Etikettarkiv: Individ- och familje­omsorg

IFO i Svalöv – liten verksamhet med stora möjligheter

Kerstin Brofall, socialsekreterare och Beris Sabotic, arbetsmarknadskonsult på IFO i Svalöv. Foto: Boris Grimbäck
Kerstin Brofall, socialsekreterare och Beris Sabotic, arbetsmarknadskonsult på IFO i Svalöv. Foto: Boris Grimbäck
Efter 14 år som socialsekreterare i en större verksamhet sökte sig Kerstin Brofall till individ- och familjeomsorgen i Svalöv. Ett beslut hon inte har ångrat.
– Här finns en väl strukturerad verksamhet med goda utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare, oavsett bakgrund och tidigare erfarenhet.

Att arbeta som socialsekreterare på en liten ort har enligt Kerstin Brofall sina fördelar. Förutom närhet till kollegor och andra aktörer gånger är avstånden till enhetschefer och socialchefer kortare. På mindre orter ges ofta även möjlighet till att arbeta bredare.
– En viktig anledning till att jag bytte arbetsplats efter så många år var att jag ville utvecklas och få användning för hela mitt kunskapsregister som socionom. Det är förhoppningar som infriats med råge.
Kollegan Beris Sabotic nickar instämmande. För lite drygt två år sedan började han som arbetsmarknadskonsult på IFO i Svalöv.
– Jag är statsvetare i grunden och arbetade tidigare som handläggare på Arbetsförmedlingen. Som arbetsmarknadskonsulent är mina främsta uppgifter att stötta långtidsarbetslösa individer till att gå ut i en sysselsättning. Min roll är att vara med i hela processen, från det första kartläggningssamtalet till att individen förhoppningsvis inte bara får, utan även behåller, ett arbete.

Långsiktighet
En viktig framgångsfaktor bakom IFO:s arbete med välfärd, integration och arbete är att verksamheten strävar efter att alltid ligga steget före.
– Istället för att släcka bränder försöker vi tänka framåt och skapa långsiktighet, ett tankesätt som genomsyrar hela organisationen. En annan framgångsfaktor är att vi är ett multikompetent team med flera olika yrkeskategorier representerade under samma tak, säger Beris.
Både Beris och Kerstin kan varmt rekommendera IFO i Svalöv som arbetsplats.
– På min enhet, ekonomiskt bistånd, finns goda utvecklingsmöjligheter och modiga handläggare som tycker om människor och sina jobb och därför stannar kvar i verksamheten. Visst har vi våra utmaningar men det är också de som gör att vi hela tiden utvecklas, konstaterar Kerstin.
Beris flikar in att han efter bara 2,5 år i verksamheten redan fått gå flera ledarutbildningar.
– I januari börjar jag en längre chefsutbildning. Här finns verkligen alla möjligheter till både personlig och yrkes­mässig utveckling.

Läs mer om omsorg och stöd i Svalövs kommun. Vi människor kan behöva hjälp och stöd av olika slag – hela livet eller bara vid något tillfälle.

Individ- och familjeomsorgen, Svalövs kommun
Svalövs kommun – med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor drygt 14 000 invånare.

Individ- och familjeomsorgen
Svalövs kommun
268 80 Svalöv
Tel: 0418-47 50 00
www.svalov.se

Starkt fokus på socionomer i Borås

Dag Forsström och Anna-Lena Sellergren hos Borås stad. Foto: Ulf Ekström
Dag Forsström och Anna-Lena Sellergren hos Borås stad. Foto: Ulf Ekström
Vill du ha en karriär där du som socionom uppskattas och kan utvecklas i en stöttande miljö?
I Borås stad arbetar man strukturerat och fokuserat för att göra kommunen till en arbetsplats där socialsekreterare trivs och stannar kvar.

