Presentation
Svenska kyrkan Diakon

Djup och bredd som diakon

Publicerad 19 september 2023
Foto: Johan Marklund / Ulla-Carin Ekblom
Jonas Lindstrand och Hanna Eliasson har i sina roller som diakoner haft stor nytta av att de är socionomer i botten. Foto: Johan Marklund

Diakonyrket är lika brett som djupt. Jonas, Hanna och Per arbetar med allt från arbetsledning och verksamhetsutveckling till själavård.
Jag får använda hela mig i mitt arbete, säger diakon Hanna Eliasson.

Det personliga mötet är det som Per Malmros tycker är allra roligast med sitt arbete. Foto: Ulla-Carin Ekblom

För över 25 år sedan utbildade sig Per Malmros till socionom. Vid ett lektionstillfälle fick studenterna möjlighet att intervjua en diakon i Den gode herdens kapell i Almby församling.
– Det mötet stannade sedan kvar i mig och ville inte släppa taget, säger Per.
Som färdig socionom arbetade han många år inom bland annat myndighetsvärlden. Men en dag kände han att det var dags att gå vidare. Idag arbetar han som församlingsdiakon i Almby församling och även just i Den gode herdens kapell.
– Diakonyrket är otroligt mångfasetterat i sitt sätt att vara. Man brukar prata om att socionomer arbetar på individ-, grupp- och samhällsnivå. Som diakon kan du lägga till ytterligare en nivå – den existentiella, säger Per vars arbete är inriktat mot barn och familjer.
De olika nivåerna visar sig tydligt i det dagliga arbetet. Förutom de själavårdande samtalen arbetar han med öppna förskolan, församlingens efterskolanaktivitet och guidar människor som befinner sig i ekonomisk utsatthet. En stor del av hans arbete handlar även om strategiska omvärldsanalyser och nätverkande där han arbetar nära kuratorer, fältassistenter och socialtjänst.
– I ett biskopsbrev anges att diakonen har fyra grundläggande uppgifter. Diakonen ska vara röstbärare, ledare, själavårdare och undervisare. Jag tycker att orden, på ett bra sätt, beskriver vad huvudlinjerna i vårt arbete kan handla om, säger Per.

Vill du utbilda dig till Diakon? Läs mer här!

Vill du läsa mer om Diakoni? Klicka här

Möter människor i livets alla skeden
Även för Hanna Eliasson, samordnare för diakoni i Södertälje församling, var beslutet att utbilda sig till diakon något som fick växa fram. Under tio år arbetade hon inom socialtjänsten. Men för fyra år sedan vigdes hon till diakon.
Arbetet som diakon har fört med sig en större frihet.
– Jag får använda hela mig i mitt arbete på ett helt annat sätt än tidigare. Som diakon har jag tid och möjlighet att möta de existentiella frågorna som människor bär på. Ytterligare en skillnad är att jag kan använda mig av bönen och tron som en kraft i mötet med den enskilda individen, säger hon.
Som diakon möter hon människor i livets alla skeden.
– I kyrkan får du möta människor i det svåra och sorgliga, men även i glädjen och i olika typer av gemenskapsverksamheter. Och det tycker jag är väldigt fint att få göra, säger hon och berättar att hon i sitt dagliga arbete bland annat möter barnfamiljer, nyanlända personer och människor med funktionsnedsättningar.
I sin roll som samordnare arbetar hon även strategiskt för att länka samman diakonin med samhällets behov och utmaningar.

Diakon som arbetsledare
Jonas Lindstrand visste tidigt att han ville bli diakon. Även han är utbildad socionom och har bland annat arbetat med ensamkommande flyktingungdomar och som sjukhuskurator.
Han märkte tidigt att andliga frågor var viktiga för många av de personer han mötte. Men som representant för landstinget och socialtjänstförvaltningen var uppdraget tydligt resultatinriktat och sådana frågor fick inte alltid plats. I arbetet som diakon öppnade sig därför nya möjligheter.
Sedan årsskiftet har han en arbetsledande roll.
– Jag fick frågan om jag, som ett steg i att stärka den diakonala kompetensen, kunde tänka mig att leda arbetet i några av församlingarna som utgör Vetlanda pastorat, säger Jonas och berättar att han idag leder präster, diakonmedarbetare, musiker och pedagoger i verksamhetsarbete och gudstjänstarbete.
En av de många saker han uppskattar med sitt arbete är just samarbetet med församlingsmedlemmar och kollegor.
– Inom kyrkan har vi förtroendevalda, vi har människor som kommer och ger av sin tid och sitt engagemang och vi har de som har det som sitt jobb. Tillsammans försöker vi bygga ett gott samhälle. Att få vara någon som gör det samarbetet möjligt är en gåva och helt fantastiskt, säger Jonas.

Vill du utbilda dig till Diakon? Läs mer här!

Vill du läsa mer om Diakoni? Klicka här

Diakon i Svenska kyrkan

För att bli diakon krävs grundläggande fackutbildning/yrkesexamen motsvarande 180 hp inom områdena: psykologi, socialt arbete, vård, medicin, folkhälsa etc. För att vara behörig att söka in på pastoralteologiskt slutår och därefter bli diakonvigd, behöver man först ha antagits av biskop samt fullgjort stiftsförlagda moment.
svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet