Etikettarkiv: HVB

Helhetsperspektiv och evidens på WeMind HVB

Viktor Lundberg och Anton Lyberg, socionomer på WeMind HVB. Foto: Gonzalo Irigoyen
Viktor Lundberg och Anton Lyberg, socionomer på WeMind HVB. Foto: Gonzalo Irigoyen

På WeMind HVB arbetar högt kompetenta, tvärprofessionella team för att hjälpa pojkar med beteendeproblematik. Här är fokus att förbättra vården av unga, med evidensbaserade, tydligt strukturerade metoder och mätbara resultat.

Vackert beläget på Gålö strax utanför Stockholm ligger WeMinds HVB-hem Stegsholm. Här finns 23 platser för pojkar mellan 14 och 18 år som behöver förändra sina beteendemönster. Ofta rör det sig om ungdomar med en kombination av neuropsykiatriska och psykiatriska funktionshinder och stora psykosociala behov. Ungdomar med missbruk eller kriminalitet i problembilden tillhör inte målgruppen.

Tvärprofessionella team
På Stegsholm samarbetar socionomer, psykologer och behandlingsassistenter i sammansvetsade team runt ungdomarna. Behandlingsmetoderna är strikt evidensbaserade och omfattar bland annat TBA (tillämpad beteendeanalys), KBT samt färdighetsträning i grupp och i sociala och vardagssammanhang.
– Vi har olika kompetenser som kompletterar varandra. WeMind är psykologdrivet, vilket är en stor fördel, eftersom det finns tydliga strukturer och processer i behandlingen och kontinuerlig utvärdering av resultat. Detta kunde jag ibland sakna i mina tidigare jobb som socialsekreterare, säger socionomen Anton Lyberg, som kom till WeMind HVB 2016 efter några år inom socialtjänsten. Idag arbetar han som biträdande föreståndare och ärendeansvarig, med särskild fokus på medbestämmande och på att utveckla föräldraarbetet.

Klicka här för att läsa mer om oss och hur man ansöker om plats

Drivande kraft
Som socionom på WeMind HVB är du experten på nätverksarbete och spindeln i nätet när det gäller helhetsperspektivet runt varje ungdom. Kontakten med familj, skola och socialtjänst är centrala delar av arbetet, liksom att skapa en meningsfull fritid.
– Vi ser till att livet runt omkring varje ungdom fungerar. Det är en förutsättning för att behandlingen ska vara framgångsrik. Vi socionomer är en drivande kraft i detta och vi kommer ungdomarna väldigt nära, berättar Viktor Lundberg, som också han är biträdande föreståndare och ärendeansvarig. Han har arbetat på Stegsholm i fyra år, och som hängiven skateboard- och snowboardåkare har Viktor engagerat sig i att berika ungdomarnas vardag med sportaktiviteter.
WeMind HVB präglas av hög kompetens och kontinuitet hos medarbetarna och en vardag där fasta rutiner och tydliga regler ger trygghet för ungdomarna.
– Här vill vi verkligen göra skillnad på riktigt i ungdomarnas liv, säger Viktor och Anton. Det är resultaten som är det viktiga och den inställningen genomsyrar hela verksamheten.

WeMind HVB

WeMind HVB startades med det uttalade syftet att bidra till att förbättra den vård som ges till placerade barn. Vår målsättning är att vara kvalitetsledande i erbjudandet av evidensbaserad och utvärderad vård i HVB-miljö, och vi vill genom transparens och dialog bidra till utveckling av ungdomsvården i sin helhet. Vi tror att en kompetensintensiv och forskningsnära verksamhet är nyckelkomponenter för att uppnå detta, tillsammans med ett förstklassigt bemötande och en personalgrupp som trivs med sitt jobb.