Under hösten 2017 har en handlingsplan tagits fram för att göra Borås stad till en ännu attraktivare arbetsplats för socialsekreterare på arbetslivsförvaltningen och individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Handlingsplanen täcker allt från rekrytering till kompetensutveckling, arbetsvillkor och löner. Arbetsgruppen som har utarbetat handlingsplanen har varit brett sammansatt, med kommunens biträdande förhandlingschef, förvaltningscheferna för arbetslivsförvaltningen respektive individ- och omsorgsförvaltningen, fackliga representanter samt organisationsutredaren från stadsledningskansliet.
– Det ger handlingsplanen dignitet och en stark förankring i kommunens övergripande arbete och budget. Förbättringarna kommer att märkas både på kortare och längre sikt, säger Dag Forsström, förvaltningschef på arbetslivsförvaltningen.

Flera åtgärder
Handlingsplanen omfattar en rad åtgärder för att socialsekreterare ska stärkas i sin yrkesroll och vilja satsa på en karriär i Borås. Mentorstillägg, högre lön för anställda som arbetar med myndighetsutövning av barn och unga, erfarenhetssatsning, förbättrad fysisk arbetsmiljö, administrativt och digitalt stöd, chefs- och ledarskapsutbildning, möjlighet till specialistkompetens och att studera på deltid med bibehållen lön är några av punkterna.
– Varje förvaltning arbetar på egna kompetensplaner för att möta behoven nu och mer långsiktigt, berättar Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef på individ- och familjeomsorgsförvaltningen.
Även tidigare har en rad satsningar gjorts på socionomer i Borås stad och dessa har gett resultat. Studenter upplever att de bli väl mottagna och ser Borås som en intressant arbetsgivare. Flera äldre socionomer väljer att stanna kvar efter 65 och mentors- och introduktionsprogram får höga betyg, berättar Anna-Lena och Dag.
– Vi har ordning och reda på våra förvaltningar och de upplevs som trygga och välstrukturerade arbetsplatser. Framöver ser vi att vi kommer att erbjuda ännu större möjligheter till spännande och utvecklande karriärvägar.

Borås stad
Borås är den näst största staden i folktäta Västra Götalandsregionen, med 1,5 miljoner människor boende inom en 10-milsradie. Med mer än 110 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun. Borås är ett centrum för textil, design och handel och har ett rikt kulturliv och närhet till naturen.
www.boras.se

www.boras.se

Värmdö socialkontor vill bli arbetslösa

Kreativitet, delaktighet, värme, professionalism och takhöjd är ord som är hörnstenar på Värmdös socialkontor. Foto: Gonzalo Irigoyen
Kreativitet, delaktighet, värme, professionalism och takhöjd är ord som är hörnstenar på Värmdös socialkontor. Foto: Gonzalo Irigoyen
Kreativitet, delaktighet, värme, professionalism och takhöjd är ord som är hörnstenar på Värmdös socialkontor. Anders Holmström började arbeta på socialkontoret i Värmdö 2006 och är idag enhetschef på Individ- och familjeomsorgen. Han fastnade direkt för den öppna stämningen.

– Jag uppskattade att man fick gehör för sina egna idéer och fick testa nya arbetsuppgifter. Att det är högt i tak är viktigt för att man ska utvecklas, säger han och tillägger att idéerna ska komma från de som arbetar praktiskt med brukarna och inte ovanifrån.
Som ett exempel på detta beskriver Anders hur personalen under en planeringsdag tillsammans arbetade fram en modell för hur barnavårdsutredningar kan bedrivas på kortast möjliga tid med hög kvalitet och starkt barnperspektiv.
– Det är en fullvärdig utredning, men som utförs under kortare tid, vilket är bra både för brukarna och för oss, säger Anders.

Medarbetarna banar vägen
Han berättar vidare att en ledstjärna i arbetet med alla brukare på Värmdö är att stötta individen att möjliggöra resurser i dens egna nätverk. En av Värmdös visioner är att göra sig själva arbetslösa, att individen inte ska vara i behov av stöd från socialtjänsten.
– Utifrån det kan det verka motsägelsefullt att personalen är vår viktigaste tillgång för att göra oss arbetslösa, säger Anders med ett leende, men det är medarbetarna som banar vägen. Därför är det viktigt att de mår bra och trivs. Kommunen har ett generöst friskvårdsbidrag samt friskvårdstimme.

