Etikettarkiv: LSS

Stöd och omsorg utan vinstsyfte

storaskondal_DSC0040
Hasse Larsson, verksamhetschef för barn och unga och Jenny Fohrman, verksamhetschef för LSS vid stiftelsen Stora Sköndal.

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Verksamheten är idéburen och den humanistiska grundsynen genomsyrar hela den sociala verksamheten.

Verksamhetschefen för barn och unga, Hasse Larsson, har arbetat vid stiftelsen Stora Sköndal i drygt tre år. Han har varit verksam inom socialt arbete i många år men stiftelsens värdegrund var avgörande för hans val att söka sig hit.
– Det kändes verkligen positivt med en idéburen, icke vinstdrivande verksamhet. Nu när jag är här finns det många andra aspekter som gör att jag trivs och vill vara kvar – förutom att arbetet såväl som verksamhetsområdet är väldigt brett, får man också chansen att samverka med andra enheter och det tycker jag är värdefullt.

Ger fördelar för alla parter
Hasses kollega, verksamhetschefen för LSS Jenny Fohrman, ger sitt medhåll. Hon betonar att medarbetarna vid stiftelsen lever som de lär, vilket för med sig många fördelar både internt och för brukarna.
– Den stora bredden i kombination med våra värderingar gör att vi kan erbjuda brukarna saker vi annars inte hade kunnat göra, till exempel praktikplatser på området, möjligheten till en meningsfull sysselsättning för de som står en bit ifrån den reguljära arbetsmarknaden genom avtal med arbetsförmedlingen och mycket mer, säger Jenny, som varit vid stiftelsen i 1,5 år.

Starkt engagemang i utveckling
Stiftelsen har cirka 600 medarbetare, men trots den stora personalstyrkan är avstånden väldigt korta och stämningen öppen och lättillgänglig. Det finns också ett starkt engagemang i utvecklingen av Sköndal som stadsdel.
– Klimatet är väldigt lyhört och det finns stora möjligheter för oss att påverka, även i ett större perspektiv. Ett exempel är att vi genom samarbete med högskolan Ersta Sköndal Bräcke har direkt tillgång till fortbildande insatser. Ett annat är att vi har möjlighet att vara med och påverka hur lokaler kan planeras, framför allt i den nya stadsdelen i Sköndal som stiftelsen är med och utformar. Verksamheten tar helt enkelt hänsyn till medarbetarnas input och kompetenser, vilket gör att vi har rätt förutsättningar för att hjälpa de som mest behöver hjälp, avslutar Jenny och Hasse.

Läs mer om våra verksamheter här!

Stora Sköndal
Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Idag ryms äldreomsorg, förskola, ensamkommande flyktingbarn, neurologisk rehabilitering, högskola, och människor med funktionsnedsättning inom verksamheten. Stiftelsen satsar också stort på socialpsykiatri och visionen är ett samhälle med självklar plats för alla.

Tel. vxl: 08-400 29 100
www.storaskondal.se


Socionom som teamledare till Biståndsenheten LSS i Västerås

Västerås LSS biståndsenheten

Vill du driva utveckling och förändringsarbete samtidigt som du är personen andra vänder sig till för stöd och vägledning? Som teamledare hos oss får du förmånen att leda mitt i verksamheten och göra skillnad.

Vi söker en socionom eller motsvarande som teamledare till Biståndsenheten funktionsnedsättning med fokus på LSS. En nybliven enhet med fem biståndshandläggare som jobbar mot barn. Du får en viktig roll för att främja kvaliteten, arbetsglädjen och tillsammans med andra utveckla verksamheten.

Arbetsuppgifter
Som teamledare är du ett konsultativt stöd för biståndshandläggarna i deras vardag. Genom uppföljningar hjälper du till att prioritera och ibland omfördela arbetsuppgifter. Du vägleder i svåra ärenden och bistår i bedömningar. Du driver kvalitetsarbete genom att öka samsynen i bedömningar för att säkerställa rättssäkerheten samt genomföra egenkontroller på individ- och gruppnivå.

Du är en viktig del i verksamhetsutvecklingen för enheten och sitter tillsammans med andra teamledare och enhetschef i ledningsgruppen. Tillsammans driver vi förändring och utveckling! Ett stort stöd i rollen har du i ett nära samarbete med både enhetschef och andra teamledare.

Om arbetsplatsen
Biståndsenheten funktionsnedsättning med fokus på LSS har nyligen blivit en egen enhet. En förändring som ger bättre förutsättningar för ett ännu närmare ledarskap. Biståndsenheten ingår i Sociala nämndernas förvaltning.

