Etikettarkiv: Bemannia

Våra socionomkonsulters kompetens är nyckeln till framgång

Vi vill höja alla våra fantastiska socionomkonsulter. Sedan starten 2002 har vi på Bemannia haft som mål att vara Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för socionomkonsulter.

Vi lever på att de duktigaste konsulterna vill jobba för oss och det är tack vare dem vi byggt upp vårt goda rykte som ett av Sveriges ledande företag inom socionombemanning. Vi är tacksamma över var och en av er, för att ni med er enorma kompetens och erfarenhet hjälper våra kunder varje dag, Sverige runt, på allra bästa sätt.

Klicka här om du är socionom och är intresserad av att arbeta åt oss

Är du i behov av kompetenta socionomer?

Vi förser socialtjänst med kompetenta socialsekreterare och handläggare runt om i hela landet. För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg med att vi hittar en effektiv och passande lösning utifrån ditt specifika behov.

Klicka för mer information om våra tjänster

Bemannia – Socionom

Idag är Bemannia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom offentlig sektor. Vi har ramavtal med över 4000 myndigheter, förvaltningar, bolag och kommuner runt om i Sverige. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna och SEKO.

www.bemannia.se

Bemannia ligger steget före

Cecilia Bjurler, konsultchef, Lisa Målberg, konsultchef och teamledare och Mia Gustafsson, konsultchef hos Bemannia.
Cecilia Bjurler, konsultchef, Lisa Målberg, konsultchef och teamledare och Mia Gustafsson, konsultchef hos Bemannia.
Att vara konsult hos Bemannia innebär samma trygghet som en traditionell anställning. Företaget är ISO-certifierat och har kollektivavtal, vilket bland annat innefattar pensionsavsättning.

Bemanningsföretaget Bemannia har lång erfarenhet inom socionombemanning. Här arbetar man proaktivt med att säkerställa bästa möjliga förutsättningar och uppdrag för alla konsulter. Mia Gustafsson, konsultchef, förklarar att det till syvende och sist handlar om att ligga steget före.
– Marknaden för socionombemanning håller på att stabilisera sig, så för att fortsätta ligga i framkant behöver vi sticka ut. Det gör vi genom att hela tiden tänka framåt, såväl vad gäller att planera konsulternas kommande uppdrag och vara del i ramavtal över hela Sverige, som att utvärdera arbetsmiljön och satsa på ett nära och personligt ledarskap.

Vill du bli en del av vårt team? Läs mer här!

Stämmer av med konsulterna
Ett led i detta är att ha en kontinuerlig dialog med konsulterna och att ständigt vara närvarande och tillgängliga för att ge stöd och svara på frågor.
– När våra konsulter är ute på sina uppdrag har vi regelbunden kontakt. Vår ambition är att åka ut för att besöka dem på arbetsplatserna och stämma av och följa upp att allting går som det ska, oavsett om det gäller arbetsbelastning eller trivsel i allmänhet. Alternativt bara för att luncha eller ta en fika. Den här typen av uppföljning är något vi verkligen är bra på, vågar jag påstå, säger Lisa Målberg, konsultchef och teamledare.

Öppenhet och transparens
Förutom de mer traditionella förmånerna såsom pensionsavsättning och så vidare, erbjuder Bemannia konkurrenskraftiga löner och uppmuntrar därtill sina konsulter till kompetensutvecklande och utvecklande initiativ.
– När vi hittar bra konsulter vill vi göra allt vi kan för att få dem att trivas samt hitta utvecklande uppdrag till dem. Det är naturligtvis en av anledningarna till att vi satsar så mycket på utveckling och ledarskap, och vår kommunikation med konsulterna. Vi tror på att vara rättvisa och ärliga och ha en öppen kommunikation och transparens. Det vinner vi på i längden, avslutar Cecilia Bjurler, konsultchef.

Är din arbetsplats i behov av socionomkompetens? Klicka här för mer information

Bemannia
Bemannia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom offentlig sektor. Företaget har ramavtal med cirka 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter. De erbjuder dig som socionom uppdrag runt om i hela Sverige. Bemannia är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som har kollektivavtal.

Bemannia AB (Publ.)
Tel: 0771-84 53 00
E-post: socionom@bemannia.se
www.bemannia.se

Ramavtal en trygghet för konsulter

Lisa Målberg, konsultchef, Jenny Andersson, konsultchef och Kristina Irvebrant, konsultchef vid Bemannia.
Lisa Målberg, konsultchef, Jenny Andersson, konsultchef och Kristina Irvebrant, konsultchef vid Bemannia.
Under hela 2017 genomgick Bemannia en kontinuerlig utveckling och det uttalade målet är att fortsätta att växa i lagom takt. Ett viktigt led i den tillväxten är att även fortsättningsvis teckna ramavtal med aktörer i hela Sverige. Det utgör en trygghet för företagets konsulter!

Konsultmarknaden för socionomer håller på att stabilisera sig, men för Bemannia avstannar inte tillväxten. Under 2018 ligger siktet på att ytterligare komplettera de redan omfattande ramavtal företaget har med svenska kommuner och vårdgivare, inte minst för att skapa en tryggare arbetssituation för konsulterna.
– Eftersom vi har en så stor mängd ramavtal kan vi erbjuda våra konsulter uppdrag även vid de tillfällen marknaden i övrigt har stagnerat något. Det ger en tryggare situation för konsulterna, vilket i slutänden är det viktigaste, betonar Jenny Andersson, konsultchef för affärsområdet social.

