Eldsjälar

Eldsjälar under covid-19

Publicerad 16 september 2020
Text: Redaktionen

Socionomer tillhör de yrkesgrupper som dagligen jobbar närmast våra mest utsatta invånare. Under coronapandemin har socialtjänsten, ofta i samarbete med frivilligorganisationer, mobiliserat för att möta den nya utmaningen som bland annat inneburit att många äldre hamnat i ofrivillig ensamhet. Trots det tuffa läget tas många fina initiativ. Här presenterar vi några av dem.

UNICEF

”Under den pågående pandemi upplevde UNICEF Sverige att barns egna röster saknas i diskussionerna om hur pandemin påverkar deras liv. För att få en tydligare bild av hur barn i Sverige påverkas av den pågående pandemin beslutade vi därför att göra en kartläggning och ställa frågor direkt till ett antal barn. Detta för att möjliggöra för barn att själva få komma till tals och ge dem en plattform att uttrycka sina åsikter. Vi hoppas även att kartläggningen kan tjäna som ett relevant underlag för beslutsfattare i de beslut som nu och framöver ska tas för att hantera effekterna av coronapandemin.”

Bogruppen

”Det tillkomna läget med covid-19-viruset innebär att kvinnor kan tvingas till karantän med en förövare. Med anledning av denna akuta situation har Bogruppen valt att använda våra lägenheter runt om i Sverige för den målgrupp som just nu riskerar att fara väldigt illa.”

Birgitta, diakon och socionom hos Svenska kyrkan

”Krisledningsgruppen på Strängnäs stiftskansli var min utgångspunkt för att stödja lokal ´omställning´ i Svenska kyrkan. För människors insidas skull har det varit viktigt att hålla mötesplatser, samtal, gudstjänster och kontakter igång i den mån det varit klokt att göra så. Svenska kyrkans församlingar har också gett praktiskt stöd till människor i riskgrupp, i samverkan med MSB eller i egen lokal regi. Utökat arbete med stödjande samtal och hjälpt till att stärka upp jourhavande präst. Det gick att ställa om!”

BRIS

”Isoleringen under pandemin har blivit särskilt påtaglig för barn som befinner sig i utsatta situationer. Bris har under våren stärkt bemanningen och utökat sina öppettider då barn anonymt kan få prata med en kurator via chatt, mejl och telefon för att få stöd för sin livssituation.”