Tag: Socialtjänstlagen

Professionen måste få beslutsrätt i individärenden

Professionen måste få beslutsrätt i individärenden

Allt fler röster höjs för att genomföra en ändring i socialtjänstlagen som ger professionen beslutsrätt...

Professionen måste få beslutsrätt i individärenden

Presentation

JUNO – juridiskt beslutsstöd för socialtjänstens medarbetare

JUNO – juridiskt beslutsstöd för socialtjänstens medarbetare

Socionomer arbetar ofta med juridiska frågor, men att läsa lagtext har sina utmaningar. Tack vare...

JUNO – juridiskt beslutsstöd för socialtjänstens medarbetare

Översyn av socialtjänstlagen utreder särreglering av äldre

Översyn av socialtjänstlagen utreder särreglering av äldre

Den pågående översyn av socialtjänstlagen är en omfattande utredning som engagerar många och ska slutredovisas...

Översyn av socialtjänstlagen utreder särreglering av äldre

Nya socialtjänstlagen tar ett helhetsgrepp om socialtjänsten

Nya socialtjänstlagen tar ett helhetsgrepp om socialtjänsten

Våren 2017 påbörjade regeringens särskilda utredare Margareta Winberg en översyn av socialtjänstlagen. Utredningen är omfattande,...

Nya socialtjänstlagen tar ett helhetsgrepp om socialtjänsten

Socialtjänstens tjänstemän ska besluta i individärenden

Socialtjänstens tjänstemän ska besluta i individärenden

9 av 10 socionomer anser att beslut i socialtjänstens individärenden ska fattas av tjänstemän. Heike...

Socialtjänstens tjänstemän ska besluta i individärenden

Socialtjänstlagens modernisering ökar socionomers handlingsutrymme

Socialtjänstlagens modernisering ökar socionomers handlingsutrymme

2017 påbörjade regeringens särskilda utredare Margareta Winberg en översyn av socialtjänstlagen. Några viktiga syften är...

Socialtjänstlagens modernisering ökar socionomers handlingsutrymme

Översyn av socialtjänstlagen

Översyn av socialtjänstlagen

Margareta Winberg har utsetts till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och...

Översyn av socialtjänstlagen