Presentation

Unika utmaningar hos Mo Gård

Publicerad 6 september 2017

Johanna Bergstrand, VD för Mo Gård. Foto: Tony Oldenburg
Johanna Bergstrand, VD för Mo Gård. Foto: Tony Oldenburg
Icke vinstdrivande, stiftelseägda Mo Gård erbjuder socionomer unika utmaningar i en miljö som saknar motsvarighet i hela Sverige. Här får medarbetarna använda hela bredden i sin utbildning och koncernen lägger omfattande resurser på vidareutveckling och fortbildning.

VD Johanna Bergstrand utbildade sig inom teckenspråk vid Mo Gård folkhögskola när hon för första gången kom i kontakt med stiftelsens specialistarbete. Idag är hon inne på sitt 18:e år som medarbetare inom koncernen. Mo Gård omfattar såväl LSS-verksamhet med daglig verksamhet och olika boenden som gymnasiesärskola och HVB-verksamhet.
– Vi arbetar med människor som är döva, har dövblindhet, kommunikativa behov och ytterligare funktionsnedsättningar och det är en grupp som behöver enormt mycket stöd. Den kompetens och specialistkunskap som finns här på Mo Gård finns bokstavligen ingen annanstans, om man inte går till specialskolemyndigheten, och vi tar emot brukare från hela Sverige.

Tvärfackligt och mångfacetterat
Mo Gårds verksamheter finns etablerade ända från Ystad i söder till Mälardalen i norr och stiftelsen fortsätter att växa. Därför behövs kontinuerligt mer personal för att möta brukarnas behov och behovet från uppdragsgivarna, varav de flesta är kommuner.
– Det är intressant att möta människor med så olika bakgrund – vi har socionomer som arbetar bland annat som enhetschefer, föreståndare, rådgivare och utbildningssamordnare och de samarbetar med allt från specialpedagoger, sjuksköterskor, IKT-pedagoger och många fler. Arbetet är otroligt mångfacetterat och erbjuder helt unika utmaningar. Vi arbetar verkligen tvärfackligt för att verka för ett bättre liv för de som kommer till oss.

Omfattande vidareutveckling
En förutsättning för en engagerad verksamhet är omfattande och kontinuerlig vidareutveckling av medarbetarna. Johanna poängterar dock att det centrala för nya medarbetare är att ha ett humanistiskt förhållningssätt och en vilja att verka för att brukarna ska få sin röst hörd.
– Man behöver inte kunna allt från början utan rätt inställning är viktigare än något annat. Vi börjar alltid rekryteringsprocessen med ett besök på någon av våra enheter och vi tar mer än gärna emot praktikanter från exempelvis socionomprogrammet. Vi välkomnar att de som är intresserade hör av sig till oss – tillsammans kan vi ge brukarna ett värdigt liv som tillgodoser deras behov och önskningar.

Mo Gård
Mo Gård är en stiftelseägd non-profit verksamhet med cirka 600 anställda som erbjuder tjänster inom stöd och service inom LSS, behandling, utbildning samt kunskapsstöd. Våra fokusområden är kommunikation och funktionsnedsättning. Individens behov, förutsättningar och önskemål är alltid utgångspunkten i vårt arbete, vi ser till hela människan och livssituationen för att skapa rätt stöd och insatser.

Mo Gård
Norralundsvägen 13
612 44 Finspång
Tel: 010-471 66 00
LSS-verksamhet: rekryteringlss@mogard.se
HVB-verksamhet: richard.ostnes@mogard.se

www.mogard.se/jobb

www.mogard.se/jobb