Med människan i centrum

Publicerad 20 januari 2016
Karin Österdahl, HR-specialist och Cecilia Lindh, socionom på Migrationsverket.
Karin Österdahl, HR-specialist och Cecilia Lindh, socionom på Migrationsverket.

Migrationsverket är en stor arbetsgivare som finns representerad i hela Sverige. Medarbetarna möter varje dag människor från olika delar av världen och har en nyckelroll i mottagandet av asylsökande som kommer hit.

Socionomen Cecilia Lindh och Karin Österdahl, HR-specialist, är överens om att den största fördelen med att arbeta på Migrationsverket är det starka engagemang och den stolthet som kollegorna på verket uppvisar.
– Det är alltid för- och nackdelar med stora organisationer, men här går det inte att låta bli att trivas. Det finns många eldsjälar och vi samarbetar snarare än bara arbetar. Jag har hunnit med ett flertal arbetsgivare under min karriär och den här typen av engagemang har jag inte sett på annat håll, säger Cecilia, som utexaminerades som socionom 1993 och idag arbetar som handläggare för återvändande.

Unik arbetssituation
Migrationsverket har under de senaste åren växt med flera tusen medarbetare och Karin Österdahl påpekar att verksamheten och arbetssituationen påverkas starkt av det som sker i omvärlden.
– I nuläget har vi en unik situation som också är väldigt utmanande och intressant – att på ett bra sätt kunna ta emot alla de människor som i kris söker sig hit. Vi har rekryterat många nya medarbetare och har ett fortsatt stort rekryteringsbehov framöver. Att vara socionom, som Cecilia, är en mycket bra bakgrund för att arbeta hos oss, särskilt inom mottagandet av asylsökande.

Goda utbildningsmöjligheter
Migrationsverket har utförliga processer på plats för att såväl introducera och utbilda nya medarbetare som vidareutveckla existerande dito. Det finns goda möjligheter att utvecklas i nya roller på andra enheter och att ta del av det interna utbildningsprogram som verket driver för alla sina anställda inom allt från förvaltningsrätt till motiverande samtal.
– Vi har även en omfattande introduktionsutbildning för nya medarbetare samt samverkan med högskolor och universitet för att utforma relevanta utbildningar och andra samarbeten. Migrationsverket är en utmärkt första arbetsgivare, inte minst för att det är en så givande uppgift, avslutar de.

Migrationsverket
Migrationsverket är en myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Det är en arbetsplats med en dynamisk verksamhet som berörs mycket av vad som händer i omvärlden. Här finns ett stort antal yrkeskategorier och befattningar vilket ger möjlighet till utveckling och olika karriärvägar.

Migrationsverket
Tel: 010-485-42 18
karin.osterdahl@migrationsverket.se
www.migrationsverket.se

www.migrationsverket.se