Utökar sin kvalitetssäkring
Ett annat mål för 2018 är att utvidga Bemannias redan gedigna kvalitetssäkring genom en utökad dialog med både kunder och konsulter.
– Våra konsultchefer kvalitetssäkrar med våra konsulter på i stort sett daglig basis genom att stämma av hur det går, hur de trivs och om de behöver stöd på något vis. Nu kommer vi även att lägga tonvikt på våra kunders upplevelse av vårt bemötande, våra tjänster och vad vi kan göra bättre. Det hjälper oss att ge konsulterna en tydligare målbild av uppdragen, säger konsultchefen Kristina Irvebrant.

Alla kompetenser efterfrågas
De senaste månaderna har Bemannias positiva tillväxt lett till både ombyggnationer och omorganisationer och målet är att fortsätta att växa i lagom takt inom alla sina områden.
– Här finns plats för alla social­sekreterare, oavsett inriktning. Efterfrågan på erfaren och kompetent personal är bred, så det finns uppdrag åt alla i hela Sverige, och eftersom vi åtnjuter ett högt förtroende hos våra kunder känner vi oss säkra i vetskapen om att vi även i framtiden kommer att vara ett av kommunernas förstahandsval, konstaterar Lisa Målberg, även hon konsultchef.

Bemannia
Bemannia är ett svenskt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personaluthyrning, rekrytering och personalentreprenad. Bemannia är anslutna till Bemanningsföretagen och har kollektivavtal. Företaget är leverantör till hela den offentliga sektorn vilket innebär cirka 900 kunder inom kommun, landsting och statliga myndigheter och bolag.

Bemannia AB
Sveavägen 155
113 46 Stockholm
Tel: 0771-84 53 00
E-post: socionom@bemannia.se
www.bemannia.se

www.bemannia.se

Med det personliga mötet i fokus

Kristina Irvebrandt, affärsområdesansvarig, Jenny Andersson, konsultchef och Lisa Målberg, konsultchef vid Bemannia.
Kristina Irvebrandt, affärsområdesansvarig, Jenny Andersson, konsultchef och Lisa Målberg, konsultchef vid Bemannia.
Genom ihärdigt utvecklingsarbete har Bemannia genomgått en omfattande tillväxt det senaste året. Företaget har cementerat sin närvaro över hela Sverige och anställer idag fler socionom­konsulter än någonsin tidigare, men betoningen ligger alltjämt på att växa i lagom takt.

Bemannia har i flera år utmärkt sig som ett lite personligare bemanningsföretag, med en lyhörd stämning där konsulterna står i fokus. Denna inställning har gett utdelning många gånger om, vilket märks inte minst på det ökade antalet ramavtal som företaget har tecknat över hela landet.
– Visst har vi haft skickliga upphandlare, men det är våra konsulters utmärkta arbete och proffsighet som har spelat den avgörande rollen för vår utvecklingsprocess. De är fantastiska ambassadörer för vår verksamhet och med deras hjälp satsar vi nu stort på att ytterligare förstärka vår verksamhet i olika regioner, säger Kristina Irvebrandt, affärsområdesansvarig vid Bemannia.

Besöker konsulterna på plats
Tillsammans med konsultcheferna Lisa Målberg och Jenny Andersson betonar hon att receptet bakom framgången i förlängningen handlar om att vara en synlig och engagerad arbetsgivare som tar ansvar för sina konsulter.
– Vi besöker våra konsulter ute på arbetsplatserna i så stor utsträckning det är möjligt, stämmer av hur uppdraget går eller kanske går och äter lunch ihop. Dessutom kan konsulterna alltid nå oss via telefon och e-post om de behöver stöd eller hjälp. Jag är övertygad om att detta spelar stor roll för att socionomer stannar hos oss – vi ger ett seriöst intryck, står för bra värderingar och har funnits i branschen länge, säger Lisa.

Plattform för utveckling
Jenny, som nyligen axlat rollen som konsultchef och som tidigare arbetat inom bland annat LSS och som kurator, understryker att Bemannia utgör en stabil plattform att stå på för att utvecklas och få nya erfarenheter.
– Konsulter har möjlighet att fördjupa sig i olika områden de har kompetens inom och skaffa sig mångsidig erfarenhet från olika arbetsplatser – det är oerhört lärorikt. Förutom dessa förmånliga villkor och en konkurrenskraftig lön stöttar vi också gärna våra socionomkonsulter med att hålla sig à jour genom att exempelvis gå olika utbildningar och kurser. Det är så man blir en bättre social­sekreterare, avslutar hon.

Bemannia
Bemannia är ett svenskt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personaluthyrning, rekrytering och personalentreprenad. Bemannia är anslutna till Bemanningsföretagen och har kollektivavtal. Företaget är leverantör till hela den offentliga sektorn vilket innebär cirka 900 kunder inom kommun, landsting och statliga myndigheter och bolag.

Bemannia AB
Sveavägen 155
113 46 Stockholm
Tel: 0771-84 53 00
E-post: socionom@bemannia.se
www.bemannia.se

www.bemannia.se