www.wemindhvb.se

aMHigo – vårdkedja genom livet

Daniel Risnert, socialpedagog och Ulrika Jonsson, socionom. Foto: Mats Engfors/Fotographic
Daniel Risnert, socialpedagog och Ulrika Jonsson, socionom. Foto: Mats Engfors/Fotographic

aMHigo arbetar med hela familjen, genom livets alla skeden.
På aMHigos olika behandlingshem i Boden kan du utvecklas professionellt, i sammansvetsade team där din insats verkligen gör skillnad.

aMHigo är, med sin bas i Boden, norra Sveriges enda privata utförare av HVB för utredning av anknytning/föräldraförmågan i småbarnsfamiljer. Förutom HVB-hem för ungdomar, skyddat boende och utredningshem erbjuder aMHigo bland annat familjehem, stödboende för unga och öppenvård för att stötta barn, ungdomar och vuxna. I takt med att verksamheten växer utökar aMHigo personalgruppen. Det är utöver socionomer även socialpedagoger, beteendevetare och rättsvetare som är med och utvecklar verksamheten.

Småskaligt
– Tanken är att vi ska kunna erbjuda våra klienter en sammanhållen vårdkedja, oavsett var i livet man befinner sig. Det är starkt fokus på småskalighet och kvalitet. Våra beslutsvägar är korta och det är högt i tak. Här tar vi vara på medarbetarnas kompetens och man har alla möjligheter att driva förändringsarbete och påverka, berättar socionomen Ulrika Jonsson.

Klicka här för att läsa mer om våra tjänster

Fritt och aktivt
Hon får medhåll av medarbetaren Daniel Risnert. Han var från början golvläggare, men ville arbeta med människor och jobbade under fyra år på HVB-hem innan han utbildade sig till socialpedagog. Idag arbetar han med utredningar på aMHigos utredningshem i Boden.
– Det är ett enormt fritt, aktivt och varierande arbete, där vi jobbar väldigt nära familjerna. De bor vanligtvis hos oss i åtta veckor och under den tiden hinner vi lära känna dem väl. Här kan man ta egna initiativ och utforma arbetet självständigt. Det är väldigt stimulerande, säger han.

Bred kompetens
I personalgruppen på aMHigo finns allt från unga, nyutexaminerade till personer med lång erfarenhet av socialt arbete. Många har tidigare arbetat inom socialtjänsten och det finns ett brett kontaktnät och nära samarbete med olika kommuner. Gemensamt för alla medarbetare är det starka engagemanget och kvalitetstänkandet, framhåller Ulrika och Daniel.
– Här finns ett helhetstänkande där ledorden är trygghet och kompetens. Vi vill att våra boende ska få livskvalitet och balans mellan utredning, behandling och fritidsintressen.

Klicka här för att läsa mer om våra tjänster

aMHigo

Utöver utredning och utbildningar erbjuder vi öppenvårdsinsatser samt boenden i form av familjehem, stödboende, skyddat boende, utredningshem/HVB för barnfamiljer och HVB ungdom, som är ett litet boende med fyra platser för ungdomar i åldern 13–18 år.
Vi har spetskompetens inom utredning, anknytning, missbruk, våld, hedersproblematik, kriminalitet, trauma och PTSD.

Ett stegvis lärande för livet

WeMind HVB ligger på Gården Stegsholm på Gålö i Haninge kommun. Foto: Fredrik Lindström
WeMind HVB ligger på Gården Stegsholm på Gålö i Haninge kommun. Foto: Fredrik Lindström

HVB-hem är ett samhällsstöd som ska hjälpa barn och unga att få ordning på livet och framtiden. På behandlingshemmet WeMind arbetar man stegvis med att flytta över allt mer funktion till hemmaplan.
– Livet ska fungera lika bra där som hos oss, säger Gösta Liljeholm, föreståndare.

