Etikettarkiv: Alingsås kommun

I Alingsås samlas verksamheten runt klienten

Tanja Mattsson, chef för avdelning Vuxna och Anne Forssell, chef för avdelning Unga vid socialtjänsten i Alingsås. Foto: Marie de Verdier
Tanja Mattsson, chef för avdelning Vuxna och Anne Forssell, chef för avdelning Unga vid socialtjänsten i Alingsås. Foto: Marie de Verdier

– Vi ville bort från stuprörstänk och skapa en verksamhet som bygger på samverkan. Nu har vi en processorienterad organisation där de som arbetar närmast ihop även sitter i samma ledningsgrupp, berättar Tanja Mattsson, chef för avdelning Vuxna vid socialtjänsten i Alingsås.

Socialtjänsten i Alingsås är sedan drygt ett år tillbaka mitt uppe i införandet av en ny, processorienterad organisation.
– Jag ser det som att vi är i början på en lång resa, säger Tanja Mattsson, som redan nu tycker sig kunna märka en större samverkan mellan olika enheter och avdelningar.
Anne Forssell, chef för avdelning Unga, är av samma uppfattning.
– Många klienter behöver insatser från såväl barnavård som försörjning och kanske även stöd från andra enheter. Ett av våra mål är därför att skapa en sömlös organisation genom ökad dialog och gemensamt ansvarstagande. Grundtanken är att vi ska arbeta utifrån ett helhetstänkande och att olika processer kan överlappa varandra på ett klokt sätt som gynnar de Alingsåsbor som kommer i kontakt med oss.

Vi söker Barnsekreterare till Avdelning unga, läs mer och ansök här!

Stora vinster
Hon påpekar att det redan idag finns stora vinster med den nya organisationen.
– Att i samma ledningsgrupp ha enhetschefer med olika inriktning på uppdrag skapar god sammanhållning och hjälper oss att se frågor ur olika vinklar. Sammantaget bidrar detta till vår strävan att se hela människan.
För egen del har Anne Forssell ett långt förflutet inom socialtjänsten i Göteborg. Att hon efter 30 år sökte sig till Alingsås berodde just på möjligheten att arbeta processorienterat.
– Jag blev väldigt tilltalad av dessa tankar, eftersom organisationen ger mig som avdelningschef möjlighet att utveckla något helt nytt och spännande inom barnavården. Dessutom är Alingsås en naturskön och trevlig kommun, vilket gjorde att jag under förra året tog steget och började arbeta här, ett beslut jag inte har ångrat.
Tanja Mattsson har arbetat fyra år i Alingsås kommun, men är relativt ny på tjänsten som avdelningschef inom social-tjänsten, som hon tillträdde i höstas.
– Jag har tidigare arbetat på utförarsidan och vet att det lätt kan uppstå gnissel i samverkan mellan utförare och myndighetsutövare, något som man lättare kan jobba runt om man sitter i samma ledningsgrupp. Med hjälp av den nya, processinriktade organisationen kan vi ha större fokus på helheten vilket gynnar alla.

Vi söker socionom till Mottagningsgruppen, läs mer och ansök här!

Sitter samlade
Numera är också hela myndighetsutövningen samlad i ett hus. En nyordning som ofta lovordas, inte minst av ny personal.
– Att vi sitter samlade ger känslan av det är en ganska liten och greppbar förvaltning, vilket är bra om man är ny i yrket, säger Anne Forssell.
Hon berättar att verksamheten erbjuder goda förutsättningar som ska underlätta för nyutexaminerade socionomer som kommer till Alingsås.
– Förutom att vi erbjuder nya socialsekreterare inom barnavården att delta i Yrkesresan, som drivs av Göteborgsregionen, har vi erfarna och engagerade arbetsledare och även seniorhandläggare som fungerar som mentor. Våra förste socialsekreterare har särskilt ansvar för att de nya blir väl mottagna och slussas in i sin nya yrkesroll där ansvar växer i takt med erfarenhet och kunskap.

