Mora kommun – med medarbetarnas välbefinnande i fokus

Publicerad 20 januari 2016

Linnea Jonsson, Anna Bodins, Åsa Mattsson och Therese Bond på socialtjänsten i Mora kommun. Foto: Lars Berglund Mora
Linnea Jonsson, Anna Bodins, Åsa Mattsson och Therese Bond på socialtjänsten i Mora kommun. Foto: Lars Berglund Mora
På socialtjänsten i Mora kommun står medarbetarnas välbefinnande i fokus. Här har alla medarbetare tillgång till friskvård på arbetstid, kontinuerlig kompetensutveckling, avlastning via resursteam och en ledning som uppmuntrar till professionell utveckling.

– Ett skäl till att jag trivs på jobbet är att kommunen satsar mycket på friskvård. Alla medarbetare har tillgång till ett gediget friskvårdsprogram och en timmes träning på arbetstid varje vecka. När det gäller kompetensutveckling är det sällan något problem att få gå en specifik kurs inom ett område som vi är intresserad av, säger Åsa Mattsson, socialsekreterare med inriktning mot ensamkommande flyktingbarn.
Den som vill bli chef kan anmäla sig till ett chefsprogram. Att byta jobb inom socialförvaltningen är sällan heller något problem.
– Jag trivs jättebra med mitt jobb och min arbetsgivare. Vi har en bra sammanhållning i personalgruppen och har möjlighet att sätta in de insatser som behövs utifrån ett helhetsperspektiv på individen, säger Åsa Mattsson.
Anna Bodins inledde sin karriärbana i Mora kommun som handläggare inom försörjningsstöd. Numera är hon 1:e socialsekreterare i vuxengruppen, vilket innebär att hon bland annat ägnar sig åt organisationsutveckling och att skapa effektiva arbetsrutiner.
– Kommunen har drygt 20 000 invånare, vilket känns lagom stort för att vi som arbetar inom socialtjänsten ska kunna överblicka hela organisationen. Det känns bra att arbeta i en kommun där kontaktvägarna är smidiga, säger Anna Bodins.

En kommun med hög livskvalitet
– Jag är uppväxt i Rättvik, men arbetade ett par år med ekonomiskt bistånd i Stockholm innan jag återvände 2014. När jobbet som familjehemssekreterare var ledigt i Mora sökte jag det direkt eftersom jag ville flytta hit och för att jag ville arbeta med familjehemsplaceringar. Mitt jobb är varierande eftersom jag även ingår i en mottagningsgrupp som tar emot anmälningar och ansökningar som rör barn och ungdomar. Sammanhållningen och möjligheten till ett omväxlande arbete bidrar till att jag trivs, säger Therese Bond, familjehemssekreterare.
– Jag sökte mig till Mora från Umeå för att spela innebandy på elitnivå. Jag fick chansen att satsa på min karriär inom såväl det idrottsliga som i arbetslivet. Mora är en bra kommun att bo och arbeta i, här är det lätt att få en hög livskvalitet. På socialförvaltningen har jag fått en jättebra introduktion i yrket, bland annat genom en tilldelad mentor, säger Linnea Jonsson, barnhandläggare på barn- och ungdomsenheten.

Mora kommun