Man får vara sig själv
Socialkontoret i Värmdö består av flera enheter men för att underlätta för brukaren finns endast en mottagningsenhet oberoende av ärendets art. Mottagningen hjälper sedan brukaren vidare till rätt instans.
Frida Ekström är nytillträdd gruppchef på Arbete och försörjning, enheten som arbetar med ekonomiskt bistånd och stöd för att brukaren ska nå självförsörjning genom arbete eller annat. Hon beskriver att bland det roligaste med arbetet är att det är varierat, ingen dag är den andra lik. Frida har tio års erfarenhet inom yrket och hon kom till Värmdö för fem år sedan.
– Det som slog mig när jag kom hit är att man får vara sig själv, säger Frida som en replik på att det är högt i tak. Skulle det vara några problem med ett ärende känner jag mig trygg i att vi hjälps åt och stöttar varandra, vilket är ovärderligt, avslutar hon.

Värmdö kommun
Värmdö kommun med drygt 40 000 invånare är en av landets snabbast växande kommuner. I centralorten Gustavsberg bor ungefär 10 000 invånare. Värmdö är Stockholms läns näst största kommun sett till ytan och många söker sig hit för att bo nära natur, skärgård och storstad. Här finns mer än 10 000 öar och omkring 14 000 fritidshus. Sommartid ökar antalet boende i Värmdö kommun till uppåt 100 000 personer.

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Tel: 08-570 470 00
E-post: varmdo.kommun@varmdo.se
www.varmdo.se

www.varmdo.se

Samverkan förbättrar arbetsgången

Tina Karlsson, tillförordnad avdelningschef för IFO, Anders Bäck, familjebehandlare och Barbara Matzdorf, metodutvecklare. Foto: Marie de Verdier
Tina Karlsson, tillförordnad avdelningschef för IFO, Anders Bäck, familjebehandlare och Barbara Matzdorf, metodutvecklare. Foto: Marie de Verdier
I Alingsås kommun arbetar Individ- och familjeomsorgsavdelningen (IFO) inom socialförvaltningen med klienterna i fokus. Tät samverkan mellan samtliga relevanta nivåer lägger grunden för en viktig helhetsbild som omfattar allt från ansökan via behandling till avslut.

Tina Karlsson är tillförordnad avdelningschef för IFO i Alingsås. Hon har 20 års erfarenhet av socionomarbete och betonar att tydligt strukturerad samverkan är A och O för att bedriva en social verksamhet där ingen råkar hamna mellan stolarna.
– Vi har ett lagom stort kontor med nära samverkan på alla nivåer, inklusive såväl handläggare, 1:e socialsekreterare och metodutvecklare som enhetschefer och förvaltningsledning. Det genomsyrar vårt arbete och hjälper oss att sätta klienterna i fokus. Varje medarbetare är en viktig pusselbit för att våra klienter ska få det så bra som möjligt, berättar hon.

Ger en strukturerad arbetsgång
Tina får medhåll av metodutvecklaren Barbara Matzdorf och familjebehandlaren Anders Bäck, som även de är utbildade socionomer.
– Ett gott samarbete där alla vet hur de ska hantera flödet från ansökan till uppföljning är en förutsättning för ett bra klientarbete. Det blir en trygghet – många har arbetat här länge, men utförligt formulerade rutiner är en hjälp oavsett om man har lång erfarenhet eller är ny i yrket. Det ger något att falla tillbaka på och reducerar risken för misstag, säger Barbara.

Transparens och förutsägbarhet
Närhet och rutiner medför att socialsekreterare och behandlare enklare kan samarbeta kring olika uppdrag och samtidigt vara flexibla och följsamma oavsett vilka utmaningar de stöter på.
– Detta ger en transparens och en förutsägbarhet både för oss och för familjerna. I slutänden har vi samma mål och det är familjens förändringsprocess. Dessutom innebär det en avlastning och en mer dynamisk arbetssituation – allting står och faller inte med en enda person, utan vi kan växeldra och stötta varandra, konstaterar Anders.
I nuläget söker Alingsås kommun nyfikna och kompetenta personer som är engagerade i förändringsarbete.
– Det är centralt att intresserade socialsekreterare faktiskt brinner för att vidareutveckla socialförvaltningens verksamhet. Vi vill ha medarbetare som har ett driv och tycker att det är roligt att arbeta med klienterna. Det finns så mycket att bidra till, avslutar hon.

