Presentation

Susanne och Pernilla arbetar för ett mänskligare samhälle

Publicerad 11 september 2019

Susanne Svensson och Pernilla Parding, socionomer på Stockholms Stadsmission. Foto: Anna Z Ek, Stockholms Stadsmission
Susanne Svensson och Pernilla Parding, socionomer på Stockholms Stadsmission. Foto: Anna Z Ek, Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är ett idéburet kompletterande alternativ till både det offentliga och den privata sektorn, och erbjuder ett brett utbud av tjänster. För de båda kollegorna Pernilla Parding och Susanne Svensson handlar arbetet om att göra skillnad på riktigt.

– Som idéburen organisation har vi både möjlighet och ansvar att driva och medverka till en positiv samhällsutveckling, i stort och i smått. Att få jobba i en sådan kontext är otroligt energigivande, säger Pernilla Parding, socionom och verksamhetsområdeschef för Mobila stödinsatser inom Stockholms Stadsmission.
Susanne Svensson, socionom och verksamhetsområdeschef för Integration, nickar instämmande.
– Det är fantastiskt att arbeta med engagerade människor som uppvisar hög professionalitet i alla led. Som praktiserande muslim undrade jag inledningsvis hur det skulle gå att arbeta i en organisation med kristen grundsyn, men Stockholms Stadsmission har en levande värdegrund som stämmer väl överens med mina värderingar och min människosyn.
Själv sökte hon sig till verksamheten för sex år sedan, mycket för att hon lockades av att arbeta i en stor organisation.
– Stockholms Stadsmission kan göra stor skillnad genom sitt arbete inom social omsorg, arbetsintegration och utbildning via vår skolstiftelse.

Stora utvecklingsmöjligheter
Det breda verksamhetsområdet för med sig många olika karriärvägar för socionomer som vill utvecklas inom organisationen.
– Att som socionom jobba inom idéburen sektor är stimulerande; här är beslutsvägarna ofta rätt snabba och möjligheterna stora att verkligen få pröva egna goda idéer, säger Pernilla Parding.
Susanne Svensson påpekar att det finns en stor tillfredsställelse i att ha ett jobb där det går att verkligen göra skillnad.
– En förutsättning är att snabbt kunna växla mellan det stora perspektivet och det nära bemötandet. Viktigt är också att ha en genuint positiv människosyn och tro på varje individs egenmakt.

Jobba med oss! Här kan du se lediga tjänster inom Stockholms Stadsmission.

Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation med cirka 560 anställda som arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund. Verksamheten har anor från 1800-talets mitt, men präglas av nytänkande. Socionomer som värde­sätter en arbetsgivare som genuint bryr sig om att göra skillnad och tar vara på idéer kommer att trivas hos Stockholms Stadsmission.

Se lediga tjänster: stadsmissionen.se/lediga-jobb
Mer om oss: stadsmissionen.se