”Måste kunna brinna för jobbet utan att bli utbränd”

Publicerad 19 januari 2016

Kristina Olsson, Catarina Jutendahl och Annica Johansson på Socialtjänsten i Stenungsund. Foto: Ingela Vågsund
Kristina Olsson, Catarina Jutendahl och Annica Johansson på Socialtjänsten i Stenungsund. Foto: Ingela Vågsund
– Vi siktar på att bli Sveriges bästa socialtjänst, både för människor som söker vår hjälp och för våra medarbetare. Hos oss ska det vara möjligt att brinna för sitt jobb utan att bli utbränd, säger Catarina Jutendahl, verksamhetschef för IFO/FH i Stenungsund.

Socialtjänsten i Stenungsund har liksom många andra socialtjänster i landet en utmaning i att rekrytera socionomutbildade socialsekreterare till vakanta tjänster.
– I den här ytterst besvärliga situationen är det positivt med det gehör vi fått från politiken, säger Catarina Jutendahl.
Under senaste året har kommunen höjt ingångslönen så att en nyutexaminerad socionom får en lön på 29000 kronor när de börjar arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten. Verksamheten har även tilldelats fem nya heltidstjänster i syfte att stärka socialtjänsten och minska belastningen på medarbetarna i verksamheten.
Catarina Jutendahl kan ge flera exempel på en rad insatser som gjorts med fokus på socialtjänsten i Stenungsunds kommun.
– Vi har bland annat, i samarbete med de andra kommunerna inom GöteborgsRegionen, sett över introduktionsprogrammet för nyanställda socialsekreterare och arbetat fram en strukturerad modell för att lotsa in nya medarbetare i verksamheten. För att ytterligare stärka dem i sin roll kommer det även att finnas mentorer som ska fungera som stöd in i kommunen och yrket.

Vill ha en mix
Annica Johansson, enhetschef för barn och familj, började arbeta på socialtjänsten i Stenungsund för två år sedan. I bagaget har hon nära 20 års erfarenhet av arbete inom en rad olika områden inom den sociala barnavården.
– I Stenungsund finns en lång tradition, stor kunskap och gedigna erfarenheter från olika modeller för samverkan mellan kommunens olika verksamheter. En övergripande tanke är att underlätta samverkan och främja samsyn mellan samhällets olika instanser som arbetar för barn och unga och deras familjer, genom att arbeta i nätverk. Målet är att kunna arbeta förebyggande med tidiga och samtidiga insatser för barn och ungas hälsa och deras positiva utveckling.
Hon beskriver kommunens socialtjänst som en verksamhet där det finns en strävan att utveckla både verksamhet och personal.
– Stenungsund är en relativt liten kommun men ändå så pass stor att det finns en hög kompetens inom socialtjänstområdet. Det är också väldigt lätt att samverka med till exempel elevhälsa och skola. Jag upplever också att det är korta vägar mellan olika beslutsfattare.
Just nu söker kommunen efter nya medarbetare till barn- och ungdomsenheten. Annica Johansson välkomnar både erfarna och nyutexaminerade socionomer till att söka tjänsterna.
– En mix av beprövad erfarenhet och ny kunskap är alltid bäst, det skapar en kreativ och dynamisk arbetsmiljö.

Lyssnande organisation
Kristina Olsson är enhetschef för försörjningsstöd och vuxenenheten. Efter 16 år i yrket, varav de fyra senaste inom Stenungsunds kommun, kan hon konstatera att hon hamnat helt rätt.
– Här råder en positiv stämning. Kommunens politiker och högre chefer är intresserade av det vi gör och förser oss med rätt förutsättningar för att kunna utföra ett bra arbete. Det har i sin tur fört med sig goda utvecklingsmöjligheter och möjligheter att påverka både högt och lågt. Som enskild medarbetare ger det mig en känsla av att det faktiskt går att göra skillnad.
Hon påpekar att socionom är ett yrke där man aldrig blir riktigt fullärd. Det finns alltid nya saker att lära och utveckla.
– Det finns en stor förståelse för vårt yrke inom Stenungsunds kommun. Vi har stöd i att utveckla verksamheten genom att till exempel följa aktuell forskning och i att driva egna forskningsprojekt. Här finns stor potential att utvecklas.
Just nu pågår en rad insatser inom en rad olika områden som ytterligare ska stärka verksamheten. Siktet är inställt på att bli Sveriges bästa socialtjänst.
– Inom fem år hoppas jag att vi skapat stabilitet och har en socialtjänst som på bästa sätt kan möta upp mot de behov som människorna som kommer till oss har. Jag hoppas också att vi har engagerade medarbetarna som trivs med sina jobb och inte känner sig överbelastade. Hos oss ska det gå att brinna för sitt jobb utan att bli utbränd, fastslår Catarina Jutendahl.

Stenungsunds kommun
Stenungsunds kommun, är en expanderande kustkommun med ca 25 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund
Tel: 0303-73 00 00
www.stenungsund.se

www.stenungsund.se