Ludvika förebild för arbete med barn

Publicerad 20 januari 2016

Camilla Hofström, verksamhetschef på IFO i Ludvika. Foto: Janne Åsberg
Camilla Hofström, verksamhetschef på IFO i Ludvika. Foto: Janne Åsberg
Ludvika har gått i bräschen för en individ- och familjeomsorg som är samorganiserad med förskola, skola och elevhälsa. För socionomer ger det spännande karriärmöjligheter och förutsättningar att verkligen göra skillnad.

Ludvika var tidigt ute med en organisation där socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, IFO, arbetar under ett paraply med skola och barnomsorg, i tätt samarbete och med gemensamma metoder.
– Det ger tydliga resultat eftersom vi kommer in i ett tidigt skede och arbetar strukturerat med rektorer, lärare och elevhälsovården. Vi åker ut till skolor och förskolor, tillsammans med föräldrar och vi har täta möten med alla inblandade, säger Camilla Hofström, verksamhetschef på IFO i Ludvika.
I Ludvika har IFO arbetat på detta sätt de senaste 15 åren och man har därmed haft lång tid på sig att skapa en effektiv organisation. Nu rekommenderar Socialstyrelsen alla kommuner att jobba så. I en undersökning av 52 kommuner som regeringen besökt sticker Ludvika ut i att IFO har så mycket direkt barntid.
– Tack vare det här nära samarbetet med skola, förskola och föräldrar lyckas vi även oftast att undvika institutionsplaceringar. Det är väldigt glädjande och ett viktigt kvitto på vårt arbete, berättar Camilla Hofström.

Trygg arbetsmiljö
I Ludvika arbetar socialsekreterarna oftast två och två för att skapa en rimlig arbetsbelastning i varje enskilt ärende. En stor del av personalen har arbetat länge, vilket ger en trygg och stabil arbetsmiljö. Arbetet är organiserat i små enheter för korta beslutsvägar och närhet till cheferna. Det finns också ett tätt samarbete med kringliggande kommuner. Nu väntar stora pensionsavgångar och därför rekryterar kommunen socialsekreterare, både för att arbeta med barn- och familjeärenden och med ekonomiskt bistånd. Arbetet med ensamkommande flyktingbarn är också en mycket viktig del av verksamheten.
Kommunen erbjuder inte bara stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Genom ett nära samarbete med Högskolan Dalarna finns goda möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning, både på magisternivå och genom nischade kurser. All personal får handledning och den som är intresserad kan få pedagogisk utbildning för att utveckla en egen roll som handledare för studenter. Tack vare att det finns två stora industrier på orten finns även goda möjligheter för medföljande familjemedlemmar att få jobb i Ludvika.

Ludvika kommun
Ludvika är Dalarnas tredje största stad, med 14 500 invånare i tätorten och 26 000 invånare i kommunen. Ludvika ligger mitt i naturen, men är också ett industriellt centrum med flera betydande industrier och FoU i den absoluta framkanten. Ludvika växer och på kommunen arbetar cirka 2 500 personer. Mångfald och jämställdhet är ledord. Genom ett väl utvecklat samarbete med offentliga och privata arbetsgivare kan kommunen hjälpa till att finna jobb åt medföljande familjemedlem.
www.ludvika.se

www.ludvika.se