Presentation

JUNO – juridiskt beslutsstöd för socialtjänstens medarbetare

Publicerad 11 september 2019

Johan Qvinth på Norstedts Juridik.
Johan Qvinth på Norstedts Juridik.
Socionomer arbetar ofta med juridiska frågor, men att läsa lagtext har sina utmaningar. Tack vare den nya informationstjänsten JUNO för kommuner kan socialtjänstens medarbetare snabbt hitta förenklad juridisk information, beslutsunderlag och kommentarer om just sina ämnen.

JUNO för kommuner är en informationstjänst som ger socialtjänstens medarbetare tillgång till Sveriges bredaste utbud av juridiska beslutsunderlag. Här finns allt från vägledande rättsfall, lagtext och nyhetsuppdateringar till lagkommentarer för socialtjänstens lagområde. Bakom tjänsten står Norstedts Juridik som har servat jurister med lagkommentarer i mer än 150 år.
– Vi ingår numera i Karnov Group som även de har en lång historia av att tillhandahålla juridiska tjänster. Tillsammans har vi utvecklat vårt erbjudande mot en ny målgrupp, nämligen de som arbetar med juridiska frågor men inte själva är jurister, säger Johan Qvinth på Norstedts Juridik.
En stor fördel med JUNO är att tjänsten innehåller vardagsnära förklaringar av lagar och regler som rör just socialtjänstens ämnesområde.
– En annan framgångsfaktor är en väldigt tydlig integration. Oavsett vilken paragraf man tittar på, i till exempel socialtjänstlagen, finns det utifrån varje paragraf mängder av förklaringar som länkar till de viktigaste rättsfallen och tidskriftsartiklarna, och tidigare lydelser av lagen.

Läs mer om JUNO för Social omsorg och familjerätt. Klicka här!

Besparing
I JUNO finns även alla domar, förarbeten och mängder av myndighetsmaterial som är relevanta för ett visst ämne.
– På så vis kan medarbetare på kort tid skapa sig en helhetsbild av vad som gäller och snabbt komma till beslut, alternativt gå vidare och fördjupa sig i ämnet, säger Johan Qvinth.
Nytt är att JUNO tillhandahåller guider med fokus på konkreta problem.
– Här finns till exempel analyser och guider utifrån situationer som kan uppstå i en viss grupp inom en viss förvaltning, vilket kompletteras med möjligheten att ställa frågor till våra experter och få svar inom max sju dagar utan extra kostnad.
Med hjälp av JUNO kan alla snabbt hitta rätt information samtidigt som förvaltningarna har pengar att spara genom att skippa en mängd dyra småtjänster och bokinköp, fastslår Johan Qvinth.

Norstedts Juridik
JUNO för kommuner är en informationstjänst som är unikt anpassad för medarbetare inom kommunal verksamhet. Tjänsten ger tillgång till Sveriges bredaste utbud av juridiska beslutsunderlag. Allt förenklat och anpassat för specifika kommunala ämnesområden. Vi hjälper dig att bli mer effektiv i din yrkesroll. Allt för att du ska kunna fatta bättre beslut snabbare.

Norstedts Juridik
Hälsingegatan 43
Stockholm
08-598 191 90
www.nj.se/juno/kommun