Gösta Liljeholm, föreståndare för behandlingshemmet WeMind HVB. Foto: Anna Persson
Gösta Liljeholm, föreståndare för behandlingshemmet WeMind HVB. Foto: Anna Persson

Gösta Liljeholm har lång erfarenhet av arbete som psykolog inom socialtjänstens utförarverksamhet.
– Jag har sett en stor nytta i att kunna korsbefrukta dessa två världar och ägnat min yrkeskarriär åt att försöka förstå hur en verksamhet för barn och ungdomar med olika svårigheter ska se ut för att ge bästa möjliga resultat.
En viktig del av upplägget på HVB-hemmet, som Gösta Liljeholm driver sedan 2014, är att arbeta individbaserat och skapa team kring varje barn, bestående av socionom, psykolog och behandlingsassistent. I stort sett halva behandlingstiden ägnas åt att förbereda de placerade för ett självständigt liv i samhället.
– Det är lätt att underskatta hur mycket stöd man får på ett HVB-hem. Vi behöver verkligen kunna finnas med på hemmaplan under en period och bygga kring det, säger Gösta Liljeholm.

Utslussningen individbaserad
Även utslussningen är individbaserad.
– Teamen lägger upp en plan för varje barn med utgångspunkt från vad varje person behöver lära sig och kunna när det är dags att gå vidare. Behandlingstiden hos oss är i genomsnitt ett år, och den största förändringen sker i allmänhet under de första sex månaderna. Det andra halvåret går i mycket ut på att jobba med utökad hemvistelse, där barnen till exempel måste använda samma regler hemma som hos oss.

”Det går inte att förändra människor mot deras vilja. Man måste låta dem komma dit att de är redo att göra förändringen själva.”

Finns nära våra barn
Grundtanken som genomsyrar hela vår verksamhet att är att kompetens nära barnen.
– Det tror jag är en nyckelfaktor. Det går inte att förändra människor mot deras vilja. Man måste låta dem komma dit att de är redo att göra förändringen själva. Att våra professioner alltid finns nära våra barn och ungdomar är av avgörande betydelse i den strävan.
För framtiden hoppas Gösta Liljeholm på att samhället ska kunna erbjuda ett bättre system för att ge barn i svårigheter ett långsiktigt stöd.
– Inte minst unga vuxna-gruppen är mycket sårbar. Det är en grupp där vi verkligen behöver anstränga oss för att de ska kunna hitta in i samhället på ett bra sätt.

Snabbrörlig spjutspetskompetens

Hans Eklund, Zoran Tomic och Mikael Håkansson.
Hans Eklund, Zoran Tomic och Mikael Håkansson.
Systerföretagen Kronan Konsult och Kronangruppen arbetar utifrån honnörsorden att vara en självklar partner och ett komplement till socialtjänsten, oavsett om det gäller myndighetsutövning eller utförande.

De insikter företagen samlar på sig på utförarsidan drar de nytta av då de arbetar med myndighetsutövning och tvärtom.
– Vi vill erbjuda en social vård som korresponderar med socialtjänsternas och klienternas behov. Då är det bra med en öppen, transparent organisation så att vi får en förståelse kring vad som prioriteras ute på socialkontoren. Därmed kan vi använda det direkt i våra utförarverksamheter, vilket i sin tur gör att vi blir skickligare på att möta social­tjänstens önskemål om utformning av vård, förklarar verksamhetschefen för konsult- och bemanningsverksamheten på Kronan Konsult, Hans Eklund.

Vill du få ut mer av dig själv och den profession du representerar? Jobba med oss!

En del av socialtjänstens palett
Kronan Konsult och Kronangruppen startades av socionomer för socionomer, något som fortfarande finns i kärnan av företagens verksamhet.
– Det yttersta målet med vårt arbete är att vara en del i det svenska sociala arbetet och av socialtjänstens palett för att de ska klara att utföra det arbete de är ålagda. Därför driver vi skyddade boenden, konsulentstödd familjehemsvård, HVB och öppenvård. Vi som arbetar här är själva ute och stöttar – det finns inget för högt eller lågt, utan vi hjälps åt. Just därför har vi en både rolig och bra arbetsplats, konstaterar verksamhetschefen för Kronangruppen, Mikael Håkansson.

