fritid: Sport- och friluftsarenan Lugnet (bl.a. skid-VM 2015). Dalateatern. Landets bästa innebandylag. Årets kulturkommun 2015. Plogade skridskoisar. Cykelvänligt. Många evenemang.
Tre timmar från Stockholm och Sälen.
www.falun.se

www.falun.se