Presentation
FAM-huset

Jobba mot relationsvåld på FAM-huset

Publicerad 22 september 2021
Jenny Huttu och Anna Lejvell, utredningssekreterare på FAM-huset.

Vill du jobba klientnära, med utredning och behandling under samma tak? FAM-Huset är en tvärprofessionell verksamhet, med tydligt barnperspektiv. Kartläggning och riskbedömning av heders- och partnerrelaterat våld är allt en viktigare del av arbetet.

FAM-Huset är ett HVB-hem för att utreda föräldraförmågan, som drivs av Frälsningsarmén. Fokus är på familjer med barn upp till 13 år samt gravida kvinnor. Arbetet utgår från BBIC, och som medarbetare här möter du familjerna kontinuerligt, i deras vardag, och följer dem under en längre tid. På FAM-huset görs sedan ett år tillbaka även utredningar av våld i nära relationer, enligt riskbedömningsverktygen SARA och PATRIARK, som gäller hedersrelaterat våld.
– De båda modellerna liknar varandra, men hanterar lite olika typer av problematik. Våld kan vara så många olika saker och kan snabbt normaliseras. Vår uppgift är att göra en strukturerad riskbedömning utifrån samtal med klienten om hur de ser på våld och deras individuella situation. Det handlar ofta om att öppna ögonen, berättar utredningssekreteraren Anna Lejvell, som har arbetat på FAM-huset i olika roller under många år.

Klicka här för att läsa mer om FAM-huset

Barnperspektiv
Hennes kollega Jenny Huttu, även hon utredningssekreterare, framhåller att utredningarna genomsyras av ett barnperspektiv, även om våldet inte är riktat mot barnet.
– Vår värdegrund är alltid att sätta barnets behov i centrum. Genom våra samtal hoppas vi att föräldrarna ska komma till insikt om hur negativt barn påverkas av våld, och hur viktigt det är att skydda dem. Våra klienter har ofta inte insett hur utsatta både de själva och barnen är, säger hon.

Fin sammanhållning
På FAM-huset arbetar ett brett spektrum av kompetenser, och gemensamt för alla är att de brinner för att arbeta med familjer och att alltid ha barnets bästa för ögonen. Här tar man ett helhetsgrepp och arbetar väldigt klientnära, eftersom familjerna bor på hemmet. En utredningsplacering övergår ibland i en behandlingsplacering.
– Vi får en väldigt bra och nyanserad bild av våra klienter och lär verkligen känna dem. Det är stor skillnad mot att arbeta exempelvis på ett socialkontor, säger Jenny.
Anna lyfter fram den fina sammanhållningen bland medarbetarna:
– Det är en enormt stöttande miljö och härlig kultur. Vi har en väldigt bra grupp kollegor och är ett sammansvetsat team. Här är det lätt att trivas!

Klicka här för att läsa mer om FAM-huset

FAM-huset – Frälsningsarmén

• FAM-huset är en del av Frälsningsarméns sociala arbete och har bedrivits som mödrahem sedan 1943 och som HVB-hem sedan 1991.
• Målgruppen är föräldrar med barn upp till 13 år, och gravida kvinnor.
• Verksamheten med totalt 16 platser arbetar på uppdrag av socialtjänsten med IVO som tillsynsmyndighet,
• Verksamheten bedriver även öppenvård på uppdrag av socialtjänsten.
• Gästerna bor i lägenheter belägna i samma fastighet som allmänna utrymmen och personalrum.
www.fralsningsarmen.se/fam-huset