Ser alltid individen
Zoran Tomic är en nyckelperson hos Kronangruppen i sin roll som placeringssamordnare. Han ansvarar för placeringsförfrågningar gällande skyddat boende, familjehem och HVB. Utöver placeringssamordning ansvarar han för uppföljningar och utvärderingar av placeringar och samarbetet med socialförvaltningarna.
– Vi är noggranna med att se till de individuella behoven och socialtjänstens önskemål. Vi är små och lyhörda, och kan därmed snabbt ställa om och agera. Därför har vi andra möjligheter att verkligen finnas med som stöd hela vägen ut i samhället. Det blir en spjutspets i det vi arbetar med, något vi är väldigt stolta över, avslutar Zoran.

Anlita oss! Läs mer här!

Kronan Konsult och Kronangruppen
Kronan Konsult och Kronangruppen har båda socialtjänsten som främsta uppdragsgivare. Kronangruppen är inriktad på konsulentstödd jour- och familjehemsvård, skyddat boende, öppenvård samt HVB. Kronan Konsult är ett bemannings- och konsultföretag med socialt arbete som arbetsfält.kontakt@kronankonsult.se
www.kronankonsult.sekontakt@kronangruppen.se
www.kronangruppen.se

En trygg och personlig skola för pojkar med särskilda behovDormsjöskolan är ett särskilt boende och ett hem för vård och boende (HVB) för pojkar sju år och uppåt. Dormsjöskolan ligger strax norr om Hedemora och drivs i stiftelseform, vilket innebär att allt eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten. Här finns en lång tradition av att hjälpa elever med särskilda behov att utvecklas genom en hög personaltäthet och kontinuitet som skapar trygghet.

– Hos oss är skola och boende integrerat, vilket gör att vi förebygger glapp mellan dessa verksamheter. Ända sedan skolan grundades 1958 har vi gjort oss kända för att lyckas bra, även med de mest krävande eleverna. Vi fokuserar på att skapa en trygg miljö med en medarbetare per elev, såväl i skolan som på boendet, säger Rutger Zachau, vd på Dormsjöskolan.
Småskaligheten och den höga personaltätheten gör att elever och personal kan etablera långsiktiga och tillitsfulla relationer som bidrar till att stärka elevernas självkänsla och trygghet.
– Socionomer kan anställas till olika befattningar som behandlingspedagog och enhetschef. Våra medarbetare har förmånen att dels etablera en personlig relation med eleverna och dels följa deras utveckling över tid, vilket många uppfattar som mycket givande, säger Rutger Zachau.

Utvecklar varje elevs individuella styrkor
– Många av våra elever har upplevt misslyckanden i sin hemskola, där det varit svårigheter att tillgodose elevens behov. Vi strävar efter att utveckla varje elevs styrkor och tillämpar bland annat individuella scheman som utgår från elevens behov. Vår personal har ett genuint engagemang i varje elev. De har en stark drivkraft i att eleverna lyckas med skolgången och mår bra, säger Christina Lindberg, rektor på Dormsjöskolan.
På Dormsjöskolan arbetar man bland annat med Waldorfinspirerad pedagogik där de konstnärliga inslagen framhävs. Varje år engageras elever och personal i en cirkusföreställning som sätts upp i samarbete med Joel Lindh, som bl.a. kommer från Clowner utan gränser. Den är ett mycket uppskattat inslag för såväl elever som medarbetare och anhöriga. Cirkusarbetet får elevernas självkänsla och självförtroende att växa.

Dormsjöskolan
Dormsjöskolan startade sin verksamhet 1958. Vår målgrupp är pojkar i åldern sju år och uppåt med neuropsykiatriska funktionshinder och psykosociala svårigheter. Skolan är också engagerad i utbildningen av behandlingspedagoger. Vi är ett särskilt boende för barn och unga enligt LSS samt boende (HVB) enligt SOL och LVU. Vår vision är att alla barn på Dormsjöskolan ska känna sig sedda, respekterade och ges möjlighet att leva ett rikt och fullvärdigt liv.
www.dormsjoskolan.com

www.dormsjoskolan.com