Presentation

Borås ska bli socionomernas förstahandsval

Publicerad 29 januari 2019
Karin Larsson, socionom och socialsekreterare inom Barn och Unga på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås. Foto: Per Stålfors
Karin Larsson, socionom och socialsekreterare inom Barn och Unga på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås. Foto: Per Stålfors

Socialförvaltningen i Borås Stad har lyckats få bukt med rekryteringsproblemen tack vare en handlingsplan som inneburit ett rejält omtag på verksamheten som fört med sig högre löner, bonus för mentorskap och ett gediget introduktionsprogram för nyanställda socionomer.

För ett par år sedan var situationen inom socialtjänsten i Borås ansträngd. Hela landet hade brist på socionomer och förvaltningen hade svårt att rekrytera tillräckligt många socialsekreterare och tvingades ta in konsulter för att täcka behoven. Förra året gjordes ett rejält omtag i form av en KAL-plan som omfattade en rad åtgärder i syfte att stärka socialsekreterares yrkesroll och där frågor som lönebildning, arbetsvillkor samt kompetens- och personalförsörjning inom socialtjänsten stod i fokus.
– Det har verkligen skett en stor förändring sedan KAL-planen sjösattes. För mig personligen har det inneburit 2 000 kronor mer i månadslön, säger Karin Larsson, socionom och socialsekreterare inom Barn och Unga på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.
En annan påtaglig förändring är att det blivit lättare att rekrytera nya medarbetare. Konsulterna har sakta men säkert fasats ut och ersatts av fast anställda kollegor.
– Vi har numera många nyutexaminerade socionomer i verksamheten vilket är jätteroligt samtidigt som det tar lite tid att lära upp alla nya. Men KAL-planen har tagit höjd för det i form av att alla mentorer får 1 500 kr extra per månad. Det är förstås en bra morot samtidigt som det känns bra att kunna bidra till att ge de nya en bra start i yrket och arbeta för att de ska trivas och stanna kvar kos oss.

Många fördelar
Även arbetsvillkoren har setts över. Ett exempel är att pendlande socialsekreterare, i den mån arbetet tillåter, kan ges möjlighet att arbeta hemifrån en dag i veckan.
– Jag tillhör den stora skara medarbetare som bor i Göteborg och pendlar till Borås. Om arbetet tillåter kan vi nu jobba en sträcka under bussfärden om vi vill, vilket är en stor fördel, säger Karin.
Efter tre år i yrket, samtliga i Borås, kan hon varmt rekommendera andra socionomer att söka sig till verksamheten.
– Här finns trevliga kollegor och en grundstabilitet med erfarna chefer och lagom stora arbetsgrupper. Trots att arbetet är tufft och att vi har en hög arbetsbelastning får vi bra stöd från vår närmsta arbetsledning.
Många delar av KAL-planen är genomförda, andra är fortfarande på planeringsstadiet.
– Vi ser nu att vårt arbete ger resultat, i nästa steg vi behöver vi synas utåt och berätta om vår verksamhet. Lyckas vi med det kommer vi inte att behöva slåss för att studenterna ska välja oss. Siktet är inställt på att bli nyutexaminerade socionomers förstahandsval, fastslår Karolina Humleving, kommunikatör.

Vi söker socionomer! Läs mer om våra tjänster och ansök här!

Borås stad
KAL-planen (Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och Lönebildning) omfattar en rad åtgärder för att socialsekreterare ska stärkas i sin yrkesroll och vilja satsa på en karriär i Borås. Mentorstilllägg, högre lön för anställda som arbetar med myndighetsutövning av barn och unga, erfarenhetssatsning, förbättrad fysisk arbetsmiljö, administrativt och digitalt stöd, chefs- och ledarskapsutbildning, möjlighet till specialistkompetens och att studera på deltid med bibehållen lön är några punkter som ingår.

www.boras.se