Röster höjs för att vända krisen i socialtjänsten

Publicerad 26 augusti 2015
Text: Anna-Karin Andersson

Veronica Magnusson, ordförande på fackförbundet Vision. Foto: Vision
Veronica Magnusson, ordförande på fackförbundet Vision. Foto: Vision
Larmrapporterna om socialtjänsten har under året varit många. Nu ryter fackförbunden till och kräver lösningar på problemen.

Fackförbundet Visions medlemmar har under året pekat på en rad allvarliga brister inom socialtjänsten. Kritik har riktats mot den orimliga arbetsbelastningen, bristande introduktion, IT-system som strular och chefer som inte har tid att leda. Visions ordförande, Veronica Magnusson, anser att regeringen måste ta frågan på allvar.
– Höstens budget läggs fram den 21 september. I den måste man visa att man ser krisen som ett nationellt ansvar och göra klart hur man vill att den ska vändas, säger Veronica Magnusson.
Belastningen för de som jobbar med socialt arbete har blivit så stor att många känner sig tvungna att se sig om efter andra karriärvägar.
– De lämnar kommunerna och börjar jobba i bemanningsföretag. Bara för att få rimliga arbetsvillkor, säger Veronica Magnusson.
Även Akademikerförbundet SSR larmar om den på många håll i landet ohållbara situationen inom kommunernas sociala verksamhet. I vissa kommuner har arbetstrycket ökat ytterligare den senaste tiden i och med att alltfler ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige i hopp om ett liv i fred och trygghet.

Heike Erkers, Förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. Foto: SSR
Heike Erkers, Förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. Foto: SSR
Den fackliga företrädaren för Akademikerförbundet SSR i Malmö skrev nyligen ett öppet brev till Malmös kommunalråd och krävde ett politiskt ansvarstagande. Upprinnelsen till brevet är att det kommit 40 ensamkommande flyktingbarn om dagen till Malmö de senaste veckorna, utan någon fungerande plan för hur den dramatiska ökningen ska hanteras.
”Begrepp som barnperspektiv, rättssäkerhet eller god arbetsmiljö känns tyvärr avlägsna.” och ”En verksamhet med stora lagkrav och med uppdrag att ta hand om samhällets mest utsatta kan inte befinna sig i ständig kris!”, står det i brevet bland annat.
Även på Akademikerförbundet centralt vill man lyfta frågan om krisen inom socialtjänsten. Förbundsordförande Heike Erkers skrev i ett pressmeddelande att hon välkomnar en dialog om hur ensamkommande barn ska kunna få ett bra mottagande i Sverige och ser gärna att kommuner och berörda myndigheter samarbetar kring frågan.
Och Veronica Magnusson, ordförande på Vision, tror också att krisen inom socialtjänsten måste lösas genom att lyfta den till en övergripande nationell nivå.
– Vi ser att många kommuner tampas med liknande problem i hela landet. Därför föreslår Vision att regeringen bör tillsätta en socialtjänstkommission. Regeringen talar om ett Sverige som håller ihop, då behövs en socialtjänst som fungerar. Annars riskerar vi att tappa tilliten till ett samhälle som tar hand om varandra, säger Veronica Magnusson.