Presentation
Alingsås kommun Socialförvaltningen

Kollegial gemenskap, stabilitet och korta beslutsvägar

Publicerad 14 september 2023
Foto: Marie de Verdier
Lisa Hornby Levin, Hanna Stendahl, Veronica Jonsson och Alexandra Lagerwall hos socialförvaltningen i Alingsås. Foto: Marie de Verdier
Lisa Hornby Levin, Hanna Stendahl, Veronica Jonsson och Alexandra Lagerwall hos socialförvaltningen i Alingsås. Foto: Marie de Verdier

Socialförvaltningen i Alingsås är en stabil och sammansvetsad organisation med korta beslutsvägar och modet att prova nya arbetssätt och metoder. Här råder en varm atmosfär som präglas av kollegialt stöd och att man ställer upp för varandra. Socialtjänsten i Alingsås är en arbetsplats där socialsekreterare trivs och stannar, vilket skapar en gynnsam grogrund för professionell utveckling.

– Alingsås är en lagom stor kommun för att möjliggöra korta beslutsvägar och nära samverkan eftersom hela socialförvaltningen sitter i samma hus. Samtidigt är vi tillräckligt stora för att kunna erbjuda intressanta specialisttjänster för socialsekreterare. Kommunen satsar också mycket på vår kompetensutveckling. Om vi exempelvis vill gå en utbildning i ett specifikt ämne så går det oftast att ordna. Vi får bra gehör hos ledningen och vår dagliga yrkesutövning präglas av frihet under ansvar. Det gör det enkelt att få till en bra livsbalans, säger Lisa Hornby Levin, socialsekreterare enhet barn och unga.
Hanna Stendahl är 1:e socialsekreterare på enhet barn och unga.
– Här ingår jag i en strukturerad organisation där arbetsledningen varit stabil under en längre tid och där vi har en organisation som står stadigt i de utmaningar vi ställs inför. Vi har en fin samverkan över verksamhetsgränserna inom socialtjänsten. Vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter som stärker sammanhållningen. Vi kan både skratta ihop och stötta varandra genom tuffa beslut. Jag upplever också att det är lätt att driva utvecklingsfrågor i vår kommun, säger hon.

Klicka här för att se våra lediga jobb inom socialt arbete

Stark samverkanskultur
Veronica Jonsson, socialsekreterare på enheten för unga vuxna och socialpsykiatri, betonar att socialtjänsten i Alingsås kommun har en nära samverkan med sina utförare.
– Vi har samverkansmöte varje vecka, vilket är särskilt viktigt när man som jag arbetar med unga vuxna med en blandad problematik och många parter involverade. Samverkanskulturen såväl internt som externt gör oss också mer tillgängliga för klienter och utförare, säger hon.

En kommun som vågar
Alexandra Lagerwall är socialsekreterare och samordnare för VINR. Det är en specialistfunktion på vuxenenheten och hon arbetar med fokus på våldsutövare, en ny tjänst som funnits i drygt ett år. Tidigare arbetade hon med barn och unga i kommunen och tvekade inte när möjligheten att bli samordnare för VINR dök upp.
– Jag har arbetat i kommunen i sex år nu och gillar den öppna, varma, omtänksamma och ödmjuka atmosfär som råder här. Hela socialförvaltningen är en prestigelös organisation där man inte är sena med att ställa upp för varandra, säger Alexandra Lagerwall.
– Jag upplever socialförvaltningen som en modig arbetsgivare som vågar testa nya metoder, inrätta innovativa specialisttjänster och implementera nya arbetssätt. Vi har även fältassistenter som arbetar med en vuxen målgrupp och en socialsekreterare som fokuserar på metodstöd och introduktion för nyanställda, säger hon.

Klicka här för att se våra lediga jobb inom socialt arbete

Socialförvaltningen i Alingsås

Socialförvaltningens arbete i Alingsås kommun omfattar myndighetsutövning och utförande för målgrupperna barn och unga, personer med beroendeproblematik, personer med psykisk ohälsa samt försörjningsstöd. Förvaltningen är indelad i avdelning vuxna, avdelning unga och avdelning administration. Vi har ett processorienterat arbetssätt där samverkan, utveckling och ständiga förbättringar leder oss framåt. Vi har precis renoverat våra lokaler där vi använt oss främst av återbrukade möbler och de allra flesta har eget rum.

alingsas.se/ledigajobb/