Tag: Ledarskap

Ledarskap i förändring

Ledarskap

Ledarskap i förändring

Förvaltningsdirektören Camilla Blomqvist tror att framtiden kräver ännu mer flexibilitet inom ledarskap.

Ledarskap i förändring

Efterfrågade vidareutbildningar

Vidareutbildning

Efterfrågade vidareutbildningar

Vad vill socionomerna helst vidareutbilda sig inom för att kunna utföra ett bättre socialt arbete?...

Efterfrågade vidareutbildningar

Ledarskapet mycket viktigt vid val av arbetsgivare

Ledarskapet mycket viktigt vid val av arbetsgivare

Ledarskapet mycket viktigt vid val av arbetsgivare

Ledarskapet fyller nyckelfunktion

Ledarskapet fyller nyckelfunktion

Ett bra ledarskap i socialtjänsten fyller en nyckelfunktion för såväl enskilda medarbetares välmående och yrkesmässiga...

Ledarskapet fyller nyckelfunktion

Bra ledarskap viktigast för att stanna långsiktigt

Bra ledarskap viktigast för att stanna långsiktigt

En bra arbetsledning, bra lön, rimlig arbetsbelastning och bra arbetskamrater. Det är de fyra viktigaste...

Bra ledarskap viktigast för att stanna långsiktigt

Socialtjänstens chefer fyller nyckelroll för medarbetarna

Socialtjänstens chefer fyller nyckelroll för medarbetarna

Ett bra ledarskap är den viktigaste faktorn för att socionomer ska stanna långsiktigt hos sin...

Socialtjänstens chefer fyller nyckelroll för medarbetarna

Rätt chefsförutsättningar strategisk framtidsfråga

Rätt chefsförutsättningar strategisk framtidsfråga

Socialtjänsten kommer att behöva rekrytera många chefer de kommande åren. Att göra det mer attraktivt...

Rätt chefsförutsättningar strategisk framtidsfråga

Tydlighet och närvaro kännetecknar ett bra ledarskap

Tydlighet och närvaro kännetecknar ett bra ledarskap

Tydlighet i sin kommunikation är det viktigaste tecknet på ett bra ledarskap enligt socionomerna. Därefter...

Tydlighet och närvaro kännetecknar ett bra ledarskap

Rätt villkor nyckeln till ett närvarande ledarskap

Rätt villkor nyckeln till ett närvarande ledarskap

Bara var fjärde socionom anser att ledarskapet på deras arbetsplats är bra. – För hög...

Rätt villkor nyckeln till ett närvarande ledarskap

Det behövs bättre villkor för socialtjänstens chefer

Det behövs bättre villkor för socialtjänstens chefer

Trots att det talas mycket om socialtjänstens höga personalomsättning och arbetsbelastning diskuteras sällan chefernas situation....

Det behövs bättre villkor för socialtjänstens chefer