Den idéburna sektorn erbjuder möjligheter för socionomer

Publicerad 31 januari 2018
Text: Annika Wihlborg
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna.
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna.

Idéburen sektor fungerar som ett viktigt komplement till den offentliga välfärden och dess organisationer bedriver socialt arbete inom de allra flesta områden. För socionomer ger den idéburna sektorn en möjlighet att arbeta i verksamheter med en tydlig värdegrund.

I den idéburna sektorn finns goda förutsättningar att göra nytta utan att bedriva myndighetsutövning.
Den idéburna sektorn står för drygt tre procent av den svenska välfärden. Gemensamt för samtliga idéburna verksamheter är att de inte drivs i vinstsyfte och därmed återinvesterar eventuellt överskott tillbaks in i verksamheten. Deras arbete baseras på en ideologisk grund, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna, branschorganisationen för idéburen vård och social omsorg.

Värdegrund präglar arbetet
Den idéburna sektorns organisationer representerar en omfattande mångfald. Här ryms allt från verksamheter som startades för över hundra år sedan, före den moderna välfärden, till relativt nybildade organisationer. Huvudmännen varierar, från samfund till antroposofer och organisationer med en ateistisk eller feministisk värdegrund. Gemensamt för dem alla är att värdegrunden präglar den dagliga verksamheten. Många idéburna organisationer har även volontärer som engagerar sig i verksamheten.
Några exempel på socialt arbete som bedrivs av idéburna organisationer är HVB-hem, familjehem, LSS, assistansverksamhet, insatser för EU-migranter och asylsökande. Bland medlemmarna finns också arbetsintegrerande sociala företag som hjälper människor som står långt från arbetsmarknaden.

Komplement till offentlig välfärd
– Våra medlemsorganisationer fyller en viktig funktion som komplement till den offentliga välfärden. Den sociala sektorn mår bra av mångfald och innovation, vilket de idéburna verksamheterna bidrar till. De finns ofta inom områden där privata företag och den offentliga sektorn inte verkar eller har givit upp. Stadsmissionernas arbete med hemlösa som har fallit ur de offentliga trygghetssystemen är ett exempel. Kvinnojourer och skyddade boenden för kvinnor och barn är andra exempel på verksamheter som kompletterar den offentliga välfärden, säger Ulrika Stuart Hamilton.
Idéburna organisationer kan erbjuda många karriär- och utvecklingsmöjligheter för socionomer.
– Socionomer som är verksamma i den idéburna sektorn uppskattar ofta att de kan kombinera frihet med eget ansvar och att organisationens värdegrund verkligen genomsyrar det dagliga arbetet. Många uppskattar också att steget från idé till genomförande sällan är särskilt långt; som medarbetare kan man verkligen påverka organisationens arbete, säger Ulrika Stuart Hamilton.