Presentation

You + Me = Youmi

Publicerad 6 september 2017

youmi_bild_1000


Hur du ser på världen visar hur du ser på ditt jobb. Youmi socionombemanning anser att goda villkor, bra lön och möjlighet att styra över sin tid är grunden för att man ska bli lyckad hyrsocionom. Samtidigt vill det till mer för att uppdraget ska bli fulländat.

Youmi talar mycket om ömsesidigheten. Med det avser man att alla parter ska uppleva att bemanningen utgör det bästa alternativet för såväl socionom och bemanningsföretag som för uppdragsgivaren. Det gamla win-win räcker inte. Det räcker inte längre med att alla inblandade får ekonomisk vinning och slipper bli uppbundna på långa tider tack vare bemanningen.
Idag betyder förståelse, uppriktighet och ambition lika mycket för resultatet. Man vill veta att den man arbetar för (eller den man hyr in), strävar efter samma mål. Vem arbetar jag för? Vilka värderingar styr dem? Sympatiserar jag med dem? Gör jag skillnad? Får jag uppskattning, inte enbart i lönekuvertet? Kan jag utvecklas?
Bakom socionombemanningsföretaget Youmi finns människor med lång erfarenhet av bemanning inom såväl vård som omsorg. De har upparbetade kanaler med uppdragsgivare över hela landet och har insikter och kontakter och inte minst, just viljan att ge något utöver det vanliga. Tanken om allas välbefinnande och nytta – ömsesidigheten.
– Ömsesidigheten är vår ledstjärna vilket även namnet antyder: you + me = Youmi. Men ett namn är bara ett namn, det är vad man lägger i det och lever upp till, som avgör, säger Erik Westlund, en av grundarna till Youmi.
– Vi har förstått att det finns många människor, såväl på uppdragssidan som hos socionomkonsulter, som delar vår syn på framgångsrik bemanning. Med det sagt är goda villkor och bra lön som socionom givetvis en grundförutsättning. Det får man aldrig glömma, avslutar Erik Westlund.
Och det ser definitivt ut som man hade rätt. Idag har Youmi förfrågningar från hela landet och åtskilliga bemanningssocionomer på plats.
Huvudkontoret ligger i Stockholm men uppdragsgivarna finns över hela landet.
Youmis socionomkonsulter får tillgång till egen inloggning på My Youmi där alla fakta och jobberbjudanden finns tillgängliga. My Youmi uppdateras flera gånger om dagen.

Youmi socionombemanning
Youmi socionombemanning representerar ett nytt sätt att erbjuda uppdragsgivare möjlighet att tillgodose behovet av erfarna socionomer och samtidigt fånga upp socionomers önskemål om frihet och flexibilitet i arbetslivet. Ömsesidigheten är Youmis ledstjärna. Nöjda uppdragsgivare inom kommuner, landsting och privata organisationer ska känna att de genom Youmi socionombemanning får tillgång till landets bästa socionomer. Socionomer i sin tur ska ha goda villkor, bra lön och självklart möjlighet att styra över sina liv.
Youmi är ytterst noga i rekryteringen av socionomkonsulter likväl som omsorgsfull i valet av socionombemanningsuppdrag. Därtill har vi kontinuerlig uppföljning. Ömsesidigheten åter igen.
Ömsesidigheten är vårt riktmärke, vårt rättesnöre i allt vi åtar oss. Därav namnet: You + me = youmi
www.youmi.se

www.youmi.se