Presentation

Linköpings Stadsmission – en plats att utvecklas och utmanas på

Publicerad 11 september 2019

Caroline Stridh, projektledare och Caroline Karlsson, enhetschef på Linköpings Stadsmission.
Caroline Stridh, projektledare och Caroline Karlsson, enhetschef på Linköpings Stadsmission.
– Vill man jobba med idéburen välfärd där värdegrunden är ledande för det sociala arbetet är stadsmissionerna i Sverige helt rätt arbetsplats. Här ges stora möjligheter till att både utvecklas och utmanas i sin yrkesroll, säger Caroline Karlsson, enhetschef på Linköpings Stadsmission.

Det har gått 13 år sedan Caroline Karlsson började arbeta på Linköpings Stadsmission parallellt med socionomstudierna. Förutom en kortare sejour inom socialtjänsten har hon varit här sedan dess. Verksamheten omfattar en rad olika inriktningar och Caroline kan se tillbaka på en stadig utveckling med varierande arbetsuppgifter.
– Till en början jobbade jag både med män och kvinnor med svåra psykiska problem och beroendeproblematik. Idag är jag chef för verksamhetsområdet Våld i nära relation, med fokus på enbart kvinnor.
Caroline Stridh, projektledare, sökte sig till Linköpings Stadsmission direkt efter sin socionomexamen för snart sex år sedan.
– Här arbetar vi med hela människan och lägger mycket fokus på att inte fastna i själva problematiken utan försöker i stället förstärka det som fungerar, ett arbetssätt som tilltalar mig.
En stor fördel, menar hon, är att det också finns mycket utrymme till att förmedla idéer, testa nya saker och vara kreativ i det dagliga.
– Medarbetare uppmanas att arbeta med ständig utveckling och förbättring för klienterna. Det gör att vi som arbetar nära vardagen också är med och påverkar hur den vardagen ska se ut.

Jobba hos oss! Klicka här för lediga tjänster.

Spännande verksamhet
– Stadsmissionens natur är att finnas där ingen annan finns och uppmärksamma behov som inte blir tillgodosedda. I vår verksamhet finns frihet till ständig utveckling och till att söka projektmedel av olika slag som gör det möjligt för oss att göra skillnad på riktigt, berättar Caroline Karlsson. Just nu har vi till exempel två större, fleråriga projekt som är kopplade till våra verksamheter som möter våldsutsatta kvinnor och barn.
– Vi driver till exempel ett skyddat boende där både kvinnor och barn får ett individuellt anpassat stöd. Tack vare ett samverkansprojekt som inkluderar bland annat Göteborgs Stadsmission och Bris kan vi utveckla metoder och arbetssätt utifrån varje barns behov och rättigheter, ett projekt som finansieras av Postkodlotteriet. Att arbeta med ett barnrättsperspektiv är väldigt motiverande och en förutsättning för en förändring i barnets aktuella situation men även för deras och mammans fortsatta mående, menar Caroline Stridh.

Vårt skyddade boende för kvinnor och barn erbjuder kvalificerade stödinsatser. Läs mer här!

Linköpings Stadsmission
Linköpings Stadsmission arbetar för att stärka den enskilda människan, förbättra hela livssituationen och stötta till egenmakt genom social omsorg och socialt företagande. Som medarbetare på Linköpings Stadsmission får du möjlighet att göra meningsfull skillnad för människor i utsatta livssituationer, varje dag. Våra medarbetare är vår främsta och viktigaste resurs och styrka för att nå vår vision om ett mänskligare samhälle.

Linköpings Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Tel: 013-26 38 50
www.linkopingsstadsmission.se