Etikettarkiv: VoB Syd

Kims resa mot egen lägenhet

VoB Syd ägs av Skånes kommuner och Kommunalförbundet VoB Kronoberg och drivs utan vinstsyfte. Via VoB kan samtliga kommuner ta del av behandlingshem, utredningshem, familjehem, lägenhets- och stödboende, skyddat boende och konsultativa tjänster när egen kapacitet inte räcker till.

Kim* blev som 16-åring placerad på VoB:s behandlingshem Amra i Kristianstad. Han kunde inte bo kvar hemma på grund av en alltför instabil och otrygg miljö. Där förekom både psykiskt och fysiskt våld och en hel del alkohol. På Amra fick Kim hjälp, stöd och behandling för det han upplevt, och kunde börja arbeta med egna mål för att skapa sig ett stabilt och gott liv.
Efter några månader var Kim redo för att flytta över till VoB:s stödboende för att lära sig att klara sig själv i egen bostad. Fanny blev hans kontaktperson och de började med att träffas ett par gånger på Amra, för att lära känna varandra. Efter flytten till stödboendet var de f.d. kontaktpersonerna från Amra med på Kims och Fannys veckosamtal för att göra övergången så trygg som möjligt.

Uppföljning och planering
Kim fann sig snabbt till rätta i sin stödboende-lägenhet. I början hade Fanny och Kim kontakt varje dag. Efter ett par månader träffades de 1–2 gånger/vecka och hade telefonkontakt varannan dag. Under veckosamtalen följde de upp veckan som gått och gjorde schema för nästkommande. Efter hand blev dessa scheman allt mindre detaljerade för att till slut bli överflödiga. Kim lärde sig att spara, göra budget och betala räkningar. Han satte också upp sig i olika bostadsköer.
När Kim fyllde 18 år var det dags att börja söka egen lägenhet. För att öka chanserna sökte Kim även i närliggande kommuner. Efter ett par månader hittade han en lägenhet som var perfekt och som han glädjande nog blev erbjuden. Kim kände sig redo för att bo ensam och var så glad över att det äntligen var dags.
För Fanny och hennes kollegor är det också en speciell känsla att få vara med när en ungdom som är redo tar klivet ut i ett självständigt boende.
– Det är så härligt att se resultatet av den unges och vårt gemensamma arbete, säger Fanny.

*Kim är ett fingerat namn

Vill du jobba med oss på VoB Syd? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

VoB Syd

VoB Syd tillhandahåller tjänster inom socialtjänstens område, drivs utan vinstsyfte och ägs av Skånes kommuner och Kommunalförbundet VoB Kronoberg. VoB erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för medarbetare som vill satsa i ett kreativt sammanhang med korta beslutsvägar. Företagskulturen kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt. Medarbetarna erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård.
Läs mer på: www.vob.se

Vill du också göra skillnad?

Effekten av behandlingen vid VoB:s enheter följs upp via evidensbaserade skattningsinstrument.
Effekten av behandlingen vid VoB:s enheter följs upp via evidensbaserade skattningsinstrument.

VoB Syd är ett bolag för vård och behandling som ägs av alla kommuner i Skåne och Kronoberg. Via VoB kan samtliga kommuner ta del av behandlingshem, utredningshem, familjehem, träningslägenheter, skyddat boende och konsultativa tjänster när egen kapacitet inte räcker till. Bolaget drivs utan vinstsyfte och är en uppskattad offentlig tillgång bland berörda kommuner.

VoB finns till för att driva verksamheter och utföra insatser som den kommunala socialtjänsten har behov av. VoB:s verksamheter erbjuder olika typer av insatser för utsatta barn, ungdomar och familjer runt om i Skåne och Kronoberg och har lång erfarenhet både av att avlasta enskilda kommuner och att hjälpa utsatta individer.

Måluppfyllelse och samverkan
Personalen inom VoB har kontinuerliga kontakter och en löpande dialog med socialtjänsten i de kommuner som anlitar bolaget. Ett systematiskt kvalitets- och utvärderingsarbete pågår dagligen i verksamheten. VoB betonar vikten av interna utvecklingssatsningar avseende kompetens och utvärderingsmetoder. VoB har ett eget utbildningscenter som anordnar olika utbildningar som erbjuds både till bolagets personal och till den kommunala socialtjänsten.
En tydlig måluppfyllelse i varje enskilt uppdrag är viktigt. Genom att klargöra målen för varje enskild klient blir det möjligt att mäta när respektive insats är uppfylld. Så kallade effektskattningar genomförs vid inskrivning, under insatsens gång samt vid utskrivning.
VoB har ett tiotal olika verksamheter inom organisationen i dagsläget, och en viktig del i bolagets uppdrag gentemot kommunerna är att ständigt utveckla utbudet och kunna starta nya verksamheter. När det sker snabba förändringar inom socialtjänstens område har VoB förmågan att vara flexibla och erbjuda insatser som behövs. Det här är en samverkanstanke som sparar både tid och resurser för kommunerna.