Alingsås kommun
Småstadens fördelar och storstadens möjligheter – Alingsås kommun har 40 000 invånare och präglas av en stark tillväxt. Här ligger det lagomstora socialkontoret med korta beslutsvägar som satsar på goda förutsättningar för socialsekreterare. Läs mer om vilka nya kollegor vi söker på www.alingsas.se.

Alingsås kommun
Tel. vxl: 0322-61 60 00
E-post: socialnamnden@alingsas.se
www.alingsas.se

www.alingsas.se

Så lyckades Mora vända stress till trivsel

Jenny Åsenlund, Åsa Mattsson och Ewa Byström i Mora. Foto: Lars Berglund
Jenny Åsenlund, Åsa Mattsson och Ewa Byström i Mora. Foto: Lars Berglund
Från överbelastning och stress till strukturerat arbetssätt, rimlig arbetstakt, löneökning samt glad och trygg stämning. I Mora har man lyckats skapa en arbetsplats som hyllas av både Arbetsmiljöverket och de anställda socialsekreterarna inom kommunens barn- och ungdomsenhet.

Fler anställda och fler stödfunktioner för att minska arbetsbelastningen, bättre introduktion för nyanställda och studenter, ledarskapsutbildning till chefer samt mer kollegialt samarbete. Förbättringarna inom Individ- och familje-omsorgens barn- och ungdomsenhet i Mora kommun är omfattande.
Att satsningen gett resultat märks på flera sätt. Arbetsmiljöverket berömde arbetsplatsen vid sitt besök hösten 2016 och framhöll bland annat chefernas nära stöd till socialsekreterarna och det goda stödet för både administration och metod. Ett annat välkommet kvitto är avsaknaden av konsulter.
– Vi har inte haft några konsulter i år och ser inget behov inom de närmaste åren. Även våra kostnader för placeringar har minskat. Något som beror på att vi har personal och tidsmässigt utrymme att arbeta förebyggande, att vi kan arbeta mer intensivt med ärenden för att komma till avslut av externa placeringar, att vi förhandlar om priser och arbetar aktivt med hemmaplanslösningar, säger Ewa Byström, enhetschef för IFO Barn och ungdom.

Alla medarbetare har fått säga sitt
En konkret handlingsplan har legat till grund för det lyckade arbetsmiljöarbetet. Avdelningschef Pia Blomstedt har haft det övergripande ansvaret så att rätt beslut tagits av både förvaltningens ledningsgrupp och socialnämnden. Med hjälp av företagshälsovården har alla medarbetarna djupintervjuats om sin arbetssituation för att kartlägga brister och problem. Utifrån de sammanställda svaren har man sedan arbetat systematiskt för att förbättra på alla punkter för såväl socialsekreterare som chefer.
– Det har blivit en mer positiv stämning som gör det roligt att gå till jobbet, säger Jenny Åsenlund, socialsekreterare.
– Ja, vi har fått en bra gruppkänsla. Alla stöttar varandra och erbjuder sig att hjälpa till om någon har mycket att göra, instämmer Åsa Mattsson, förste socialsekreterare.
Socialsekreterarna prioriterades särskilt vid löneöversynen 2016. Trots att arbetsgivaren gjort en lönesatsning och framhåller det värdefulla sociala arbetet, är medarbetarna överens om att det är helhetsgreppet kring arbetssituationen som är avgörande för deras ökade trivsel.
– Löneprioriteringen är viktig och välkommen, men pengar kan inte ensamt skapa arbetsmotivation. Det är helheten som gör att jag nu uppskattar mitt jobb, säger Åsa Mattsson.

Individ- och familje­omsorgen i Mora kommun
Individ- och familje­omsorgen, IFO, i Mora kommun har sedan drygt två år arbetat aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Framför allt har verksamheten mot barn och ungdomar förstärkts och förbättrats. Socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården uppmuntras bland annat att gå Socialstyrelsens påbyggnadsutbildning och ges tid att göra hemuppgifter på arbetstid.

Kontakt: Ewa Byström, enhetschef IFO Barn och ungdom.
Tel: 0250-263 60
E-post: ewa.bystrom@mora.se
www.mora.se

www.mora.se