Etikettarkiv: Värdegrund

Arbetsgivares värderingar attraktiva

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna (Foto: Lena Dahlström) och Therese Linerhav, affärsområdeschef på Linköpings Stadsmission (Foto: Linköpings Stadsmission).
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna (Foto: Lena Dahlström) och Therese Linerhav, affärsområdeschef på Linköpings Stadsmission (Foto: Linköpings Stadsmission).
9 av 10 socionomer anser att arbetsgivarens värderingar och värdegrund är viktiga eller mycket viktiga om de skulle byta jobb. Värderingsstyrda organisationer är attraktiva för många socionomer, som ofta väljer jobb med hjärtat.

– Resultatet är mycket glädjande och stämmer med den tydliga samhällstrenden där allt fler betraktar arbetsgivarens värdegrund och värderingar som avgörande faktorer vid val av jobb. Många socionomer är värderingsstyrda och attraheras av organisationer med en tydlig värdegrund, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige.

Tydliggör inriktningen
En attraktiv värdegrund kan bidra till att tydliggöra riktningen och tillföra ett övergripande syfte till det dagliga arbetet.
–Det kan kännas motiverande att vara omgiven av kollegor med gemensam värdegrund. Värdegrunden styr i viss mån vilka utmaningar man prioriterar och hur man tar sig an dem, säger Ulrika Stuart Hamilton.
I idéburna verksamheter utgör värderingar och värdegrund själva fundamentet för hela verksamheten.
– Den idéburna sektorn behöver bli bättre på att nå ut med de karriärmöjligheter man kan erbjuda socionomer. Organisationerna erbjuder konkurrenskraftiga löner och en möjlighet att arbeta mindre regelstyrt och hierarkiskt. Hela verksamheten präglas dessutom av ett stort engagemang och utrymme för egna idéer, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Söker jobb med hjärtat
– Socionomer är en yrkesgrupp som söker jobb med hjärtat. Många socionomer vill vara med och påverka samhällsstrukturer och tycker det är viktigt att dela värderingar med sin arbetsgivare, speciellt arbetsgivare som verkligen lever efter sina värderingar i praktiken, säger Therese Linerhav, affärsområdeschef för stöd och behandling på Linköpings Stadsmission.
Det har blivit allt viktigare för socionomer att välja arbetsgivare utifrån dess värderingar och värdegrund. Therese Linerhav, som arbetat stora delar av sin karriär i socialtjänsten, upplever skillnaderna mellan att arbeta i socialtjänsten och i en idéburen organisation som stora.

Engagerade medarbetare
– Här får jag utöva ett värderingsbaserat snarare än ett prestationsbaserat ledarskap. I värderingsstyrda organisationer möts alla medarbetare på lika villkor, man vågar utmana varandra även i de högsta leden. Idéburna organisationer har värderingar som ledstjärna i alla beslut som fattas. Organisationer med en stark värdegrund genererar engagerade och motiverade medarbetare, säger Therese Linerhav.

Om du skulle byta jobb, hur viktiga skulle din arbetsgivares värderingar / värdegrund vara, vid val av ny arbetsgivare?
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.

Susanne och Pernilla arbetar för ett mänskligare samhälle

Susanne Svensson och Pernilla Parding, socionomer på Stockholms Stadsmission. Foto: Anna Z Ek, Stockholms Stadsmission
Susanne Svensson och Pernilla Parding, socionomer på Stockholms Stadsmission. Foto: Anna Z Ek, Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är ett idéburet kompletterande alternativ till både det offentliga och den privata sektorn, och erbjuder ett brett utbud av tjänster. För de båda kollegorna Pernilla Parding och Susanne Svensson handlar arbetet om att göra skillnad på riktigt.

– Som idéburen organisation har vi både möjlighet och ansvar att driva och medverka till en positiv samhällsutveckling, i stort och i smått. Att få jobba i en sådan kontext är otroligt energigivande, säger Pernilla Parding, socionom och verksamhetsområdeschef för Mobila stödinsatser inom Stockholms Stadsmission.
Susanne Svensson, socionom och verksamhetsområdeschef för Integration, nickar instämmande.
– Det är fantastiskt att arbeta med engagerade människor som uppvisar hög professionalitet i alla led. Som praktiserande muslim undrade jag inledningsvis hur det skulle gå att arbeta i en organisation med kristen grundsyn, men Stockholms Stadsmission har en levande värdegrund som stämmer väl överens med mina värderingar och min människosyn.
Själv sökte hon sig till verksamheten för sex år sedan, mycket för att hon lockades av att arbeta i en stor organisation.
– Stockholms Stadsmission kan göra stor skillnad genom sitt arbete inom social omsorg, arbetsintegration och utbildning via vår skolstiftelse.

