Arbeta innovativt i Nykvarn

Publicerad 19 januari 2016
Mahria Persson Lövkvist, chef för vård och omsorg i Nykvarn. Foto: Olof Näslund
Mahria Persson Lövkvist, chef för vård och omsorg i Nykvarn. Foto: Olof Näslund

Att arbeta som socionom i en mindre kommun medför en uppsjö olika fördelar, inklusive snabba beslutsvägar och stort utrymme för egna initiativ och idéer. I Nykvarn blomstrar de som vill leda sin egen utveckling och som vågar tänka utanför ramarna.

Nykvarn kommuns behov av socionomer är i dagsläget mycket stort och omfattar såväl medarbetare inom barn- och ungdomsverksamhet som flyktinghandläggare. Mahria Persson Lövkvist, chef för vård och omsorg i Nykvarn, har själv en mycket gedigen erfarenhet som socionom och har arbetat i en mängd olika positioner inom både LSS-verksamhet, äldreomsorg och personligt stöd.
– Den lilla kommunen har samma grundkrav som den stora men oftast färre resurser, något som gör oss sårbara om våra förutsättningar förändras. För att möta alltjämt förändrade behov ska vi omorganisera och etablera en egen flyktingenhet, vilket skapar en fantastiskt spännande möjlighet att vara med att bygga upp och utforma de arbetssätt och processer som behövs i en modern kommun.

Stort inflytande
Det finns stora möjligheter för socionomer i Nykvarn och Persson Lövkvist betonar att medarbetarna behöver vara flexibla och intresserade av att lära sig.
– Då vi är ganska få tenderar våra områden att överlappa varandra, något som är oerhört lärorikt och ger en stor bredd. Stämningen är väldigt prestigelös och det finns alltid något att göra, så handläggarna här har stort inflytande över sin arbetssituation, kompetensutveckling och hur deras karriärväg ser ut. Vi vill att våra socionomer ska kunna klättra och känna sig utmanade i sina jobb.

Vågar vara äventyrliga
Samverkan mellan enheter och kommuner är något som ligger högt på dagordningen i Nykvarn, särskilt för att skapa vägar för kompetensutbyte och nätverkande. Kommunens storlek medför att medarbetarna många gånger måste tänka utanför ramarna och Persson Lövkvist understryker att alla nya lösningar även kommer samarbetskommuner till gagn.
– Vi har fler möjligheter att göra fokuserade satsningar och våga vara äventyrliga, något som leder till många innovativa idéer och initiativ. Det är något vi uppskattar hos våra medarbetare och de riktigt skarpa socionomerna tenderar därmed också att trivas bra här hos oss, avslutar hon.

Nykvarns kommun
Nykvarn är en ung kommun med gamla anor. Kommunen har som uppgift att ge stöd och omsorg till sina medborgare utifrån deras livssituation. Nykvarn vill vara en modig kommun som satsar helhjärtat på de som bor eller verkar här, gärna genom okonventionella lösningar som hjälper till med att få livspusslet att gå ihop.

Nykvarns kommun
Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn
Tel: 08-555 010 00
E-post: kommun@nykvarn.se
www.nykvarn.se

Nykvarn_logo_CMYK