Utslussning

Ett stegvis lärande för livet

Publicerad 16 september 2020
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Fredrik Lindström
WeMind HVB ligger på Gården Stegsholm på Gålö i Haninge kommun. Foto: Fredrik Lindström
WeMind HVB ligger på Gården Stegsholm på Gålö i Haninge kommun. Foto: Fredrik Lindström

HVB-hem är ett samhällsstöd som ska hjälpa barn och unga att få ordning på livet och framtiden. På behandlingshemmet WeMind arbetar man stegvis med att flytta över allt mer funktion till hemmaplan.
– Livet ska fungera lika bra där som hos oss, säger Gösta Liljeholm, föreståndare.

Gösta Liljeholm, föreståndare för behandlingshemmet WeMind HVB. Foto: Anna Persson
Gösta Liljeholm, föreståndare för behandlingshemmet WeMind HVB. Foto: Anna Persson

Gösta Liljeholm har lång erfarenhet av arbete som psykolog inom socialtjänstens utförarverksamhet.
– Jag har sett en stor nytta i att kunna korsbefrukta dessa två världar och ägnat min yrkeskarriär åt att försöka förstå hur en verksamhet för barn och ungdomar med olika svårigheter ska se ut för att ge bästa möjliga resultat.
En viktig del av upplägget på HVB-hemmet, som Gösta Liljeholm driver sedan 2014, är att arbeta individbaserat och skapa team kring varje barn, bestående av socionom, psykolog och behandlingsassistent. I stort sett halva behandlingstiden ägnas åt att förbereda de placerade för ett självständigt liv i samhället.
– Det är lätt att underskatta hur mycket stöd man får på ett HVB-hem. Vi behöver verkligen kunna finnas med på hemmaplan under en period och bygga kring det, säger Gösta Liljeholm.

Utslussningen individbaserad
Även utslussningen är individbaserad.
– Teamen lägger upp en plan för varje barn med utgångspunkt från vad varje person behöver lära sig och kunna när det är dags att gå vidare. Behandlingstiden hos oss är i genomsnitt ett år, och den största förändringen sker i allmänhet under de första sex månaderna. Det andra halvåret går i mycket ut på att jobba med utökad hemvistelse, där barnen till exempel måste använda samma regler hemma som hos oss.

”Det går inte att förändra människor mot deras vilja. Man måste låta dem komma dit att de är redo att göra förändringen själva.”

Finns nära våra barn
Grundtanken som genomsyrar hela vår verksamhet att är att kompetens nära barnen.
– Det tror jag är en nyckelfaktor. Det går inte att förändra människor mot deras vilja. Man måste låta dem komma dit att de är redo att göra förändringen själva. Att våra professioner alltid finns nära våra barn och ungdomar är av avgörande betydelse i den strävan.
För framtiden hoppas Gösta Liljeholm på att samhället ska kunna erbjuda ett bättre system för att ge barn i svårigheter ett långsiktigt stöd.
– Inte minst unga vuxna-gruppen är mycket sårbar. Det är en grupp där vi verkligen behöver anstränga oss för att de ska kunna hitta in i samhället på ett bra sätt.