Presentation
WeMind HVB

Helhetsperspektiv och evidens på WeMind HVB

Publicerad 16 september 2020
Foto: Gonzalo Irigoyen
Viktor Lundberg och Anton Lyberg, socionomer på WeMind HVB. Foto: Gonzalo Irigoyen
Viktor Lundberg och Anton Lyberg, socionomer på WeMind HVB. Foto: Gonzalo Irigoyen

På WeMind HVB arbetar högt kompetenta, tvärprofessionella team för att hjälpa pojkar med beteendeproblematik. Här är fokus att förbättra vården av unga, med evidensbaserade, tydligt strukturerade metoder och mätbara resultat.

Vackert beläget på Gålö strax utanför Stockholm ligger WeMinds HVB-hem Stegsholm. Här finns 23 platser för pojkar mellan 14 och 18 år som behöver förändra sina beteendemönster. Ofta rör det sig om ungdomar med en kombination av neuropsykiatriska och psykiatriska funktionshinder och stora psykosociala behov. Ungdomar med missbruk eller kriminalitet i problembilden tillhör inte målgruppen.

Tvärprofessionella team
På Stegsholm samarbetar socionomer, psykologer och behandlingsassistenter i sammansvetsade team runt ungdomarna. Behandlingsmetoderna är strikt evidensbaserade och omfattar bland annat TBA (tillämpad beteendeanalys), KBT samt färdighetsträning i grupp och i sociala och vardagssammanhang.
– Vi har olika kompetenser som kompletterar varandra. WeMind är psykologdrivet, vilket är en stor fördel, eftersom det finns tydliga strukturer och processer i behandlingen och kontinuerlig utvärdering av resultat. Detta kunde jag ibland sakna i mina tidigare jobb som socialsekreterare, säger socionomen Anton Lyberg, som kom till WeMind HVB 2016 efter några år inom socialtjänsten. Idag arbetar han som biträdande föreståndare och ärendeansvarig, med särskild fokus på medbestämmande och på att utveckla föräldraarbetet.

Klicka här för att läsa mer om oss och hur man ansöker om plats

Drivande kraft
Som socionom på WeMind HVB är du experten på nätverksarbete och spindeln i nätet när det gäller helhetsperspektivet runt varje ungdom. Kontakten med familj, skola och socialtjänst är centrala delar av arbetet, liksom att skapa en meningsfull fritid.
– Vi ser till att livet runt omkring varje ungdom fungerar. Det är en förutsättning för att behandlingen ska vara framgångsrik. Vi socionomer är en drivande kraft i detta och vi kommer ungdomarna väldigt nära, berättar Viktor Lundberg, som också han är biträdande föreståndare och ärendeansvarig. Han har arbetat på Stegsholm i fyra år, och som hängiven skateboard- och snowboardåkare har Viktor engagerat sig i att berika ungdomarnas vardag med sportaktiviteter.
WeMind HVB präglas av hög kompetens och kontinuitet hos medarbetarna och en vardag där fasta rutiner och tydliga regler ger trygghet för ungdomarna.
– Här vill vi verkligen göra skillnad på riktigt i ungdomarnas liv, säger Viktor och Anton. Det är resultaten som är det viktiga och den inställningen genomsyrar hela verksamheten.

WeMind HVB

WeMind HVB startades med det uttalade syftet att bidra till att förbättra den vård som ges till placerade barn. Vår målsättning är att vara kvalitetsledande i erbjudandet av evidensbaserad och utvärderad vård i HVB-miljö, och vi vill genom transparens och dialog bidra till utveckling av ungdomsvården i sin helhet. Vi tror att en kompetensintensiv och forskningsnära verksamhet är nyckelkomponenter för att uppnå detta, tillsammans med ett förstklassigt bemötande och en personalgrupp som trivs med sitt jobb.

www.wemindhvb.se