Huddingetrainee:socionom ger lugn och trygg introduktion i socionomrollen

Publicerad 20 januari 2016

Elin Dahlander, socialsekreterare på familjehemsenheten, Mindy Olsson, praktikant på biståndskansliet och Maria Makdissi, trainee på mottagningsenheten på arbete och försörjning. Foto: Thomas Henrikson
Elin Dahlander, socialsekreterare på familjehemsenheten, Mindy Olsson, praktikant på biståndskansliet och Maria Makdissi, trainee på mottagningsenheten på arbete och försörjning. Foto: Thomas Henrikson
Med Huddingetrainee:socionom får socionomer en genomtänkt start på yrkes­livet. Traineeprogrammet är en möjlighet att i lugn och ro utveckla ett brett nätverk och förbereda sig för sin framtida yrkesroll.

– Målet med vårt traineeprogram, som startar redan under deltagarnas utbildningstid, är att göra dem så förberedda som möjligt på de utmaningar de kommer att stöta på i yrkeslivet. Vi erbjuder en lugn och trygg inskolning i socionomrollen och ger deltagarna kunskap i hur lagstiftningen ska hanteras i praktiken. Deltagarna får en värdefull orientering i socionomens olika yrkesroller, säger Kerstin Palén, koordinator för Huddingetrainee:socionom.

Inleds redan under utbildningstiden
Huddingetrainee:socionom erbjuder verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer som förbereder deltagarna på utmaningarna i deras framtida socionomroll. Programmet inleds med en VFU-period. Därefter kan deltagarna ansöka om en traineeanställning som pågår under resten av studietiden. I samband med traineeanställningen får de fortsatt stöttning i sin professionella utveckling genom internutbildningar, handledning och gruppsamtal.
– Många studenter uppskattar orienteringen i socialtjänstens olika verksamheter, och de får ett kontaktnät som de har stor nytta av i sin framtida karriär. Deltagarna i traineeprogrammet träffas regelbundet, vilket ger möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyte, säger Kerstin Palén.

Säkrare i yrkesrollen
Maria Makdissi gör sin första termin som trainee på mottagningsenheten på arbete och försörjning.
– Jag sökte till Huddingetrainee:socionom för att få en bra start på yrkes­livet. I början kände jag mig osäker på hur jag skulle hantera rollen som socialsekreterare, men nu känner jag mig mer självsäker och självgående, inte minst i myndighetsutövningen. Jag trivs jättebra på mottagningsenheten och känner att jag verkligen utvecklats personligen och professionellt av traineeprogrammet, säger hon.
Mindy Olsson är sedan september 2015 praktikant på biståndskansliet. Hon bestämde sig för att söka till Huddingetrainee:socionom när kommunen besökte Socialhögskolan för att informera om programmet.
– Jag har fått en ökad insyn i rollen som biståndshandläggare och har genom studiebesök fått ökad kunskap om socialtjänstens olika verksamheter. Det känns också bra att kunna utbyta tankar och erfarenheter på gruppträffarna med de andra praktikanterna, säger Mindy Olsson.

Tillgång till mentor
För Elin Dahlander, som påbörjade Huddingetrainee:socionom 2010, lade programmet grunden för en karriärutveckling där hon fått prova på flera olika verksamheter inom socialtjänsten.
– För mig fungerade det jättebra att kombinera studier med traineeprogrammet. Jag inledde min praktikperiod på missbruksenheten och fortsatte därefter till barnenheten. Det kändes som en rolig utmaning eftersom jag alltid velat jobba just med barn. Numera arbetar jag istället på familjehemsenheten eftersom jag ville prova på en verksamhet där jag som socialsekreterare har förmånen att ha långa klientrelationer och får följa barnens och ungdomarnas utveckling i fler år, säger hon.

Gav tid för utveckling och reflektion
När hon sökte sig vidare till nya positioner inom socialtjänsten hade Elin Dahlander stor nytta av det interna kontaktnät hon etablerat under traineeperioden. Hon uppskattade också tillgången till en mentor som arbetade i en helt annan del av socialtjänsten.
– Min mentor fungerade som ett bollplank och en diskussionspartner med fokus på min professionella och yrkesmässiga utveckling. Huddingetrainee:socionom gav mig den tid för reflektion och utveckling som jag behövde för att komma in i min yrkesroll. Det kändes också bra att det var en så god gemenskap i traineegruppen, säger Elin Dahlander.

Stor kommun med många möjligheter
Många traineer blir kvar i kommunen efter examen, vilket också är ett av målen med programmet. Som socialsekreterare och biståndshandläggare i Huddinge kommun får man ett kontinuerligt stöd i yrkesrollen. Man ingår i ett litet sammanhållet team där man får råd och stöd av kollegor, och kan utbyta erfarenheter. Utöver stödet från teamet får man handledning och kompetensutveckling.
Huddinge kommun är den näst största kommunen i länet, vilket innebär många utvecklingsmöjligheter.
– Våra medarbetare lyfter ofta fram det positiva i att man får träffa så många olika människor och familjekonstellationer. Det finns också goda möjligheter att byta arbetsområde. Vi kan erbjuda en stor variation och många spännande utmaningar, säger Kerstin Palén.

Huddinge kommun
Huddinge ligger strax söder om Stockholm och har över 100 000 invånare. Social- och äldreomsorgsförvaltningens 1900 medarbetare arbetar med hela socialtjänsten, och bidrar till förbättrade livschanser för Huddingeborna.
Huddingetrainee:socionom är ett samarbete mellan de fyra kommunerna Nacka, Värmdö, Tyresö och Huddinge. Läs mer om programmet på huddinge.se/traineesocionom

Håll utkik efter lediga tjänster inom socialtjänsten i Huddinge kommun på huddinge.se/ledigajobb

huddinge.se/ledigajobb