Etikettarkiv: Youmi socionombemanning

Känslan av att äga sitt livFör att kunna göra riktig skillnad för andra människor behöver du känna att du har god kontroll över ditt eget liv. Youmi berättar hur de ser på socionombemanning.

Vi lever i en alltmer föränderlig värld. Ofta upplever vi att den blivit grymmare och svårare att hantera. Emellanåt finner man förtröstan i framsteg som att världens fattigdom halverats på mindre än trettio år. Allt vi människor kan göra är att försöka bidra till att det positiva balanserar det negativa. Så säger man på Youmi socionombemanning.
För att lyckas med detta nästan övermäktiga, behöver du själv trivas i ditt liv. Innerst inne vet du vad som krävs för att det ska fungera. För att kunna ge av dig själv behöver du kunna känna att det är du som äger ditt liv, inte någon annan.

Frågor och förståelse
Men att vara herre över sin egen tid räcker inte. Idag betyder förståelse, uppriktighet och ambition lika mycket för resultatet, menar man på Youmi.
Man vill veta att den man arbetar för (eller den man hyr in), strävar mot samma mål. Vem arbetar jag för? Vilka värderingar styr dem? Sympatiserar jag med dem? Gör jag skillnad? Får jag uppskattning, inte enbart i lönekuvertet? Kan jag utvecklas?
På Youmi söker man människor som vill bidra till att andra mår bra samtidigt som de själva har ett gott liv. Människor som söker en känsla av sammanhang där det råder ömsesidigt förtroende. Goda villkor, bra lön och möjlighet att styra sin tid är grunden för att man ska bli lyckad som socionomkonsult. Samtidigt vill det till ytterligare något. Youmi talar mycket om ömsesidigheten. Med det avser man att alla parter ska uppleva att socionombemanningen utgör det bästa alternativet för såväl socionom och bemanningsföretag som för uppdragsgivaren.

Människor söker människor
Bakom socionombemanningsföretaget Youmi finns människor med lång erfarenhet av bemanning inom såväl vården som omsorgen. De har upparbetade kanaler med uppdragsgivare över hela landet och har insikter och kontakter och inte minst, just viljan att ge något utöver det vanliga. Idag har Youmi förfrågningar från hela landet och åtskilliga socionomkonsulter på plats.
Huvudkontoret ligger i Stockholm men uppdragsgivarna finns över hela landet.
Youmis socionomkonsulter får tillgång till egen inloggning på My Youmi där alla fakta och jobberbjudanden finns tillgängliga. My Youmi uppdateras flera gånger om dagen.

Om Youmi
Youmi är bemanningsföretag med fokus på socionomer. Vi som driver Youmi är långt ifrån oerfarna och har funnits i exekutiva roller inom andra bemanningsföretag samt har väl upparbetade kontakter och goda relationer med uppdragsgivare över hela Norden. Vad som skiljer ut oss är förmodligen vår syn på relationerna mellan socionomer, bemanningsfunktionen samt uppdragsgivarna. Ömsesidigheten är vårt riktmärke, vårt rättesnöre i allt vi åtar oss. Därav namnet: You + me = youmi
www.youmi.se

www.youmi.se

Socionomerna rekommenderar följande bemanningsföretag

Socionomerna fick frågan om vilka bemanningsföretag för socionomer de skulle rekommendera till en socialtjänst.

Flera socionomer poängterade att det är bäst med egen anställd personal, men att bemanningsföretag kan vara ett användbart komplement till den egna personalen.

Erfarna konsulter
Då är det viktigt med erfarna, trygga och sociala konsulter som snabbt kommer in i arbetet och är självgående samt de som kan bidra med erfarenhet från tidigare uppdragsgivare till den egna organisationen.
Flera socionomer rekommenderade även att använda de bemanningsföretag som kommunen har avtal med och några nämnde även vikten av att anlita auktoriserade bemanningsföretag.

Socionomerna rekommenderar följande bemanningsföretag, (angivna i bokstavsordning)
Agila Socionombemanning
Alm socionomtjänster
CareOn
Cognati Kompetens
Dedicare Socionom
Humana Bemanning
Resursforum
Teambo Konsult
Youmi Socionombemanning

You + Me = Youmi

youmi_bild_1000


Hur du ser på världen visar hur du ser på ditt jobb. Youmi socionombemanning anser att goda villkor, bra lön och möjlighet att styra över sin tid är grunden för att man ska bli lyckad hyrsocionom. Samtidigt vill det till mer för att uppdraget ska bli fulländat.

Youmi talar mycket om ömsesidigheten. Med det avser man att alla parter ska uppleva att bemanningen utgör det bästa alternativet för såväl socionom och bemanningsföretag som för uppdragsgivaren. Det gamla win-win räcker inte. Det räcker inte längre med att alla inblandade får ekonomisk vinning och slipper bli uppbundna på långa tider tack vare bemanningen.
Idag betyder förståelse, uppriktighet och ambition lika mycket för resultatet. Man vill veta att den man arbetar för (eller den man hyr in), strävar efter samma mål. Vem arbetar jag för? Vilka värderingar styr dem? Sympatiserar jag med dem? Gör jag skillnad? Får jag uppskattning, inte enbart i lönekuvertet? Kan jag utvecklas?
Bakom socionombemanningsföretaget Youmi finns människor med lång erfarenhet av bemanning inom såväl vård som omsorg. De har upparbetade kanaler med uppdragsgivare över hela landet och har insikter och kontakter och inte minst, just viljan att ge något utöver det vanliga. Tanken om allas välbefinnande och nytta – ömsesidigheten.
– Ömsesidigheten är vår ledstjärna vilket även namnet antyder: you + me = Youmi. Men ett namn är bara ett namn, det är vad man lägger i det och lever upp till, som avgör, säger Erik Westlund, en av grundarna till Youmi.
– Vi har förstått att det finns många människor, såväl på uppdragssidan som hos socionomkonsulter, som delar vår syn på framgångsrik bemanning. Med det sagt är goda villkor och bra lön som socionom givetvis en grundförutsättning. Det får man aldrig glömma, avslutar Erik Westlund.
Och det ser definitivt ut som man hade rätt. Idag har Youmi förfrågningar från hela landet och åtskilliga bemanningssocionomer på plats.
Huvudkontoret ligger i Stockholm men uppdragsgivarna finns över hela landet.
Youmis socionomkonsulter får tillgång till egen inloggning på My Youmi där alla fakta och jobberbjudanden finns tillgängliga. My Youmi uppdateras flera gånger om dagen.

Youmi socionombemanning
Youmi socionombemanning representerar ett nytt sätt att erbjuda uppdragsgivare möjlighet att tillgodose behovet av erfarna socionomer och samtidigt fånga upp socionomers önskemål om frihet och flexibilitet i arbetslivet. Ömsesidigheten är Youmis ledstjärna. Nöjda uppdragsgivare inom kommuner, landsting och privata organisationer ska känna att de genom Youmi socionombemanning får tillgång till landets bästa socionomer. Socionomer i sin tur ska ha goda villkor, bra lön och självklart möjlighet att styra över sina liv.
Youmi är ytterst noga i rekryteringen av socionomkonsulter likväl som omsorgsfull i valet av socionombemanningsuppdrag. Därtill har vi kontinuerlig uppföljning. Ömsesidigheten åter igen.
Ömsesidigheten är vårt riktmärke, vårt rättesnöre i allt vi åtar oss. Därav namnet: You + me = youmi
www.youmi.se

www.youmi.se