VoB Syd

VoB Syd är ett offentligt bolag som drivs utan vinstsyfte. Bolaget tillhandahåller tjänster inom Socialtjänstens område och ägs av Kommunalförbundet VoB Kronoberg och Kommunförbundet Skåne. VoB erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för medarbetare som vill satsa i ett kreativt sammanhang med korta beslutsvägar. Företagskulturen kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås. Medarbetarna erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård.

Läs mer på: www.vob.se

Efter 6 månaders behandling kunde Sandra flytta hem

”Det som hjälpt mig mest är strukturen i vardagen och samtalen” säger Sandra, här tillsammans med kontaktpersonen Roger.
”Det som hjälpt mig mest är strukturen i vardagen och samtalen” säger Sandra, här tillsammans med kontaktpersonen Roger.
Efter lång tid med oro i hemmet, psykisk ohälsa, hög skolfrånvaro och två månader på rymmen placerades Sandra på Amra, ett av VoB:s behandlingshem för tonåringar. Efter 6 månaders placering och samtidig familjebehandling kunde Sandra flytta hem igen.

Miljöterapi, KBT och familjebehandling
När Sandra (fingerat namn) kom till Amra tänkte hon: ”Nu får jag hjälp! Jag behövde komma hemifrån och jag ville ge det en chans och se hur det var att bo på behandlingshem”. Den person som varit viktigast för Sandra på Amra är kontaktpersonen Roger. Han beskriver att det inledningsvis handlar om att skapa en relation till den unge för att kunna bedöma vilka mål som ska arbetas mot. ”Jag såg tidigt att Sandra hade en vilja att jobba för att förbättra sin situation.” Målet i arbetet var att häva Sandras negativa beteenden, som att avvika och undvika, och att istället lära in och förstärka nya beteenden som att säga som det är och berätta hur hon mår. På Amra används KBT och MI som tillsammans med miljöterapi och en tydlig vardagsstruktur är viktiga verktyg. En ständig dialog med den unges föräldrar är också en viktig del. Sandra: ”Det som hjälpt mig mest är strukturen i vardagen och samtalen”.
Samtidigt som Sandra placerades på Amra fick hela familjen möjlighet till familjesamtal på ”Prisma” inom kommunens öppenvård. I familjesamtalen har fokus legat på att reparera relationen med mamma och pappa och på att Sandra ska kunna flytta hem. Det nära samarbetet mellan Amra och familjebehandlarna på Prisma har inneburit att man har kunnat arbeta med familjen från olika perspektiv samtidigt.

Hemflytt
Efter 6 månader var Sandra och hennes familj redo att göra ett försök att bo tillsammans igen, vilket har fungerat bra. Sandras mamma berättar att en av de viktigaste lärdomarna är att bekräfta Sandras framsteg, istället för att bara se problemen. Nu förstår mamma Sandra bättre och kan hjälpa henne när det behövs. Familjen mår mycket bättre nu, visar varandra uppskattning och har kul ihop. Dessutom är Sandra tillbaka i skolan med full närvaro och imponerande prestationer.

Var med och utveckla och arbeta i verksamheter för alla åldrar med social problematik. Läs mer här!

VoB Syd
VoB Syd driver olika verksamheter inom socialtjänstens område, såsom behandlingshem, skyddat boende och familje­hem. Bolaget ägs av kommunerna i Kronoberg och Skåne och drivs utan vinstsyfte. VoB erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för medarbetare som vill satsa i ett kreativt sammanhang med korta beslutsvägar. Företagskulturen kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ”frihet under ansvar”. Medarbetarna erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård.
Läs mer på: www.vob.se

Vill du vara med och göra skillnad?

VoB-Hogelid
Teamwork. I genomförandet av insatserna arbetar VoB:s personal oftast i team.

VoB Syd är ett bolag för vård och behandling som ägs av alla kommuner i Skåne och Kronoberg. Via VoB kan samtliga kommuner ta del av behandlingshem, utredningshem, familjehem, träningslägenheter, skyddat boende och konsultativa tjänster när egen kapacitet inte räcker till. Bolaget drivs utan vinstsyfte och är en uppskattad offentlig tillgång bland berörda kommuner.

VoB finns till för att driva verksamheter och utföra insatser som den kommunala socialtjänsten har behov av. VoB:s verksamheter erbjuder olika typer av insatser för utsatta barn, ungdomar och familjer runt om i Skåne och Kronoberg och har lång erfarenhet både av att avlasta enskilda kommuner och att hjälpa utsatta individer.