Tre ord som genomsyrar vår arbetsplats är framåt, nära, tillsammans. Vi visar mod och handlingskraft i våra uppdrag, vi lyssnar och samarbetar och vi är kollegor som bryr oss om varandra. Vi vågar testa nya lösningar och vi är stolta över att varje dag göra skillnad i människors liv!

För med information om tjänsten och ansökan, klicka här

Kvalifikationer
Du är en ledare som får andra att bli trygga, självständiga och bli sitt bästa jag på jobbet. Du är den som ställer rätt fråga, stöttar i ett svårt möte, prioriterar eller driver teamets frågor vidare. Du får gärna tidigare arbetat i en ledande roll och trivs med att vara en del av många processer.

Du har kunskap om vår målgrupp, individer med funktionsnedsättning, och är socionom eller har en annan lämplig utbildning som innefattar socialrätt. Du har erfarenhet av myndighetsutövning och gärna från målgruppen barn och området LSS.

Vi erbjuder
• En mentor som stöttar och vägleder dig i din nya roll
• Ett utbildningspaket för att hela tiden kunna kompetensutvecklas
• Flextid som gör att du kan styra din arbetstid
• Möjlighet att själv välja din tjänstgöringsgrad
• Semesterväxling, möjlighet att byta ditt semesterdagstillägg mot extra semesterdagar
• Föräldrapenningstillägg
• Ett årligt friskvårdsbidrag
• Förmånsdator och cykel

För med information om tjänsten och ansökan, klicka här

Välkommen med din ansökan!

Om Västerås stad
Biståndsenheten ingår i Sociala nämndernas förvaltning i Västerås stad. Västerås stad har 10 000 medarbetare inom 100 olika yrken, alla med det gemensamma målet att bygga en stolt och välfungerande stad där framtidstro står i centrum. Tillsammans bidrar vi till välfärden och gör skillnad varje dag. I Västerås stad strävar vi efter att varje dag leva upp till vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte. Vi vill ha en sammansättning av medarbetare som speglar mångfalden i vårt samhälle. Det tror vi är viktigt för att få en stolt och välfungerande stad.

Funderar du på att flytta till Västerås? Besök gärna www.jiv.se, som ger dig information om staden och vilket stöd medflyttarakademin kan ge dig och din respektive vid en eventuell flytt.

På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss och vilka mervärden och förmåner du har som medarbetare. Västerås stad arbetar bland annat för att alla våra tillsvidareanställda medarbetare ska få möjligheten att önska tjänstgöringsgrad.

Läs mer om oss som arbetsgivare och våra olika yrken: www.vasteras.se/jobbochkarriär


En trygg och personlig skola för pojkar med särskilda behovDormsjöskolan är ett särskilt boende och ett hem för vård och boende (HVB) för pojkar sju år och uppåt. Dormsjöskolan ligger strax norr om Hedemora och drivs i stiftelseform, vilket innebär att allt eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten. Här finns en lång tradition av att hjälpa elever med särskilda behov att utvecklas genom en hög personaltäthet och kontinuitet som skapar trygghet.

– Hos oss är skola och boende integrerat, vilket gör att vi förebygger glapp mellan dessa verksamheter. Ända sedan skolan grundades 1958 har vi gjort oss kända för att lyckas bra, även med de mest krävande eleverna. Vi fokuserar på att skapa en trygg miljö med en medarbetare per elev, såväl i skolan som på boendet, säger Rutger Zachau, vd på Dormsjöskolan.
Småskaligheten och den höga personaltätheten gör att elever och personal kan etablera långsiktiga och tillitsfulla relationer som bidrar till att stärka elevernas självkänsla och trygghet.
– Socionomer kan anställas till olika befattningar som behandlingspedagog och enhetschef. Våra medarbetare har förmånen att dels etablera en personlig relation med eleverna och dels följa deras utveckling över tid, vilket många uppfattar som mycket givande, säger Rutger Zachau.

Utvecklar varje elevs individuella styrkor
– Många av våra elever har upplevt misslyckanden i sin hemskola, där det varit svårigheter att tillgodose elevens behov. Vi strävar efter att utveckla varje elevs styrkor och tillämpar bland annat individuella scheman som utgår från elevens behov. Vår personal har ett genuint engagemang i varje elev. De har en stark drivkraft i att eleverna lyckas med skolgången och mår bra, säger Christina Lindberg, rektor på Dormsjöskolan.
På Dormsjöskolan arbetar man bland annat med Waldorfinspirerad pedagogik där de konstnärliga inslagen framhävs. Varje år engageras elever och personal i en cirkusföreställning som sätts upp i samarbete med Joel Lindh, som bl.a. kommer från Clowner utan gränser. Den är ett mycket uppskattat inslag för såväl elever som medarbetare och anhöriga. Cirkusarbetet får elevernas självkänsla och självförtroende att växa.

