Haninge siktar på att bli Sveriges bästa socialförvaltning

Publicerad 20 januari 2016

Elenor Beer arbetar med utredning av barn och familjer på social­förvalt­ningen i Haninge.
Elenor Beer arbetar med utredning av barn och familjer på social­förvalt­ningen i Haninge.
– Socialförvaltningen i Haninge gav mig den bästa start man kan önska sig som nyutexaminerad socionom. Jag kom snabbt in i arbetsgruppens gemenskap där jag hela tiden haft möjlighet att utvecklas, säger Elenor Beer.

Siw Lideståhl, förvaltningschef på social­förvalt­ningen i Haninge.
Siw Lideståhl, förvaltningschef på social­förvalt­ningen i Haninge.
På socialförvaltningen i Haninge går arbetet till stor del ut på att hjälpa människor att hjälpa sig själva, utifrån deras egna förutsättningar. Förvaltningens cirka 900 anställda leds av förvaltningschefen Siw Lideståhl. Både Siw Lideståhl och Elenor Beer beskriver verksamheten som en lärande organisation med en uttalad strävan efter ständig förbättring.
– Under mina åtta år i kommunen har jag arbetat inom flera olika verksamheter. Jag har haft möjlighet att fördjupa mig inom områden jag brinner för och delat med mig av nya kunskaper inom organisationen, säger Elenor Beer.
I grunden finns en vision om att bli den bästa socialförvaltningen, både för de som söker hjälp och för medarbetarna.
– Om man som klient har möjlighet att välja en socialförvaltning i landet vill vi att Haninge ska vara det självklara valet. Vi vill ge den absolut bästa hjälpen, av de absolut bästa medarbetarna, med de mest säkra metoderna. Därför arbetar vi hårt med att ta vara på alla små avvikelser som behöver förbättras, förklarar Siw Lideståhl.
– Tillsammans med socialsekreterare och fackförbund har vi tagit fram en handlingsplan som har lett till en justerad lönestruktur och administrativ avlastning. Tanken är att våra socialsekreterare ska ägna mindre tid åt pappersarbete och få mer tid att jobba med dem de är till för, säger Siw Lideståhl.
Elenor Beer, som arbetar med utredning av barn och familjer tycker att verksamheten är i en spännande utvecklingsfas.
– Ledningen har lyssnat på medarbetarna. Som anställd ingår många förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag och årsarbetstid. Ledningen arbetar även för att göra arbetet mer flexibelt i takt med att samhället omkring förändras. Något som är till stor hjälp när man som jag har småbarn hemma.
– Här i Haninge har vi en stor och trygg socialförvaltning där medarbetarna trivs och ofta stannar länge i organisationen. Liksom många andra kommuner har vi en utmaning i att hitta bra medarbetare även framöver. Just nu behöver vi rekrytera flera socialsekreterare, sedan har vi några pensionsavgångar inom chefsleden som vi ska ersätta med bra ledare. Vi ser fram emot att ytterligare förstärka vår organisation med medarbetare från olika erfarenheter och med spännande bakgrunder avslutar Siw Lideståhl.

Haninge kommun
Med drygt 83 000 invånare är Haninge, som ligger strax söder om Stockholm, en av de största kommunerna i Stockholms län. Socialförvaltningen ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Även familjerättsfrågor, alkohol- och tobaksfrågor enligt alkohollagen samt arbetsmarknadsfrågor ingår i socialförvaltningens ansvar. Förvaltningen har cirka 900 anställda.

Se alla våra lediga tjänster på haninge.se

Haninge kommun
Rudsjöterrassen 2
136 81 Haninge
Tel: 08-606 70 00

haninge.se