Presentation
VoB Syd

Kims resa mot egen lägenhet

Publicerad 22 september 2021

VoB Syd ägs av Skånes kommuner och Kommunalförbundet VoB Kronoberg och drivs utan vinstsyfte. Via VoB kan samtliga kommuner ta del av behandlingshem, utredningshem, familjehem, lägenhets- och stödboende, skyddat boende och konsultativa tjänster när egen kapacitet inte räcker till.

Kim* blev som 16-åring placerad på VoB:s behandlingshem Amra i Kristianstad. Han kunde inte bo kvar hemma på grund av en alltför instabil och otrygg miljö. Där förekom både psykiskt och fysiskt våld och en hel del alkohol. På Amra fick Kim hjälp, stöd och behandling för det han upplevt, och kunde börja arbeta med egna mål för att skapa sig ett stabilt och gott liv.
Efter några månader var Kim redo för att flytta över till VoB:s stödboende för att lära sig att klara sig själv i egen bostad. Fanny blev hans kontaktperson och de började med att träffas ett par gånger på Amra, för att lära känna varandra. Efter flytten till stödboendet var de f.d. kontaktpersonerna från Amra med på Kims och Fannys veckosamtal för att göra övergången så trygg som möjligt.

Uppföljning och planering
Kim fann sig snabbt till rätta i sin stödboende-lägenhet. I början hade Fanny och Kim kontakt varje dag. Efter ett par månader träffades de 1–2 gånger/vecka och hade telefonkontakt varannan dag. Under veckosamtalen följde de upp veckan som gått och gjorde schema för nästkommande. Efter hand blev dessa scheman allt mindre detaljerade för att till slut bli överflödiga. Kim lärde sig att spara, göra budget och betala räkningar. Han satte också upp sig i olika bostadsköer.
När Kim fyllde 18 år var det dags att börja söka egen lägenhet. För att öka chanserna sökte Kim även i närliggande kommuner. Efter ett par månader hittade han en lägenhet som var perfekt och som han glädjande nog blev erbjuden. Kim kände sig redo för att bo ensam och var så glad över att det äntligen var dags.
För Fanny och hennes kollegor är det också en speciell känsla att få vara med när en ungdom som är redo tar klivet ut i ett självständigt boende.
– Det är så härligt att se resultatet av den unges och vårt gemensamma arbete, säger Fanny.

*Kim är ett fingerat namn

Vill du jobba med oss på VoB Syd? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

VoB Syd

VoB Syd tillhandahåller tjänster inom socialtjänstens område, drivs utan vinstsyfte och ägs av Skånes kommuner och Kommunalförbundet VoB Kronoberg. VoB erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för medarbetare som vill satsa i ett kreativt sammanhang med korta beslutsvägar. Företagskulturen kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt. Medarbetarna erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård.
Läs mer på: www.vob.se