Stora utvecklingsmöjligheter
Det breda verksamhetsområdet för med sig många olika karriärvägar för socionomer som vill utvecklas inom organisationen.
– Att som socionom jobba inom idéburen sektor är stimulerande; här är beslutsvägarna ofta rätt snabba och möjligheterna stora att verkligen få pröva egna goda idéer, säger Pernilla Parding.
Susanne Svensson påpekar att det finns en stor tillfredsställelse i att ha ett jobb där det går att verkligen göra skillnad.
– En förutsättning är att snabbt kunna växla mellan det stora perspektivet och det nära bemötandet. Viktigt är också att ha en genuint positiv människosyn och tro på varje individs egenmakt.

Jobba med oss! Här kan du se lediga tjänster inom Stockholms Stadsmission.

Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation med cirka 560 anställda som arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund. Verksamheten har anor från 1800-talets mitt, men präglas av nytänkande. Socionomer som värde­sätter en arbetsgivare som genuint bryr sig om att göra skillnad och tar vara på idéer kommer att trivas hos Stockholms Stadsmission.

Se lediga tjänster: stadsmissionen.se/lediga-jobb
Mer om oss: stadsmissionen.se

Linköpings Stadsmission – en plats att utvecklas och utmanas på

Caroline Stridh, projektledare och Caroline Karlsson, enhetschef på Linköpings Stadsmission.
Caroline Stridh, projektledare och Caroline Karlsson, enhetschef på Linköpings Stadsmission.
– Vill man jobba med idéburen välfärd där värdegrunden är ledande för det sociala arbetet är stadsmissionerna i Sverige helt rätt arbetsplats. Här ges stora möjligheter till att både utvecklas och utmanas i sin yrkesroll, säger Caroline Karlsson, enhetschef på Linköpings Stadsmission.

Det har gått 13 år sedan Caroline Karlsson började arbeta på Linköpings Stadsmission parallellt med socionomstudierna. Förutom en kortare sejour inom socialtjänsten har hon varit här sedan dess. Verksamheten omfattar en rad olika inriktningar och Caroline kan se tillbaka på en stadig utveckling med varierande arbetsuppgifter.
– Till en början jobbade jag både med män och kvinnor med svåra psykiska problem och beroendeproblematik. Idag är jag chef för verksamhetsområdet Våld i nära relation, med fokus på enbart kvinnor.
Caroline Stridh, projektledare, sökte sig till Linköpings Stadsmission direkt efter sin socionomexamen för snart sex år sedan.
– Här arbetar vi med hela människan och lägger mycket fokus på att inte fastna i själva problematiken utan försöker i stället förstärka det som fungerar, ett arbetssätt som tilltalar mig.
En stor fördel, menar hon, är att det också finns mycket utrymme till att förmedla idéer, testa nya saker och vara kreativ i det dagliga.
– Medarbetare uppmanas att arbeta med ständig utveckling och förbättring för klienterna. Det gör att vi som arbetar nära vardagen också är med och påverkar hur den vardagen ska se ut.

Jobba hos oss! Klicka här för lediga tjänster.

Spännande verksamhet
– Stadsmissionens natur är att finnas där ingen annan finns och uppmärksamma behov som inte blir tillgodosedda. I vår verksamhet finns frihet till ständig utveckling och till att söka projektmedel av olika slag som gör det möjligt för oss att göra skillnad på riktigt, berättar Caroline Karlsson. Just nu har vi till exempel två större, fleråriga projekt som är kopplade till våra verksamheter som möter våldsutsatta kvinnor och barn.
– Vi driver till exempel ett skyddat boende där både kvinnor och barn får ett individuellt anpassat stöd. Tack vare ett samverkansprojekt som inkluderar bland annat Göteborgs Stadsmission och Bris kan vi utveckla metoder och arbetssätt utifrån varje barns behov och rättigheter, ett projekt som finansieras av Postkodlotteriet. Att arbeta med ett barnrättsperspektiv är väldigt motiverande och en förutsättning för en förändring i barnets aktuella situation men även för deras och mammans fortsatta mående, menar Caroline Stridh.

Vårt skyddade boende för kvinnor och barn erbjuder kvalificerade stödinsatser. Läs mer här!

Linköpings Stadsmission
Linköpings Stadsmission arbetar för att stärka den enskilda människan, förbättra hela livssituationen och stötta till egenmakt genom social omsorg och socialt företagande. Som medarbetare på Linköpings Stadsmission får du möjlighet att göra meningsfull skillnad för människor i utsatta livssituationer, varje dag. Våra medarbetare är vår främsta och viktigaste resurs och styrka för att nå vår vision om ett mänskligare samhälle.

Linköpings Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Tel: 013-26 38 50
www.linkopingsstadsmission.se

Idéburna sektorn intressant för många socionomer

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna. Foto: Linda Håkansson
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna. Foto: Linda Håkansson
8 av 10 socionomer kan tänka sig att arbeta i en idéburen verksamhet med socialt arbete. Frihet under ansvar, goda möjligheter att påverka verksamheten och utforma den i samverkan med brukarna bidrar till den idéburna sektorns attraktivitet.

– Undersökningsresultatet känns mycket positivt, och bekräftar vår bild av att det finns ett stort intresse för den idéburna sektorn bland socionomer. Många socionomer uppskattar att det inte finns några myndighetsutövande arbetsuppgifter i den idéburna sektorn samt att organisationernas värderingar är ständigt närvarande i den dagliga verksamheten, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd.