Måluppfyllelse och samverkan
Personalen inom VoB har kontinuerliga kontakter och en löpande dialog med socialtjänsten i de kommuner som anlitar bolaget. Ett systematiskt kvalitets- och utvärderingsarbete pågår dagligen i verksamheten. VoB betonar vikten av interna utvecklingssatsningar avseende kompetens och utvärderingsmetoder. En tydlig måluppfyllelse i varje enskilt uppdrag är viktigt. Genom att klargöra målen för varje enskild klient blir det möjligt att mäta när respektive insats är uppfylld.
VoB har ett tiotal olika verksamheter inom organisationen i dagsläget och en viktig del i bolagets uppdrag gentemot kommunerna är att ständigt utveckla utbudet och kunna starta nya verksamheter. När det sker snabba förändringar inom socialtjänstens område har VoB förmågan att vara flexibla och erbjuda insatser som behövs. Det här är en samverkanstanke som sparar både tid och resurser för kommunerna.

Vill du vara med och utveckla och arbeta i verksamheter som tar emot ungdomar, barn och familjer som har behov behandling, skydd, stöd och/eller utredning? Läs mer om VoB här!

VoB Syd
VoB Syd är ett offentligt bolag som drivs utan vinstsyfte. Bolaget tillhandahåller tjänster inom Socialtjänstens område och ägs av Kommunalförbundet VoB Kronoberg och Kommunförbundet Skåne. VoB erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för medarbetare som vill satsa i ett kreativt sammanhang med korta beslutsvägar. Företagskulturen kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås. Medarbetarna erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård.

Läs mer på: vob.se


Vill du vara med och göra skillnad?

Annika Weitner, verksamhetsutvecklare, Jenny Tapper, verksamhetschef på Amra och Vittskövlegården och Jennie Börjhagen, utvecklingschef.
Annika Weitner, verksamhetsutvecklare, Jenny Tapper, verksamhetschef på Amra och Vittskövlegården och Jennie Börjhagen, utvecklingschef.
VoB Syd är ett vård och behandlingsbolag som ägs av alla kommuner i Skåne och Kronoberg. Via VoB Syd kan samtliga kommuner i länen ta del av gemensamma behandlingshem, utredningshem, familjehem och konsultativa tjänster när egen kapacitet inte räcker till. Bolaget drivs utan vinstsyfte och är en uppskattad offentlig tillgång bland berörda kommuner.

– Vi finns till för att utföra och driva insatser och verksamheter som kommunerna inte själva klarar av. Ofta är det de mindre kommunerna som efterfrågar oss. När det sker snabba politiska svängningar inom socialtjänstens område har vi förmågan att vara flex­ibla och erbjuda insatser som kan vara svåra att genomföra med låg personalstyrka. VoB Syd erbjuder flera olika utrednings- och boendeinsatser för utsatta barn, ungdomar och familjer runt om i Skåne och Kronoberg och har fantastisk erfarenhet både av att avlasta enskilda kommuner och att hjälpa utsatta individer, berättar Annika Weitner, verksamhetsutvecklare på VoB Syd.

Måluppfyllelse och samverkan
Personalen inom VoB Syd har kontinuerliga kontakter och en löpande dialog med socialtjänsten i de kommuner som anlitar bolaget. Ett systematiskt kvalitets- och utvärderingsarbete pågår dagligen i verksamheten och utvecklingschef Jennie Börjhagen betonar vikten av interna utvecklingssatsningar avseende kompetens och utvärderingsmetoder.
– En tydlig måluppfyllelse i varje enskilt uppdrag är viktigt för oss. Genom att klargöra våra mål för varje enskild klient kan vi enkelt mäta när respektive insats är uppfylld. Vi har ett tiotal olika boendeformer inom organisationen i dagsläget och en viktig del i vårt uppdrag gentemot kommunerna är att vara flexibla och både kunna starta nya verksamheter och erbjuda enstaka boendeplatser. Det här är en samverkans­tanke som sparar både tid och resurser för kommunerna, säger Jennie Börjhagen, utvecklingschef i VoB.

VoB Syd
VoB Syd är ett offentligt bolag som drivs utan vinstsyfte. Bolaget tillhandahåller tjänster inom Socialtjänstens område och ägs av Kommunalförbundet VoB Kronoberg och Kommunförbundet Skåne.
VoB Syd erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för medarbetare som vill satsa i ett kreativt sammanhang med korta beslutsvägar. Företagskulturen kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås. Medarbetarna erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård.
Läs mer på: www.vob.se

www.vob.se