Alingsås är lagom stort – och nära

Publicerad 20 januari 2016

Lisbeth Löthman-Schildt, Karin Alvermalm och Lucas Andersson framför Alingsås socialförvaltning, som är inhyst i en karamell­fabrik från 1888. Foto: Hans Karlsson
Lisbeth Löthman-Schildt, Karin Alvermalm och Lucas Andersson framför Alingsås socialförvaltning, som är inhyst i en karamell­fabrik från 1888. Foto: Hans Karlsson
På Alingsås socialförvaltning stannar socionomerna kvar. Genom sammanhållning och lösningsfokuserat arbete skapas en trivsel och ett gott klimat i gruppen, trots att förutsättningarna kan vara tuffa.

Den samlade erfarenheten inom arbetsgrupperna gör att personalen är trygg med sina uppdrag. Ledningen känner att alla ställer upp för varandra.
– Det är stabilt i Alingsås socialtjänst. Vi vill mycket och försöker vara rörliga i takt med att omvärlden rör sig. Vi lyssnar på medarbetarna och vill ta vara på allas goda idéer, säger Karin Alvermalm, avdelningschef för IFO.

Både närhet och utmanande
Karin Alvermalm tycker att Alingsås är en alldeles lagom stor kommun att verka i. Hon har jobbat i större kommuner tidigare, men här är medarbetarna inte fler än att alla känner varandra. Samtidigt finns det utmaningar att ta tag i.
– När det händer något särskilt så går hela socialkontoret snabbt samman, oavsett var vi jobbar så är vi ett gäng. Vi kan vara belastade som många andra, men vi kan vara bättre rustade eftersom vi har den här erfarenheten, säger hon.
Närheten i kommunen gör att kommunikationen mellan olika aktörer, som skolan och polisen, går snabbt. I Alingsås finns fortfarande många öppna insatser för olika klientgrupper tillgängliga.
– Vi har väldigt mycket specialistverksamhet i kommunen, man behöver inte åka långt utan vi kan erbjuda det här, inom cykelavstånd, säger Lucas Andersson, socialsekreterare för barn och unga.

Rörlighet och bättre fokus
1:e socialsekreterare Lisbeth Löthman-Schildt har bott i Alingsås i snart tjugo år. Hon har rört sig mellan olika stolar under åren och får därmed ett helhetsperspektiv.
– Det är en fördel även om man har specialiserat sig på något område, allt går ju i varandra. Jag har jobbat med försörjningsstöd, våld i nära relation, mottagningsgruppen, för barn och unga och nu med familjehem och ensamkommande barn. Det blir nya uppgifter utifrån hur samhället förändras, säger hon.
En rutin för kompetensutveckling håller på att byggas upp i Alingsås och mycket görs för att avlasta socionomerna från uppgifter som andra kan göra. Då kan socionomerna ägna sig mer åt sin uppgift.
– Vi har anställt administratörer och chaufförer och kan vi bara identifiera vad vi kan lyfta bort från dem så ska vi göra det ännu mer under 2016. Vi skulle vilja se fler lagspelare här, sådana som vill växa både individuellt och i organisationen, säger Karin Alvermalm.

Alingsås kommun
Alingsås kommun har 39 000 invånare. På socialförvaltningen, IFO, finns ett 80-tal anställda på sex olika enheter. Stöd och försörjning, barn och unga – utredning, barn och unga – placering, vuxen, funktionsstöd och familjerätt samt stöd och behandling.

Kontakt:
Karin Alvermalm, avdelningschef
Alingsås kommun
Socialförvaltningen
Individ och Familjeomsorg
441 81 Alingsås

Besöksadress: Sidenvägen 7d
Tel. direkt: 0322-61 69 70
Tel. vxl: 0322-61 60 00
E-post: karin.alvermalm@alingsas.se
www.alingsas.se

www.alingsas.se