Växande välfärdssektor
Den idéburna sektorn representerar en stor mångfald av organisationer med varierande inriktningar, exempelvis HVB-hem, familjehem, tjej- och kvinnojourer, skyddade boenden, liksom organisationer som arbetar med hemlösa, EU-migranter, funktionshindrade och personer med psykisk ohälsa.
– De flesta arbetsområden för socionomer i offentlig sektor finns även representerade i den idéburna sektorn, förutom myndighetsutövningen. Vår sektor står i dagsläget för drygt tre procent av den svenska välfärden. Vårt mål är att den 2030 ska stå för tio procent av välfärden. För att nå målet krävs förstås engagerade och kompetenta medarbetare. Om vi når vårt tillväxtmål innebär det ännu fler arbetstillfällen för socionomer i den idéburna sektorn framöver, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Tydlig vision
– Eftersom den idéburna sektorn växer och vi framöver kommer att behöva fler socionomer är det extra roligt att så många socionomer kan tänka sig en framtid hos oss, säger Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms stadsmission och styrelseledamot i Famna.
Han upplever att många socionomer som tidigare arbetat i politiskt styrda organisationer attraheras av möjligheten att istället arbeta i en organisation som präglas av en tydlig vision kring vad man vill åstadkomma. Den idéburna sektorn kan erbjuda många olika karriärvägar för socionomer. Sektorn har bland annat ett stort behov av att rekrytera chefer under de kommande åren.

Engagemang och stark värdegrund
– Den idéburna sektorn består av organisationer som under många år tagit ett stort ansvar för välfärden. Sektorn har en ambition att växa och ta ett ökat ansvar för den sociala välfärden. Socionomer som vill verka i en kontext där engagemang och en stark värdegrund utgör själva fundamentet för hela verksamheten har många goda skäl att söka sig till vår sektor. Lönerna är i nivå med andra sektorer, och här finns en stor mångfald av olika typer av verksamheter, säger Jonas Wihlstrand.

Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms stadsmission. Foto: Robin Benigh/Stockholms Stadsmission
Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms stadsmission. Foto: Robin Benigh/Stockholms Stadsmission
Skulle du kunna tänka dig att arbeta i en idéburen verksamhet inom socialt arbete?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.

Den idéburna sektorn erbjuder möjligheter för socionomer

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna.
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna.

Idéburen sektor fungerar som ett viktigt komplement till den offentliga välfärden och dess organisationer bedriver socialt arbete inom de allra flesta områden. För socionomer ger den idéburna sektorn en möjlighet att arbeta i verksamheter med en tydlig värdegrund.

I den idéburna sektorn finns goda förutsättningar att göra nytta utan att bedriva myndighetsutövning.
Den idéburna sektorn står för drygt tre procent av den svenska välfärden. Gemensamt för samtliga idéburna verksamheter är att de inte drivs i vinstsyfte och därmed återinvesterar eventuellt överskott tillbaks in i verksamheten. Deras arbete baseras på en ideologisk grund, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna, branschorganisationen för idéburen vård och social omsorg.

Värdegrund präglar arbetet
Den idéburna sektorns organisationer representerar en omfattande mångfald. Här ryms allt från verksamheter som startades för över hundra år sedan, före den moderna välfärden, till relativt nybildade organisationer. Huvudmännen varierar, från samfund till antroposofer och organisationer med en ateistisk eller feministisk värdegrund. Gemensamt för dem alla är att värdegrunden präglar den dagliga verksamheten. Många idéburna organisationer har även volontärer som engagerar sig i verksamheten.
Några exempel på socialt arbete som bedrivs av idéburna organisationer är HVB-hem, familjehem, LSS, assistansverksamhet, insatser för EU-migranter och asylsökande. Bland medlemmarna finns också arbetsintegrerande sociala företag som hjälper människor som står långt från arbetsmarknaden.

Komplement till offentlig välfärd
– Våra medlemsorganisationer fyller en viktig funktion som komplement till den offentliga välfärden. Den sociala sektorn mår bra av mångfald och innovation, vilket de idéburna verksamheterna bidrar till. De finns ofta inom områden där privata företag och den offentliga sektorn inte verkar eller har givit upp. Stadsmissionernas arbete med hemlösa som har fallit ur de offentliga trygghetssystemen är ett exempel. Kvinnojourer och skyddade boenden för kvinnor och barn är andra exempel på verksamheter som kompletterar den offentliga välfärden, säger Ulrika Stuart Hamilton.
Idéburna organisationer kan erbjuda många karriär- och utvecklingsmöjligheter för socionomer.
– Socionomer som är verksamma i den idéburna sektorn uppskattar ofta att de kan kombinera frihet med eget ansvar och att organisationens värdegrund verkligen genomsyrar det dagliga arbetet. Många uppskattar också att steget från idé till genomförande sällan är särskilt långt; som medarbetare kan man verkligen påverka organisationens arbete, säger Ulrika Stuart Hamilton.