Som diakon står man på de utsattas sida

Publicerad 31 januari 2018
Text: Annika Wihlborg
Anna-Karin Björk, diakon i Harmånger, Jättendal och Gnarps pastorat i Hälsingland.
Anna-Karin Björk, diakon i Harmånger, Jättendal och Gnarps pastorat i Hälsingland.

Redan i samband med socionomutbildningen bestämde sig Anna-Karin Björk för att hon ville bli diakon. Nu har hon ett självständigt arbete där hon får ägna sig åt att stärka och stötta människor i utsatta situationer.

– Efter socionomexamen arbetade jag en period med försörjningsstöd inom socialtjänsten. Därefter var jag föreståndare på ett HBV-hem. Jag längtade efter att arbeta utifrån en kristen grund och att möta människor utan att ägna mig åt myndighetsutövning. Efter att ha varit föräldraledig sökte jag mig därför till den ettåriga diakonutbildningen, säger Anna-Karin Björk, som tog diakonexamen sommaren 2016 och numera arbetar i Harmånger, Jättendal och Gnarps pastorat i Hälsingland.
Diakoner möter ofta människor som befinner sig i utsatta situationer. Det kan röra sig om akuta livskriser eller olika former av långvarig utsatthet.

Alla lika mycket värda
– Som diakon möter man människor med utgångspunkten att alla människor är lika mycket värda. Hur arbetet ser ut rent konkret varierar beroende på församlingens befolkningssammansättning, församlingsledningens målsättningar och vad man själv vill fokusera på som diakon. I större församlingar finns ofta flera diakoner, då kan man arbeta mer specialiserat, säger Anna-Karin Björk, vars diakontjänst är inriktad mot integrationsfrågor.
För att bli diakon krävs en godkänd högskoleutbildning med kandidatexamen, exempelvis socionom eller sjuksköterska. Personlig lämplighet och personlig tro är andra faktorer som avgör om man blir antagen till diakonutbildningen. En viktig del av en diakons uppdrag är att stå på de utsattas sida, exempelvis genom att följa med dem till sjukvården eller socialtjänsten. Att stärka individen och kämpa för att människor i underläge ska få det stöd de har rätt till är andra viktiga uppgifter för en diakon.

Socionomer efterfrågade
– Jag kan varmt rekommendera andra socionomer att satsa på diakonyrket. Socionomutbildningen är en jättebra grund för diakonyrket. Yrket är en möjlighet att arbeta självständigt och fritt och samtidigt vara en del av kyrkans arbete. För att trivas som diakon bör man kunna stå bakom Svenska kyrkans värderingar eftersom de utgör basen för den värdegrund man arbetar utifrån. Diakoner med socionomexamen är verkligen efterfrågade inom Svenska kyrkan. I synnerhet erfarenheter från socialtjänsten är mycket värdefulla för den som funderar på att bli diakon, säger Anna-Karin Björk.