Vi söker Utredare, läs mer och ansök här!

Spännande utveckling
Både Tanja och Anne kan varmt rekommendera andra socionomer att följa deras exempel och söka sig till socialtjänsten i Alingsås.
– Om man tilltalas av ett processorienterat arbetssätt och strävan mot en sömlös organisation, ett nära ledarskap samt transparens och öppenhet så finns här mycket att hämta. Det finns goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll, inte minst för att samverkan mellan enheterna gör det lättare att gå mellan olika avdelningar, oavsett om man tidigare arbetat med myndighetsutövning eller utförande. Att medarbetare växlar mellan olika enheter är berikande för organisationen som sådan, säger Anne.
Tanja påpekar att verksamheten just påbörjat ett spännande utvecklingsarbete som aldrig kommer att bli riktigt färdigt.
– För oss handlar det om att hela tiden bli lite bättre. Tillsammans skapar vi en socialtjänst i framkant.

Vi söker Barnsekreterare till Avdelning unga, läs mer och ansök här!

Alingsås kommun
Välkommen till Alingsås och en socialtjänst som är tillräckligt stor för att driva utveckling, och tillräckligt liten för att du ska kunna påverka mer än den egna arbetsplatsen. Vi samlar vår verksamhet runt klienten och utvecklar ständigt vårt arbete för att möta behoven hos dem vi är till för.

Alingsås kommun, Socialförvaltningen
441 81 Alingsås
Tel: 0322-61 69 70
www.alingsas.se


Tillsammans formar vi morgondagens socialtjänst

Tina Karlsson, Rebecca Kurlberg och Karin Alvermalm i Alingsås. Foto: Marie De Verdier
Tina Karlsson, Rebecca Kurlberg och Karin Alvermalm i Alingsås. Foto: Marie De Verdier
Socialförvaltningen i Alingsås har arbetat länge med kompetens­höjande åtgärder och att skapa stabilitet och trygghet i organisationen. Nu är det dags för nästa steg, ett mer processorienterat arbete som gagnar både brukare och medarbetare.

– Sedan årsskiftet har vi lagt en process­orienterad organisation som går ut på större brukarfokus och på att samarbeta över gränser i högre utsträckning än vad vi gör idag, säger Tina Karlsson, enhetschef stöd- och behandlingsenheten.
Ett konkret resultat av nyordningen är att handläggare och utredare återfinns i samma ledningsgrupp vilket gör att dialogen blir mer regelbunden och kontinuerlig.
– För brukarna innebär det att vi i gruppen tar ett helhetsansvar för allt, från ansökan och anmälan till utrednings­process och insatser. För oss medarbetare ger det tätare samarbetet oss möjligheter att vara kreativa genom hela processen, konstaterar Rebecka Kurlberg, avdelningschef.
Karin Alvermalm, förvaltningschef, nickar instämmande.
– Våra kommuninvånares behov skiftar, därför behöver organisationen kunna möta och följa de förändringarna som sker. När vi jobbar tätt ihop kan våra utförare redan i ett tidigt skede få indikationer på vilka eventuella förändrade behov som människor har och vad vi behöver stödja.

Socialtjänst med spets
Verksamheten har även byggt upp en organisation med fristående pedagoger som kan stödja och utveckla verksamheten.
– I de fall det kommer in brukare som är i behov av insatser vi inte har kompetens för, kan jag skicka pedagogerna på utbildning som sedan kommer tillbaka för att i sin tur fortbilda vår personal. På så vis kan vi hela tiden arbeta för att skapa en verksamhet som matchar de behov som finns, säger Rebecca Kurlberg.
Det övergripande målet med process­organisationen och alla andra åtgärder är att öka kvaliteten i Alingsås socialtjänst.
– En ambition är också att arbeta mer evidensbaserat i syfte att få en socialtjänst med spets där både chefer och medarbetare ges möjlighet att utveckla sin potential. För att klara det krävs en modig organisation med högt i tak där man vågar misslyckas i syfte att finna nya vägar. Då krävs en grundtrygghet i verksamheten och där befinner vi oss idag. Nu är det dags för nästa steg, att tillsammans forma framtidens socialtjänst, fastslår Karin Alvermalm.

Alingsås kommun
Småstadens fördelar och storstadens möjligheter – Alingsås kommun har 40 000 invånare och präglas av en stark tillväxt. Här ligger det lagom stora socialkontoret med korta beslutsvägar, som satsar på goda förutsättningar för socialsekreterare.

Alingsås
Tel. vxl: 0322-61 60 00
E-post: socialnamnden@alingsas.se
www.alingsas.se

www.alingsas.se

Samverkan förbättrar arbetsgången

Tina Karlsson, tillförordnad avdelningschef för IFO, Anders Bäck, familjebehandlare och Barbara Matzdorf, metodutvecklare. Foto: Marie de Verdier
Tina Karlsson, tillförordnad avdelningschef för IFO, Anders Bäck, familjebehandlare och Barbara Matzdorf, metodutvecklare. Foto: Marie de Verdier
I Alingsås kommun arbetar Individ- och familjeomsorgsavdelningen (IFO) inom socialförvaltningen med klienterna i fokus. Tät samverkan mellan samtliga relevanta nivåer lägger grunden för en viktig helhetsbild som omfattar allt från ansökan via behandling till avslut.

Tina Karlsson är tillförordnad avdelningschef för IFO i Alingsås. Hon har 20 års erfarenhet av socionomarbete och betonar att tydligt strukturerad samverkan är A och O för att bedriva en social verksamhet där ingen råkar hamna mellan stolarna.
– Vi har ett lagom stort kontor med nära samverkan på alla nivåer, inklusive såväl handläggare, 1:e socialsekreterare och metodutvecklare som enhetschefer och förvaltningsledning. Det genomsyrar vårt arbete och hjälper oss att sätta klienterna i fokus. Varje medarbetare är en viktig pusselbit för att våra klienter ska få det så bra som möjligt, berättar hon.

Ger en strukturerad arbetsgång
Tina får medhåll av metodutvecklaren Barbara Matzdorf och familjebehandlaren Anders Bäck, som även de är utbildade socionomer.
– Ett gott samarbete där alla vet hur de ska hantera flödet från ansökan till uppföljning är en förutsättning för ett bra klientarbete. Det blir en trygghet – många har arbetat här länge, men utförligt formulerade rutiner är en hjälp oavsett om man har lång erfarenhet eller är ny i yrket. Det ger något att falla tillbaka på och reducerar risken för misstag, säger Barbara.

Transparens och förutsägbarhet
Närhet och rutiner medför att socialsekreterare och behandlare enklare kan samarbeta kring olika uppdrag och samtidigt vara flexibla och följsamma oavsett vilka utmaningar de stöter på.
– Detta ger en transparens och en förutsägbarhet både för oss och för familjerna. I slutänden har vi samma mål och det är familjens förändringsprocess. Dessutom innebär det en avlastning och en mer dynamisk arbetssituation – allting står och faller inte med en enda person, utan vi kan växeldra och stötta varandra, konstaterar Anders.
I nuläget söker Alingsås kommun nyfikna och kompetenta personer som är engagerade i förändringsarbete.
– Det är centralt att intresserade socialsekreterare faktiskt brinner för att vidareutveckla socialförvaltningens verksamhet. Vi vill ha medarbetare som har ett driv och tycker att det är roligt att arbeta med klienterna. Det finns så mycket att bidra till, avslutar hon.

Alingsås kommun
Småstadens fördelar och storstadens möjligheter – Alingsås kommun har 40 000 invånare och präglas av en stark tillväxt. Här ligger det lagomstora socialkontoret med korta beslutsvägar som satsar på goda förutsättningar för socialsekreterare. Läs mer om vilka nya kollegor vi söker på www.alingsas.se.

Alingsås kommun
Tel. vxl: 0322-61 60 00
E-post: socialnamnden@alingsas.se
www.alingsas.se

www.alingsas.se