Dormsjöskolan
Dormsjöskolan startade sin verksamhet 1958. Vår målgrupp är pojkar i åldern sju år och uppåt med neuropsykiatriska funktionshinder och psykosociala svårigheter. Skolan är också engagerad i utbildningen av behandlingspedagoger. Vi är ett särskilt boende för barn och unga enligt LSS samt boende (HVB) enligt SOL och LVU. Vår vision är att alla barn på Dormsjöskolan ska känna sig sedda, respekterade och ges möjlighet att leva ett rikt och fullvärdigt liv.
www.dormsjoskolan.com

www.dormsjoskolan.com

Unika utmaningar hos Mo Gård

Johanna Bergstrand, VD för Mo Gård. Foto: Tony Oldenburg
Johanna Bergstrand, VD för Mo Gård. Foto: Tony Oldenburg
Icke vinstdrivande, stiftelseägda Mo Gård erbjuder socionomer unika utmaningar i en miljö som saknar motsvarighet i hela Sverige. Här får medarbetarna använda hela bredden i sin utbildning och koncernen lägger omfattande resurser på vidareutveckling och fortbildning.

VD Johanna Bergstrand utbildade sig inom teckenspråk vid Mo Gård folkhögskola när hon för första gången kom i kontakt med stiftelsens specialistarbete. Idag är hon inne på sitt 18:e år som medarbetare inom koncernen. Mo Gård omfattar såväl LSS-verksamhet med daglig verksamhet och olika boenden som gymnasiesärskola och HVB-verksamhet.
– Vi arbetar med människor som är döva, har dövblindhet, kommunikativa behov och ytterligare funktionsnedsättningar och det är en grupp som behöver enormt mycket stöd. Den kompetens och specialistkunskap som finns här på Mo Gård finns bokstavligen ingen annanstans, om man inte går till specialskolemyndigheten, och vi tar emot brukare från hela Sverige.

Tvärfackligt och mångfacetterat
Mo Gårds verksamheter finns etablerade ända från Ystad i söder till Mälardalen i norr och stiftelsen fortsätter att växa. Därför behövs kontinuerligt mer personal för att möta brukarnas behov och behovet från uppdragsgivarna, varav de flesta är kommuner.
– Det är intressant att möta människor med så olika bakgrund – vi har socionomer som arbetar bland annat som enhetschefer, föreståndare, rådgivare och utbildningssamordnare och de samarbetar med allt från specialpedagoger, sjuksköterskor, IKT-pedagoger och många fler. Arbetet är otroligt mångfacetterat och erbjuder helt unika utmaningar. Vi arbetar verkligen tvärfackligt för att verka för ett bättre liv för de som kommer till oss.

Omfattande vidareutveckling
En förutsättning för en engagerad verksamhet är omfattande och kontinuerlig vidareutveckling av medarbetarna. Johanna poängterar dock att det centrala för nya medarbetare är att ha ett humanistiskt förhållningssätt och en vilja att verka för att brukarna ska få sin röst hörd.
– Man behöver inte kunna allt från början utan rätt inställning är viktigare än något annat. Vi börjar alltid rekryteringsprocessen med ett besök på någon av våra enheter och vi tar mer än gärna emot praktikanter från exempelvis socionomprogrammet. Vi välkomnar att de som är intresserade hör av sig till oss – tillsammans kan vi ge brukarna ett värdigt liv som tillgodoser deras behov och önskningar.

Mo Gård
Mo Gård är en stiftelseägd non-profit verksamhet med cirka 600 anställda som erbjuder tjänster inom stöd och service inom LSS, behandling, utbildning samt kunskapsstöd. Våra fokusområden är kommunikation och funktionsnedsättning. Individens behov, förutsättningar och önskemål är alltid utgångspunkten i vårt arbete, vi ser till hela människan och livssituationen för att skapa rätt stöd och insatser.

Mo Gård
Norralundsvägen 13
612 44 Finspång
Tel: 010-471 66 00
LSS-verksamhet: rekryteringlss@mogard.se
HVB-verksamhet: richard.ostnes@mogard.se

www.mogard.se/jobb

www.mogard.se/jobb