Översyn av socialtjänstlagen

Publicerad 6 september 2017
Text: Annika Wihlborg

Margareta Winberg. Foto: Sören Andersson
Margareta Winberg. Foto: Sören Andersson
Margareta Winberg har utsetts till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Senast den 1 december 2018 ska utredningsresultatet presenteras.

Översynen utgår från ett helhetsperspektiv på socialtjänsten, där professionens villkor och dess behov av handlingsutrymme särskilt betonas.
Socialtjänstlagen ska bli lättare att tillämpa och förstå samt underlätta för kommuner att samarbeta och samverka. Kommunerna ska få möjligheter att tillgängliggöra och erbjuda insatser på ett enklare sätt än idag. Lagen ska också tydliggöra kommunernas uppdrag, och det ansvar som vilar på dem.
– Syftet med utredningen är att skapa en socialtjänst som bland annat sätter individen i centrum och ger människor likadana möjligheter och rättigheter, säger Margareta Winberg.
Margareta Winberg kommer även att se över vissa av socialtjänstens uppgifter och föreslå åtgärder som kan bidra till en bland annat rättssäker tillgång till socialtjänsten. Översynen ska leda till en lagstiftning som underlättar effektiva insatser, vilka är baserade på kunskap och har god kvalitet. Förslagen ska höja kvaliteten utan att leda till ökade kostnader.
Utredningsresultatet ska redovisas senast den 1 december 2018.