Skolkurator

Skolkurator 2.0

Publicerad 16 september 2020
Text: Adrianna Pavlica
I boken ”Skolkurator 2.0” ger Hilda Johnsson inblick i ett helt nytt arbetssätt.
I boken ”Skolkurator 2.0” ger Hilda Johnsson inblick i ett helt nytt arbetssätt.

Skolkuratorn Hilda Johnsson förde in livskunskap på elevernas schema.
Resultatet: betydligt färre brandutryckningar, och stigmat att gå till kuratorn bröts – även hos killar.

I boken ”Skolkurator 2.0” presenterar Hilda Johnsson vägledning i hur en skolkurator kan ta sig an sex olika teman som ska hjälpa eleverna i deras utbildning och hälsa. Hon arbetar nu som socialkoordinator, men under sina fyra år som skolkurator i Linköping hann hon revolutionera rollen på sin skola.
– När jag gick i skolan hade man ingen aning om vad kuratorn hette, och hon satt på rektorsexpedition dit det var pinsamt att gå. Kuratorn behöver vara en mer synlig person och vara mån om att erbjuda den kompetens man besitter. Många har bilden av vad en kurator är och ska göra och den bilden kan man bara själv förändra. Man får äga sin profession, säger Hilda Johnsson.

”Kuratorn behöver vara en mer synlig person och vara mån om att erbjuda den kompetens man besitter.”

Synlig och tillgänglig
Hon identifierade sex teman som kändes mest relevanta för eleverna: identitet, barns livsvillkor, nätet, mobbning, sex och relationer, samt stress och press. Temana kopplades sedan till värdegrundsarbetet i läroplanen, och till de olika skolämnena.
– Jag gick till exempel in och pratade om mobbning kopplat till svenska och samhällskunskap. Lärarna kunde skapa uppgifter i undervisningen utifrån det, och även se hur eleverna diskuterade och resonerade kring olika frågor, säger Hilda Johnsson.
Ganska snabbt blev hon en synlig och tillgänglig vuxen för eleverna.
– Jag var en person som fanns i deras vardag, vi träffades en stående tid varje vecka och jag fanns där de fanns, inte på ett kontor i en annan byggnad. Jag blev Hilda som alla kände, så då var det inte längre pinsamt att gå fram till mig i korridoren och säga att man behöver komma och prata. Det blev till exempel tydligt att fler killar vågade söka hjälp och samtalsstöd, stigmat för det bröts.

Uppdatera sig
Att förändra kuratorrollen är möjligt även om man bara jobbar en viss procent på en skola, menar Hilda Johnsson.
– De är viktigt att man är duktig på att uppdatera sig om sin samtid som kurator, och att man inte har rollen huggen i sten. Starta upp samarbeten med pedagogerna, sådant som lever även när du inte är på plats. Kanske kan du till exempel vara med i undervisningen eller på utvecklingssamtal. Kuratorer besitter stor kompetens, så erbjud den.