Nya yrkeserfarenheter lyfter socionomers karriär

Publicerad 20 januari 2016
Text: Annika Wihlborg

Familjeterapeuten Ylva Liljeros Dackland, socionom och legitimerad psykoterapeut.
Familjeterapeuten Ylva Liljeros Dackland, socionom och legitimerad psykoterapeut.
Inom ramen för kommunernas socialtjänster finns många karriärvägar och utvecklingsspår för socionomer. Familjeterapeuten Ylva Liljeros Dackland, socionom och legitimerad psyko­terapeut, har genomfört en karriärresa där hon förkovrat sig inom samtalsterapi.

Sex år efter socionomexamen arbetade Ylva Liljeros Dackland i fyra år som barn- och ungdomshandläggare i Hallstahammars kommun. Därefter arbetade hon med dagbehandlingsverksamhet för ungdomar med multiproblematik i Västerås stad.
– Inom dagbehandlingsverksamheten fick jag möjlighet att fokusera mycket på enskilda samtal. Jag kände ett behov av att förstärka min samtalsterapeutiska verktygslåda och valde därför att gå Psykoterapiutbildning steg 1 parallellt med arbetet. Efter fem år gick jag vidare och började arbeta med manualbaserade program i intensiv hembaserad familjeterapi. Jag började då intressera mig allt mer för familjerådgivning och gick därför steg 2 på psykoterapiutbildningen med inriktning mot just familjeterapi vid Linköpings universitet, säger Ylva Liljeros Dackland.
Ständig utveckling går som en röd tråd i hennes karriär. Efter att ha börjat arbeta på Familjerådgivningen i Västerås stad vidareutbildade sig Ylva Liljeros Dackland därför inom sexologi samt parterapimetodiken ETF. Nyligen har hon även påbörjat en handledarutbildning inom samtalsterapi.

Gav nya perspektiv
– Jag är en person som drivs av att ständigt lära mig nya saker och utmana mig själv. Psykoterapeututbildningen är ett jättebra komplement till socionomutbildningen, den har givit mig en betydligt större verktygslåda att arbeta med och öppnar även upp nya perspektiv på olika situationer. Som familjerådgivare är det tillräckligt att ha gått Steg 1 på Psykoterapeututbildningen, men jag har utvecklats mycket som person och i min profession av att även ha gått Steg 2, säger Ylva Liljeros Dackland.

Dialog med din chef
– Ur ett karriärutvecklingsperspektiv är socialtjänstens främsta styrka att de kan erbjuda en mångfald av olika ansvarsområden och yrkesroller inom ramen för en och samma organisation. Jag rekommenderar socionomer som vill utvecklas och prova på nya arbetsområden att initiera en dialog med sin chef för att undersöka om det kan finnas andra karriärmöjligheter inom socialtjänstens verksamhetsområde, säger Ylva Liljeros Dackland.
Vid sidan av sitt arbete på Familjerådgivningen arbetade hon i ett år som samtalsterapeut på en vårdcentral. Numera arbetar hon istället en dag varannan vecka som samtalsterapeut på S:t Lukasstiftelsen i Västerås. Genom att ha en fot utanför socialtjänsten utvecklas Ylva Liljeros Dackland sin samtalsterapeutiska roll. Hennes arbete utanför socialtjänsten ger också möjligheten att betrakta omvärlden i nya perspektiv och tillgodogöra sig erfarenheter som hon har stor nytta av i arbetet som familjerådgivare.

Argumenten för vidareutbildning
Hennes tips till andra socionomer som vill utvecklas karriärmässigt genom att vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde är att noga fundera igenom vilken nytta utbildningen kan tillföra i din yrkesvardag. Förbered argument kring varför du bör få gå utbildningen och ta med dem när du presenterar förslaget för din chef.
– Jag trivs jättebra med att arbeta som familjerådgivare. Jag får möta familjer och par som sökt sig hit av egen fri vilja och dessutom är motiverade till förändring. Det är verkligen inspirerande. Det känns också bra att arbeta med klienternas familjesituation utifrån ett systemiskt helhetsperspektiv, säger Ylva Liljeros Dackland.

Ylva Liljeros Dackland
• Familjerådgivare i Västerås stads Familjerådgivningsverksamhet 2012. Fortbildade sig parallellt inom sexologi och parterapimetodiken ETF. Har nyligen påbörjat en handledarutbildning med fokus på samtalsterapi.
• Intensiv hembaserad familjeterapi inom Västerås stad 2007. Gick parallellt steg 2 på Psykoterapiutbildningen.
• Dagbehandlingsverksamhet för ungdomar med multiproblematik i Västerås stad 2001. Psykoterapiutbildning steg 1 parallellt med arbetet på dagbehandlingsverksamheten.
• Barn- och ungdomshandläggare i Hallstahammars kommun 1998.