Ledarskap

Ledarskap i förändring

Publicerad 22 september 2021
Text: Adrianna Pavlica
Camilla Blomqvist, socionom, fil dr i socialt arbete och förvaltningsdirektör i Göteborgs stad.

Pandemin har satt ljuset på ledarskap och vad som krävs av en bra ledare. Förvaltningsdirektören Camilla Blomqvist tror att framtiden kräver ännu mer flexibilitet.
– Vi behöver vara nyfikna på vår omvärld och de sammanhanget som vi verkar i, och matcha det behovet, säger hon.

Camilla Blomqvist är socionom, fil.dr. i socialt arbete och förvaltningsdirektör i Göteborgs stad och har tidigare arbetat som stadsdelsdirektör och socialchef. Hon menar att ledarskap är en egen profession, och att socionomutbildningen ger en bra grund.
– Vi är skolade i dialog, och det är ett verktyg för att kunna föra diskussioner med till exempel fackliga parter, medarbetare och journalister. Socionomer är duktiga på svåra samtal, vilket man har nytta av som chef och ledare. Att kunna prata med människor är något som går igen oavsett om man har klientarbete eller är chef, säger hon.

”Pandemin har lärt oss att vi behöver ledarskap som klarar av förändring och flexibilitet.”

Viktig balans
Chefsrollen har enligt henne utsatts för prövningar under pandemin, men därför också utvecklats.
– Jag har själv fått starta en organisation med 6 000 medarbetare under pandemin, och vi behövde göra det på distans. När sammanhanget förändras behöver också chefsrollen utvecklas. Pandemin har lärt oss att vi behöver ledarskap som klarar av förändring och flexibilitet i ännu större utsträckning än tidigare, säger Camilla Blomqvist.
Utöver ökad digitalisering och flexibilitet tror hon att framtidens chefer behöver hitta sätt att förhålla sig till både new public management och tillitsbaserad styrning.
– Det har varit mycket new public management inom offentliga organisationer, och tillitsbaserad styrning har kommit till som en motkraft till det. Den här vågrörelsen är viktig att balansera. Folk behöver handlingsutrymme att utöva sin profession men vi måste också se till att vi går i rätt riktning och till exempel följa upp gentemot politiker, säger Camilla Blomqvist.

Chefer som modeller
Också kommunikationen är en betydande faktor.
– Man behöver koppla ledarskap och kommunikation ännu närmare varandra. Vi behöver tänka på att chefer är modeller på vart vi är på väg och vad vi har för organisationskultur till exempel.
Bästa ingången till chefsspåret är enligt Camilla Blomqvist att arbeta inom myndigheter.
– Myndighetsutövning är en bra ingång och grundläggande oavsett vad du gör sedan. Utifrån det kan man prova att söka första linjens chefstjänster. Att jobba som chef exempelvis inom socialtjänsten är ett väldigt roligt jobb.